chugai Apoteke Apoteke

Roxera

film tabl. 28x5mg
CENA: 488,00 din.

film tabl. 28x10mg
CENA: 820,78 din.

film tabl. 28x15mg
CENA: 1.124,24 din.

film tabl. 28x20mg
CENA: 1.358,94 din.

film tabl. 28x30mg
CENA: 1.578,06 din.

film tabl. 28x40mg
CENA: 1.986,47 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Roxera 5 mg film tableta (28 film tableta)


Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta


Roxera 10 mg film tableta (28 film tableta)


Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta


Roxera 20 mg film tableta (28 film tableta)


Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta


Roxera 40 mg film tableta (28 film tableta)


Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: Slaviamed d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Slaviamed d.o.o.: Sremska Mitrovica, Rumska malta bb, Srbija

Krka, tovarna zdravil, d.d.: Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Podnosilac zahteva: Slaviamed d.o.o., Srbija


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija


Roxera 5 mg film tableta Roxera 10 mg film tableta Roxera 20 mg film tableta Roxera 40 mg film tableta rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Roxera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Roxera

 3. Kako se upotrebljava lek Roxera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Roxera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROXERA I ČEMU JE NAMENJEN

  Roxera pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek Roxera se propisuje u slučaju kada:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROXERA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Roxera ne smete koristiti:


  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se lekaru.


  Kada uzimate lek Roxera, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROXERA


  Uvek uzimajte lek Roxera onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje kod odraslih


  U terapiji povišenog holesterola:

  Početna doza:

  Terapiju lekom Roxera treba početi sa dozom 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće doze nekog drugog statina. Izbor početne doze će zavisiti od nivoa holesterola, stepena rizika od pojave srčanog ili moždanog udara i prisustva nekog faktora rizika od pojave neželjenih dejstava.

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom koja početna doza leka Roxera Vam najviše odgovara. Lekar može odlučiti da propiše najmanju dozu:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Roxera može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.

  One su obično blage i nestaju posle kraćeg vremena.


  Odmah prestanite sa primenom leka Roxera i potražite medicinsku pomoć, ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija:


  Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ROXERA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Roxera posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Roxera


kopolimer.


Kako izgleda lek Roxera i sadržaj pakovanja


5 mg film tableta: bele, okrugle, blago bikonveksne, film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutim brojem 5 sa jedne strane.

10 mg film tableta: bele, okrugle, blago bikonveksne, film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutim brojem 10 sa jedne strane.

20 mg film tableta: bele, okrugle film tablete sa zakošenim ivicama. 40 mg film tableta: bele, bikonveksne, film tablete u obliku kapsula.


Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta. U kutiji su 2 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 14 film tableta, za jačine 5 mg, 10 mg i 20 mg. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 film tableta, za jačinu 40 mg. Nosilac dozvole i proizvođač

Slaviamed d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija Slaviamed d.o.o., Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb, R. Srbija

u saradnji sa Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Roxera 5 mg film tableta: 515-01-1721-11-001 od 19.12.2011.

Roxera 10 mg film tableta: 515-01-1723-11-001 od 19.12.2011.

Roxera 20 mg film tableta: 515-01-1726-11-001 od 19.12.2011.

Roxera 40 mg film tableta: 515-01-1731-11-001 od od 19.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines