Apoteke Apoteke
pfizer
Apoteke

Tenox

tableta; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 302,94 din.

tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 357,19 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tenox5 mg tableta (30 tableta)


Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Tenox10 mg tableta (30 tableta)


Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Tenox5 mg tableta Tenox10 mg tableta amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tenox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tenox

 3. Kako se upotrebljava lek Tenox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tenox

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TENOX I ČEMU JE NAMENJEN


  Tenox je lek iz grupe koja se zove antagonisti kalcijuma ili blokatori kalcijumskih kanala.


  Tenox se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) i određene vrste bola u grudima, koji se naziva angina (redak oblik angine i to Prinzmetal-ova ili varijantna angina).


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom lek Tenox deluje tako što relaksira (širi) krvne sudove, omogućava da krv prolazi kroz njih mnogo lakše, što posledično dovodi do sniženja krvnog pritiska.


  Kod pacijenata sa anginom Tenox poboljšava snabdevanje srčanog mišića krvlju i omogućava da više kiseonika dospeva u srce, olakšava rad srca i na taj način sprečava bol u grudima. Lek Tenox ne dovovodi do trenutnog prestanka bola u grudima kod angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TENOX

  Lek Tenox ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TENOX


  Tenox tablete uvek uzimajte onako kako vam je odredio Vaš lekar. Ako niste sigurni konsultujte se ponovo sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Potrebnu i odgovarajuću dozi odrediće Vam Vaš lekar. Doza je prilagođena Vama, Vašoj bolesti i Vašem opštem stanju.


  Lek Tenox se uzima jednom dnevno u isto vreme. Tenox tablete progutajte cele sa dovoljnom količinom vode ili soka. Ne uzimajte Tenox tablete sa sokom od grejpfruta.


  Uobičajena početna doza leka Tenox za hipertenziju i anginu pektoris je 5 mg, jednom dnevno. Prema proceni lekara doza se može povećati na najviše 10 mg jednom dnevno.


  Za pacijente sa arterijskom koronarnom bolešću preporučena doza leka Tenox je 5-10 mg, jednom dnevno. Po rezultatima dosadašnje primene ovog leka većina pacijenata zahteva dozu od 10 mg.


  Ukoliko ste stariji pacijent (preko 65 godina) treba da uzimate Tenox na uobičajen način (kao što je navedeno), osim ako imate probleme sa funkcijom jetre.


  Ako imate oštećenu funkciju jetre, Vaš lekar će Vam propisati različitu dozu i dozni režim. Ne preporučuje se primena leka Tenox kod dece mlađe od 18 godina.

  Ako ste uzeli više leka Tenox nego što je trebalo


  Uzimanje previše tableta odjednom može dovesti do toga da se osećate loše. Ako ste uzeli veći broj tableta nego što je potrebno, morate se odmah obratiti lekaru ili najbližoj bolnici.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tenox


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, propustite tu dozu. Uzmite sledeću dozu kada za to dođe vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako prestanete da uzimate lek Tenox


  Tenox tablete treba da koristite sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Simptomi Vaše bolesti mogu da se ponovo jave ukoliko prestanete da uzimate lek pre nego što Vam lekar kaže.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi ostali lekovi i Tenox može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Morate se odmah obratiti lekaru ili najbližoj hitnoj medicinskoj pomoći ukoliko posle primene leka Tenox

  osetite bilo koji od sledećih simptoma:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primetite neka od neželjenih dejstava koja nisu navedena u ovom Uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TENOX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Tenox posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TenoxKako izgleda lek Tenox i sadržaj pakovanja


Tablete su bele, okrugle, blago bikonveksne sa zakošenim ivicama i podeonom crtom na jednoj strani. Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta. U kutiji su 3 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 10 tableta. Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač: Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011. Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1838-11-001.........07.12.2011.

515-01-1841-11-001.........07.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines