FISKocr

Palin


UPUTSTVO ZA LEK


Palin® kapsule, tvrde 200 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. – PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Palin®; 200 mg; kapsule, tvrde


INN: pipemidinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PALIN


  Lek Palin ne smete koristiti:

  Lek Palin ne smete da uzimate:

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PALIN


  Lek Palin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Preporučena dnevna doza za terapiju cistitisa, pijelonefritisa, uretritisa i pijelitisa kod odraslih je 800 mg oralnim putem.


  Uzimajte po dve kapsule od 200 mg dva puta dnevno, ujutro i uveče. Lečenje obično traje između 5 i 10 dana i ne sme trajati duže od 4 nedelje. Lečenje nekomplikovanog cistitisa kod žena traje 3 dana.


  Za sprečavanje ponavljanih infekcija donjih partija urinarnog trakta trebalo bi da uzimate dnevnu dozu od 200mg pipemidinske kiseline, u trajanju i do 6 meseci. O ovome se posavetujte sa svojim lekarom.


  Kapsule uzimajte sa tečnošću. Potrebno je da tokom terapije uzimate dosta tečnosti čime se povećava količina izlučenog urina.


  Kapsule treba uzimati posle obroka.


  Podešavanje doza nije neophodno kod pacijenata sa oštećenjem jetre i starijih pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega. Lek se ne sme davati deci.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenjem bubrega

  Kod pacijenata sa blagim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 30 mL/min ili veći) nije potrebno podešavanje doza. Iako ne postoje posebna uputstva o doziranju za pacijente sa teškim oštećenjem bubrega, preporučuje se smanjenje doze s obzirom da se lek najvećim delom izlučuje putem bubrega.


  Ako ste uzeli više leka Palin nego što je trebalo

  Ako ste istovremeno uzeli više kapsula nego što je propisano, hitno potražite medicinsku pomoć. Pokažite kutiju leka lekaru kako bi znao koji ste leka uzeli.


  Prevelika doza uzetog leka može dovesti do mučnine, povraćanja, vrtoglavice, glavobolje, konfuzije, drhtanja i konvulzija.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Palin


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Lek nastavite da uzimate u sledećem terminu kako Vam je lekar propisao.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Palin


  Nemojte prestati da uzimate lek pre nego što Vam je to propisao Vaš lekar, iako simptomi prestanu. Ako prekinete terapiju prevremeno, neke od bakterija mogu preživeti i infekcija se može ponovo javiti.


  Ako ste uzeli ukupnu propisanu količinu leka, a još uvek imate simptome, obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Palin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva su uglavnom blaga i prolazna.


  Ako se bilo šta od navedenog dogodi, odmah prekinite terapiju i potražite hinu madicinsku pomoć:

  Ovo predstavlja ozbiljna neželjena dejstva, koja su retka, ali zahtevaju medicinsku pomoć.


  Poremećaji krvi i limfnog sistema

  Eozinofilija se može retko javiti, dok je reverzibilna trombocitopenija uočena kod starijih pacijenata i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Hemolitička anemija se može javiti kod osoba sa nedostatkom glukoza-6- fosfat-dehidrogenaze.


  Psihijatrijski poremećaji


  Prijavljene su psihomotorni nemir (agitacija), depresija, konfuzija i halucinacije.


  Poremećaji nervnog sistema

  Poremećaji nervnog sistema su retki; prijavljeni su podrhtavanje (tremor), poremećaji spavanja i senzorni poremećaji, a u teškim slučajevima i konvulzije.


  Poremećaji čula vida

  Mogu se javiti vizuelni poremećaji.


  Poremećaji čula sluha i ravnoteže

  Retko se može javiti vroglavica.


  Poremećaji digestivnog trakta

  Najčešća neželjena dejstva leka Palin; javljaju se u 3 do 13% slučajeva i obično nisu ozbiljna. Mogu se javiti gubitak apetita, bol u gornjem delu stomaka, gorušica, mučnina, povraćanje, nadutost ili bol u stomaku, proliv ili otežano pražnjenje creva.


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Reakcije preosetljivosti se mogu manifestovati kao osip, blagi svrab, preosetljivost na svetlost ili teža oštećenja kože (toksična epidermalna nekroliza i Stevens-Johnsonov sindrom). Ove reakcije se mogu povući. Takođe su prijavljene i anafilaktičke reakcije. Moguća je ukrštena preosetljivost sa drugim hinolonima.


  Poremećaji mišićnoskeletnog sistema; vezivnog tkiva i koštanog sistema

  Razvoj artropatije (oštećenje zglobova) je uočen u studijama kod mladih životinja. Akutna artropatija i tendinitis (zapaljenje tetiva) su se takođe veoma retko javljali kod dece tokom terapije sa drugim hinolonima (na primer nalidiksinskom kiselinom, ciprofloksacinom).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK PALIN

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina


  Nemojte koristiti lek Palin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Palin


Aktivnasupstancaje: pipemidinska kiselina.

Jedna kapsula sadrži 200 mg pipemidinske kiseline u obliku trihidrata.


Ostali sastojci su:

Sadržaj kapsula, tvrdih: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.

Telo kapsule, tvrde: želatin, titan-dioksid (E171); boja Patent Blue V (E131), boja Brilliant Black BN (E151), boja Quinoline yellow (E104), boja Sunset yellow FCF (E110).


Kako izgleda lek Palin i sadržaj pakovanja


Izgled: Prašak žućkaste boje, higroskopan, u dvodelnim i dvobojnim tvrdim želatinskim kapsulama. Kapa kapsule je zelene boje, a telo kapsule je svetlosmeđe boje.


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 Alu/PVC blistera sa po 10 kapsula, tvrdih (ukupno 20 kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. – PREDSTAVNIŠTVO

Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-03544-13-001 od 09.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z