FISKocr

Hexoral


UPUTSTVO ZA LEK


Hexoral® rastvor za usnu sluznicu, 1 mg/mL

Pakovanje: staklena boca; 1 x 200 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija u saradnji sa PFIZER

Adresa:

H.C.P. CORPORATION, USA, New York, 235 East 42nd Street

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Hexoral® 1 mg/mL, rastvor za usnu sluznicu

INN: heksetidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Hexoral, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hexoral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hexoral

 3. Kako se upotrebljava lek Hexoral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hexoral

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEXORAL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Hexoral sadrži heksetidin, koji ima antibakterijsko i antifungalno dejstvo (deluje na bakterije i gljivice) i koristi se za lečenje infekcija usta i grla, uključujući i rane u ustima (afte), gljivične infekcije (kandidu) ili krvarenja iz desni (tzv. gingivitis), neprijatnog zadaha ili upale grla. Može se koristiti i pre ili nakon stomatoloških intervencija za sprečavanje pojave infekcija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEXORAL


  Ovaj lek je pogodan za upotrebu kod većine ljudi, ali ga ipak ne mogu svi koristiti. Ukoliko imate bilo kakvu sumnju pri primeni ovog leka,obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Lek Hexoral ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEXORAL


  Hexoral je namenjen za lokalnu upotrebu i ne sme se gutati odnosno piti.


  Deca mlađa od 6 godina


  Lek Hexoral nije namenjen za upotrebu kod dece mlađe od 6 godina.


  Odrasli i deca starija od 6 godina

  Isprati usta ili grlo sa najmanje 15 mL (1 supena kašika) rastvora dva ili tri puta dnevno ili u skladu sa preporukom lekara.

  Rastvor ne treba razblaživati! Rastvor se ne sme gutati!


  Ako ste uzeli više leka Hexoral nego što je trebalo


  Ukoliko je neko slučajno progutao ovaj lek, javiti se lekaru ili u najbližu bolnicu. Poneti ovo uputstvo i pakovanje leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hexoral


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Hexoral, uzmite sledeću dozu čim se setite. Ukoliko je uskoro vreme za uzimanje sledeće doze, uzmite ga po uobičajenom rasporedu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hexoral


  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Hexoral može, kao i svi drugi lekovi, izazvati neželjena dejstva.


  Ukoliko Vam se javi nešto od navedenog prestanite sa korišćenjem leka Hexoral i javite se lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK HEXORAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: Lek se može koristiti do kraja roka upotrebe ako se čuva na temperaturi do 25C.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25 C. Ne zamrzavati.

  Nakon prvog otvaranja: Lek se može koristiti do kraja roka upotrebe ako se čuva na temperaturi do 25C.


  Ukoliko se preparat ne čuva na propisan način, na zidu boce mogu se javiti tačkaste naslage, koje ne utiču na bioraspoloživost i efikasnost preparata.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hexoral


Aktivna supstanca je:

1 mL rastvora za usnu sluznicu sadrži: heksetidin 1,0 mg


Pomoćne supstance su:

Etanol 96%; polisorbat 80: limunska kiselina, bezvodna; saharin-natrijum; etarsko ulje pitome nane; etarsko ulje anisa; levomentol; metilsalicilat; etarsko ulje karanfilića; etarsko ulje eukaliptusa; boja: amarant (E 123,

C.I. 16185); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Hexoral i sadržaj pakovanja


Bistar rastvor, crvene boje, karakterističnog mirisa na etarska ulja.

Staklena boca ”Saint gobain” braon boje sa sigurnosnim zatvaračem bele boje. Boca sadrži 200 mL rastvora.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija u saradnji sa PFIZER H.C.P. CORPORATION, USA, New York, 235 East 42nd Street


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06457-13-001 od 19.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z