Moozeeck

Espumisan


UPUTSTVO ZA LEK


Espumisan®, kapsule, meke, 40 mg

Pakovanje: ukupno 25 kom, blister, 1 x 25 kom

Pakovanje: ukupno 50 kom, blister, 2 x 25 kom

Pakovanje: ukupno 100 kom, blister, 4 x 25 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd


Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


Espumisan®, 40 mg, kapsule, meke

Simetikon


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Espumisan® , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Espumisan® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Espumisan®

 3. Kako se upotrebljava lek Espumisan®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Espumisan®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Espumisan® I ČEMU JE NAMENJEN

  Espumisan® je gastrointestinalni lek, koji deluje kao antipeneće sredstvo i kao pomoćno diagnostičko sredstvo.

  Njegova aktivna supstanca, simetikon, dovodi do razgrađivanja mehurića gasova u masi hrane i u mukusu gastrointestinalnog trakta. Tada gas koji je oslobođen u tom procesu može biti preuzet od strane zida creva i uklonjem putem intestinalne aktivnosti.


  Upotreba

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Espumisan®


  Lek Espumisan® ne smete koristiti:


  Nemojte uzimati Espumisan® ukoliko ste alergički (hipersenzitivni) na aktivnu supstancu simetikon, boju yellow orange S (E 110), metilparahidroksibenzoat ili na neki od sastojaka leka Espumisan®.


  Kada uzimate lek Espumisan®, posebno vodite računa:


  Ako abdominalne smetnje nastanu i/ili ukoliko se nastavljaju, morate posetiti Vašeg lekara kako bi se identifikovao uzrok takvih smetnji, kao i potencijalno prikriveno prisustvo osnovne bolesti koja zahteva terapiju.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.


  Uzimanje leka Espumisan® sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Espumisan® u periodu trudnoće i dojenja


  Pitajte svoga doktora ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.

  Zbog načina delovanja i činjenice da simetikon ne prelazi iz gastrointestinalnog trakta u telo, ne očekuju se negativni efekti nakon primene leka Espumisan® tokom trudnoće i perioda dojenja.

  Do danas nema kliničkih podataka o upotrebi leka Espumisan® kod trudnih žena.

  Uticaj leka Espumisan® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanjem mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Espumisan®


  Yellow orange S (E110) može da izazove alergijsku reakciju. Metilparahidroksibeonzoat može da izazove reakcije preosetljivosti, odloženog tipa.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Espumisan®

  Ukoliko vam nije drugačije propisano, uvek uzimajte lek Espumisan® po ovom uputstvu. Morate proveriti sa Vašim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Doziranje


  Uobičajeno doziranje je:


  Jedan dan pre početka ispitivanja

  Ujutro pre ispitivanja

  2 kapsule, meke 3 puta dnevno

  (ekvivalentno 240 mg simetikona)

  2 kapsule, meke

  (ekvivalentno 80 mg simetikona)


  Ako ste uzeli više leka Espumisan® nego što je trebalo


  Trovanje nakon upotrebe leka Espumisan® nije poznato. Čak i velike količine leka Espumisan® se veoma dobro podnose bez većih problema.

  Aktivna supstanca leka Espumisan®, simetikon, omogućava da se pena u gastointestinalnom kanalu dezintegriše

  na čisto fizički način. Simetikon se ne preuzima i ne apsorbuje u telo, a fizički i hemijski se ne menja tokom prolaska kroz creva.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Espumisan®


  U tom slučaju možete u bilo koje vreme da nadoknadite propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Espumisan®


  U tom slučaju smetnje se mogu ponovo javiti.

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Neželjena dejstva povezana sa upotrebom leka Espumisan® do sada nisu primećena.


  Yellow orange S (E110) može da izazove alergijsku reakciju. Metilparahidroksibeonzoat može da izazove reakcije preosetljivosti, odloženog tipa.


  Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK Espumisan® L


  Držati lek Espumisan® van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek Espumisan® se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na blisteru i kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 300C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Espumisan®


Aktivna supstanca je simetikon.

1 Espumisan® kapsula, meka sadrži 40 mg simetikona.


Ostale pomoćne supstance su:

glicerol (85%); metilparahidroksibenzoat; želatin; quinoline yellow (E 104); yellow orange S (E 110).


Kako izgleda lek Espumisan® i sadržaj pakovanja

Okrugle, meke, želatinske kapsule žute boje, glatke površine sa vidjlivom linijom na mestu spajanja. Sadržaj kapsule je bezbojan i može biti neznatno zamućen.


Espumisan® je dostupan u pakovanju od 25, 50, 100 kapsula, mekih.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd, Prilepska 1, Beograd


Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:


Espumisan®, 40 mg, 25 kapsula, mekih. Broj rešenja: 515-01-0199-11-001 od 04.10.2011.

Espumisan®, 40 mg, 50 kapsula, mekih. Broj rešenja: 515-01-0577-11-001 od 04.10.2011.

Espumisan®, 40 mg, 100 kapsula, mekih. Broj rešenja: 515-01-0608-11-001 od 04.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z