Apoteke Apoteke
pfizer
Apoteke

Timoglaucon

kapi za oči, rastvor; 20mg/mL + 5mg/mL, ukupno 1 kom, bočica sa kapaljkom, 1 x 5 mL
CENA: 691,42 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Timoglaucon, kapi za oči, rastvor, (20 mg/5 mg)/ml

Pakovanje: bočica, 1 x 5 ml


Proizvođač: Aeropharm GmbH


Adresa: FranÇois-Mitterrand-Allee 1, Rudolstadt, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Timoglaucon (20 mg/ 5 mg)/ml, kapi za oči, rastvor INN: dorzolamid/timolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Uzimanje leka Timoglaucon sa hranom ili pićima

Nema podataka koji se odnose na uzimanje leka Timoglaucon sa hranom i pićima.


Primena leka Timoglaucon u periodu trudnoće i dojenja


Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Primena tokom trudnoće

Ne bi trebalo da uzimate ovaj lek tokom trudnoće. Obavestite svog lekara ako ste trudni ili planirate trudnoću.


Primena tokom dojenja

Ako je terapija lekom Timoglaucon neophodna, ne preporučuje se dojenje. Obavestite svog lekara ako dojite ili nameravate da dojite.

Uticaj leka Timoglaucon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja o efektima dorzolamid/timolola na upravljanje vozilom ili rukovanje mašinama. Postoje neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom terapije ovim lekom, kao što je zamućenje vida, koja mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilom i/ili rukovanja mašinama. Nemojte voziti niti rukovati mašinama dok se ne budete osećali dobro ili dok Vam vid ne bude ponovo jasan.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Timoglaucon

Lek Timoglaucon sadrži konzervans benzalkonijum-hlorid, koji može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre upotrebe skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Timoglaucon

  Lek Timoglaucon uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za okularnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i dužinu terapije. Uobičajena doza je jedna kap u obolelo oko ili oči, uveče i ujutro.

  Ako koristite ovaj lek sa drugim kapima za oči, trebalo bi ih primeniti u razmaku od najmanje 10 minuta. Nemojte sami menjati dozu leka, bez predhodne konsultacije sa Vašim lekarom.

  Ne dozvolite da vrh bočice dodirne oko ili okolno tkivo.Vrh bočice može da se kontaminira bakterijama koje mogu uzrokovati infekciju oka koja može dovesti do ozbiljnih oštećenja oka, pa čak i gubitak vida. Da biste izbegli moguću kontaminaciju bočice, operite ruke pre primene leka i ne dozvolite da vrh bočice bude u kontaktu sa bilo kojom površinom. Ako se javi infekcija oka, obratite se odmah lekaru kako bi procenio da li da i dalje koristite ovu bočicu.


  Uputstvo za upotrebu leka

  1. Nemojte koristiti bočicu ukoliko je zaštititi omotač oštećen pre prve upotrebe.


  2. Da bi otvorili bočicu odvrnite zatvarač pri čemu će doći do pucanja zaštitnog omotača.

  3. Nagnite glavu unazad i blago povucite donji kapak naniže, tako da se formira kesica između oka i donjeg kapka.

  4. Ukapajte jednu kap u obolelo oko (oči), prema preporuci Vašeg lekara. NE DODIRUJTE OKO ILI

   OČNI KAPAK VRHOM KAPALJKE. Videti sliku.


  5. Odmah nakon upotrebe čvrsto zatvorite bočicu i vratite je u originalno pakovanje (kartonsku kutiju).

  6. Vrh bočice (kapaljka) je napravljena tako da se obezbedi ukapavanje odgovarajuće količine leka, zbog toga nemojte povećavati otvor na vrhu bočice.


   Ako ste uzeli više leka Timoglaucon nego što je trebalo

   Ako ste ukapali suviše kapi u oko ili ste progutali sadržaj iz bočice, među ostalim efektima, može se javiti vrtoglavica, otežano disanje ili osećaj da Vam srce radi usporeno. Odmah se obratite lekaru.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Timoglaucon

   Veoma je važno da uzimate lek kako Vam je lekar propisao.

   Ako propustite dozu, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ako je uskoro vreme za narednu dozu, preskočite

   propuštenu dozu i nastavite sa doziranjem prema utvrđenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Timoglaucon

   Ako želite da prestanete sa primenom ovog leka, predhodno se posavetujte sa svojim lekarom.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Timoglaucon , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako se kod Vas jave alergijske reakcije uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla što može dovesti do otežanog gutanja ili disanja, prekinite sa uzimanjem leka Timoglaucon i odmah potražite savet lekara:


  Sledeća neželjena dejstva prijavljena su tokom uzimanja dorzolamid/timolola ili jedne od komponenti leka tokom kliničkih studija ili post-marketinškog praćenja:


  Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Osećaj peckanja i probadanja u oku, poremećaj ukusa


  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Crvenilo u i oko oka (očiju), suzenje ili svrab oka (očiju) i efekti na površini oka (očiju), oticanje i/ili iritacija u i oko oka (očiju), osećaj da imate nešto u oku (kornealna erozija), smanjena kornealna osetljivost (nema osećaja da se nešto nalazi u oku i bez osećaja bola), bol u oku, suve oči, zamućen vid, glavobolja, sinuzitis (osećaj zapušenosti i napetosti u nosu), mučnina i zamor.


  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Ošamućenost, depresija, upala dužice, zamućenje vida (u nekim slučajevim zbog prestanka terapije lekovima za lečenje preteranog suženja zenice- miotici), usporen srčani rad, nesvestica, poremećaj varenja, bubrežni kamenci (često sa znacima iznenadne pojave izrazito jakih, grčevitih bolova u donjem delu leđa i/ili bočno, preponama ili stomaku).


  Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Sistemski lupus eritematozus (imunološko oboljenje koje može dovesti do pojave zapaljenja unutrašnjih organa), peckanje ili utrnulost šaka ili stopala, nesanica, noćne more, gubitak pamćenja, slabost mišića, smanjena seksualna želja, moždani udar (šlog), privremena kratkovidost koja se može povući nakon prekida terapije, nakupljanje tečnosti ispod retine (ablacija horoidee nakon filtracione hirurške intervencije), pad očnog kapka, dvostruke slike, stvaranje pokorice očnog kapka, oticanje kornee (sa simptomima poremećaja vida), smanjen

  očni pritisak, zujanje u ušima, nizak krvni pritisak, nepravilan rad srca, bol u grudima, palpitacije (osećaj preskakanja srca), srčani udar, smanjen protok krvi kroz mozak, oticanje ili hladnoća šaka i stopala i smanjena cirkulacija u rukama i nogama, grčevi u nogama i/ili bol u nogama tokom hodanja (klaudikacije), kratak dah, osećaj nedostatka vazduha, zapušenost ili curenje iz nosa, krvarenje iz nosa, otežano disanje, kašalj, iritacija grla, suva usta, dijareja, kontaktni dermatitis, gubitak kose, psorijaza ili pogoršanje psorijaze, Peyronie-va bolest (koja može uzrokovati kurvaturu penisa), slabost/zamor, alergijski tip reakcije kao što su osip, koprivnjača, svrab, u retkim slučajevima oticanje usana, očiju i usta, šištanje u grudima (vizing), ili teške kožne reakcije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 3. KAKO ČUVATI LEK Timoglaucon Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana.


  Nemojte koristiti lek Timoglaucon posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u spoljašnjem pakovanju (kartonskoj kutiji) radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Timoglaucon

Aktivne supstance su: dorzolamid i timolol.

1 ml rastvora sadrži 20 mg dorzolamida (u obliku dorzolamid-hidrohlorida) i 5 mg timolola ( u obliku timolol- maleata).


Ostali sastojci su: Benzalkonijum-hlorid Hidroksietilceluloza Manitol (E421) Natrijum-citrat, dihidrat Natrijum-hidroksid

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana Voda za injekcije


Kako izgleda lek Timoglaucon i sadržaj pakovanja

Opis: bezbojni do bledo žućkasti, viskozni rastvor.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 bočica od 5 ml (1x5 ml) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač: Aeropharm GmbH

FranÇois-Mitterrand-Allee 1, Rudolstadt, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2802-11-001 od 08.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines