sumitomo Apoteke Apoteke

Riopan


UPUTSTVO ZA LEK


Riopan®, oralna suspenzija, 800 mg/10mL Pakovanje: kesica, 20x10 mL


Proizvođač: Nycomed GmbH


Adresa: Robert-Bosch-Straße 8, D-78224 Singen, Nemačka


Nosilac dozvole: NYCOMED GmbH Predstavništvo


Adresa: Mišarska 10, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik RIOPAN®, 800 mg/10mL, oralna suspenzija INN: magaldrat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

RIOPAN, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Riopan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Riopan

 3. Kako se upotrebljava lek Riopan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Riopan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RIOPAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Riopan kao aktivnu supstancu sadrži magaldrat i pripada antacidima, grupi lekova za poremećaje aciditeta koji se primenjuju da neutrališu višak želudačne kiseline.


  Riopan je namenjen za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RIOPAN


  Upozorite lekara ako uzimate lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Riopan ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Riopan, posebno vodite računa:  Uzimanje leka Riopan sa hranom ili pićima


  Lek Riopan ne sme da se uzima zajedno sa zakišeljenim pićima kao što su voćni sokovi, vino, ili sa šumećim tabletama koje sadrže voćne kiseline (na primer limunsku ili ćilibarnu kiselinu).


  Primena leka Riopan u periodu trudnoće i dojenja


  Ako ste u drugom stanju ili nameravate da zatrudnite, ako sumnjate da ste trudni ili dojite, pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nema odgovarajućih kliničkih podataka o primeni leka za vreme trudnoće. Potreban je oprez prilikom primene leka kod trudnica i dojilja.

  Trudnice moraju striktno da se pridržavaju preporučene doze, a dužina uzimanja da bude što kraća iz razloga da se u

  što većoj meri smanji izloženost ploda mogućem štetnom uticaju aluminijuma iz aktivne supstance.


  Uticaj leka Riopan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Riopan nema ili je uticaj na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama


  neznatan.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Riopan


  Nije primenljivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RIOPAN


  Lek Riopan uvek uzimajte tačno onako kako piše u uputstvu za pacijenta. Ako niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko svaki dan treba da uzimam lek Riopan?


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi, Riopan može kod pojedinih pacijenata da izazove neželjena dejstva.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)


  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ili kod dugotrajne terapije lekom Riopan sa visokim dozama može da dođe do povećanja nivoa aluminijuma i magnezijuma u krvi. Ovo može da dovede do deponovanja aluminijuma i gubitka fosfata, i posledičnog omekšavanja kostiju.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Riopan, a nisu pomenuti u ovom uputstvu ili su postojeći postali ozbiljni obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RIOPAN


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Čuvanje


  Lek Riopan čuvati van domašaja dece!


  Riopan oralnu suspenziju nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i kesici. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lek Riopan ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Riopan

1 kesica od 10 mL sadrži kao aktivnu supstancu magaldrat suspenziju 10%, što odgovara 800 mg magaldrata, bezvodnog.


Pomoćne supstance: Hipromeloza (4000 mPa.s), Maltol,

Natrijum-ciklamat, Simetikon emulzija 30%, Srebro-sulfat,

Hlorheksidin-diglukonat rastvor 20%, Aroma slatke pavlake 225082,

Aroma karamele 217358,

Akacija,

Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Riopan i sadržaj pakovanja


Suspenzija bele ili bledo žute boje, mirisa na karamel.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je kesica (poliester 12μm/ aluminijum 10 μm / polietilen 18 g/m2 – poliester 12 μm / polietilen 50 g/m2, obložena slojem koji se sastoji od polietilena 25 g/m2 /poliestera 19 μm / polietilen 25 g/m2).

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 20 kesica i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

NYCOMED GmbH Predstavništvo 11000 Beograd, Mišarska 10


Proizvođač:

NYCOMED GmbH

Robert-Bosch-Straße 8 D-78224 Singen Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-3514-11-001 od 25.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines