FISKocr

Urorec


UPUTSTVO ZA LEK


Urorec®, kapsula, tvrda, 4 mg Pakovanje: blister, 3x10 kapsula, tvrdih


Urorec®, kapsula, tvrda, 8 mg Pakovanje: blister, 3x10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.


Adresa: Via M. Civitali 1 – 20148 Milan, Italija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Urorec®, kapsula, tvrda, 4 mg

Urorec®, kapsula, tvrda, 8 mg


silodosin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Urorec i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Urorec

 3. Kako se upotrebljava lek Urorec

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Urorec

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK UROREC I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Urorec

  Urorec pripada grupi lekova pod nazivom blokatori alfa1A-adrenergičkih receptora.

  Lek Urorec selektivno deluje na receptore koji se nalaze na prostati, bešici i uretri. Blokiranje ovih receptora

  dovodi do opuštanja glatkih mišića u ovim tkivima. Na taj način se olakšava uriniranje i ublažavaju simptomi.


  Čemu je namenjen lek Urorec

  Lek Urorec se koristi kod muškaraca za lečenje simptoma urinarnog trakta koji su povezani sa benignim uvećanjem prostate (hiperplazijom prostate), kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK UROREC


  Lek Urorec ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK UROREC


  Uvek uzimajte lek Urorec onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doza

  Uobičajena doza je jedna kapsula leka Urorec od 8 mg dnevno. Lek se uzima oralno.


  Pacijenti sa oslabljenom funkcijom bubrega

  Ukoliko imate umereno oštećenje bubrega, lekar vam može propisati manju dozu. U tom slučaju se primenjuju


  Urorec kapsule od 4 mg.


  Kada se i kako primenjuje lek Urorec

  Kapsulu uvek uzmite uz obrok, po mogućstvu u isto vreme svakog dana. Kapsule ne treba lomiti ni žvakati, već ih treba progutati cele, sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Urorec nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru. Ukoliko se javi vrtoglavica ili slabost, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Urorec


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, popijte ga kad se setite. Ukoliko je već vreme za sledeću dozu, preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Urorec


  Ukoliko prekinete terapiju može doći do ponovne pojave simptoma.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Urorec može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata. Najčešća neželjena reakcija je smanjenje količine semene tečnosti. Ovaj efekat nestaje po prestanku primene

  leka Urorec. Obavestite lekara ukoliko planirate porodicu.


  Mogu se javiti i vrtoglavica, vrtoglavica pri ustajanju, i povremeno nesvestica. Ukoliko osetite slabost ili vrtoglavicu, obavezno sedite ili lezite do prestanka simptoma. Ukoliko dođe do pojave vrtoglavice ili nesvestice pri ustajanju, obavezno se što pre javite lekaru.


  Urorec može da izazove komplikacije tokom operacije katarakte (operacije oka usled zamućenosti očnog sočiva, videti poglavlje „Kada uzimate lek Urorec, posebno vodite računa“). Veoma je važno da obavestite očnog lekara o primeni leka Urorec.


  Moguće neželjene reakcije su navedene po učestalosti na sledeći način:


  Veoma česte

  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česte

  kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremene

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retke

  kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retke

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznata učestalost

  učestalost se ne može utvrditi na osnovu postojećih podataka


  Veoma česte neželjene reakcije

 5. KAKO ČUVATI LEK UROREC

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Ne koristiti lek Urorec ukoliko je pakovanje oštećeno.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Urorec


Urorec, 4 mg:


Sadržaj kapsule: manitol (E421); skrob preželatinizovan (sadrži: kukuruzni skrob preželatinizovan 1500 i kukuruzni skrob preželatinizovan PCSTMPC-10); magnezijum-stearat i natrijum-laurilsulfat.

Sastav kapsule:

telo/kapa: želatin; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Urorec i sadržaj pakovanja


Urorec, 4 mg: žute, dvodelne, tvrde, želatinske kapsule br 3. Kapsule sadrže bele do bledožućkaste fine čestice i/ili prašak.


Urorec, 8 mg: bele, dvodelne, tvrde, želatinske kapsule br 0. Kapsule sadrže bele do bledožućkaste fine čestice i/ili prašak.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC - aluminijumski blister, sa 10 kapsula, tvrdih.


Spoljnje pakovanje je kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera (ukupno 30 kapsula, tvrdih)


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

PharmaSwiss d.o.o. Vojvode Stepe 18 Beograd, Srbija


Proizvođač:


Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali 1

I-20148 Milan

Italy

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Urorec, 4 mg: 515-01-8288-11-001 od 04.03.2013.

Urorec, 8 mg: 515-01-8294-11-001 od 04.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z