FISKocr

Voltaren Emulgel 1%


UPUTSTVO ZA LEK


Voltaren® Emulgel® 1%, gel, tuba 1x50g, 1x100g


Proizvođač: Novartis Pharma Produktions GmbH


Adresa: Oeflinger Strasse 44, 79664 Wehr, Nemačka Podnosilac zahteva: CLINRES FARMACIJA D.O.O.

Adresa: Pariske komune 11/13, 11000 Beograd, Srbija


Voltaren® Emulgel® 1%, gel diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Voltaren Emulgel 1%, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Voltaren Emulgel 1% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Voltaren Emulgel 1%

 3. Kako se upotrebljava lek Voltaren Emulgel 1%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Voltaren Emulgel 1%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Voltaren Emulgel 1% I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Voltaren Emulgel 1% kao aktivni sastojak sadrži diklofenak-dietilamin koji pripada grupi lekova poznatoj kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).

  Kada se Voltaren Emulgel 1% aplikuje na kožu (dermalna primena) dolazi do njegove resorpcije kroz kožu i smanjenja bola i zapaljenja u tkivu zahvaćene regije.


  Lek Voltaren Emulgel 1% se koristi za lokalno ublažavanje bola i zapaljenja kod:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Voltaren Emulgel 1%


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Voltaren Emulgel 1% ne smete koristiti:  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, ne koristite lek Voltaren Emulgel 1%.


  Kada uzimate lek Voltaren Emulgel 1%, posebno vodite računa:


  Upozorite Vašeg lekara ukoliko imate ili ste imali:

  -čir na želucu

  -astmu


  Nakon nanošenja gela, obolelo mesto nemojte pokrivati ili povezivati zavojima, jer će u tom slučaju doći do povećane resorpcije leka preko kože, što može do izazove pojavu neželjenih dejstava. Kada se diklofenak resorbuje preko kože, koncentracije leka u krvi su mnogo manje nego nakon oralne primene. To znači da je mnogo manja verovatnoća da će doći do pojave neželjenih dejstava nego nakon oralne primene (npr. nakon primene film tableta).


  Ukoliko se gel nanosi na veliki deo kože, ako se koristi često ili u većoj dozi nego što je preporučeno, koncentracije u krvi će biti veće i samim tim će se povećati rizik od pojave neželjenih dejstava.


  Tokom primene Voltaren Emulgel 1% izbegavajte izlaganje sunčevoj svetlosti, jer može doći do pojave reakcije fotoosetljivosti na koži.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Kod lokalne primene diklofenaka, u krvotoku se nalaze niske koncentracije leka pa je mala verovatnoća da će doći do pojave interakcija sa drugim lekovima koje uzimate. Do sada nisu prijavljene interakcije sa lekovima tokom primene diklofenak gela, ali treba imati u vidu da postoji teoretski rizik od njihove pojave.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:


  Uzimanje leka Voltaren Emulgel 1% sa hranom ili pićima


  Nema uticaja na primenu leka.


  Primena leka Voltaren Emulgel 1% u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni i planirate trudnoću ili ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Voltaren Emulgel 1% ne smete koristiti u poslednja tri meseca trudnoće, jer može štetno uticati na kardiovaskularni sistem Vaše bebe i može izazvati inhibiciju kontrakcija materice (što može dovesti do odloženog ili produženog porođaja). Takođe, ne preporučuje se primena leka Voltaren Emulgel 1% u toku prvog i drugog trimestra trudnoće, ali uz nadzor lekara može se primeniti ukoliko je to krajnje neophodno.


  Ne preporučuje se primena leka Voltaren Emulgel 1% kod dojilja, jer ne postoje podaci o bezbednosti primene ovog leka kod dojilja.Voltaren Emulgel 1% se može primenjivati u periodu dojenja samo pod nadzorom lekara i ukoliko je to krajnje neophodno.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Voltaren Emulgel 1% na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Primena na koži leka Voltaren Emulgel 1% nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Voltaren Emulgel 1%


  Lek Voltaren Emulgel 1% sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Voltaren Emulgel 1%


Lek Voltaren Emulgel 1% uzimajte uvek tačno onako kako vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Dermalna upotreba (primena na koži). Uobičajena doza je:

Odrasli i deca uzrasta iznad 14 godina

Lek Voltaren Emulgel 1% lagano utrljati u kožu. U zavisnosti od veličine zahvaćene regije primenjuje se 2 - 4 g gela (kružnim pokretima u prečniku od 2 do 2,5 cm) 3 - 4 puta na dan. Maksimalna dnevna doza iznosi 16 g. Maksimalna nedeljna doza iznosi 112 g.


Kod artritičnih bolova može biti neophodna primena gela do 7 dana (da bi ispoljio svoje dejstvo na zglobove) kako bi došlo do poboljšanja. Moguća je primena gela do 14 dana uz konsultacije sa farmaceutom.


Nakon nanošenja gela oprati ruke osim ako šake nisu mesto terapijske primene gela.


Ukoliko nakon 7 dana ne dođe do poboljšanja, ili se simptomi pogoršaju, neophodan je savet lekara, koji se takođe preporučuje i u slučaju kada su zahvaćena dva velika zgloba.


Lek se ne sme koristiti duže od 14 dana osim po preporuci lekara.


Stariji (preko 65 godina): preporučene doze su iste kao za odrasle.


Deca i adolescenti: lek Voltaren Emulgel 1% se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 14 godina.

Kod dece uzrasta preko 14 godina, ukoliko je neophodna primena gela više od 7 dana za ublažavanje bola ili dođe do pogoršanja simptoma, neophodan je savet lekara.


Kako primeniti lek Voltaren Emulgel 1%


 1. Pre prve upotrebe probodite membranu tube sa oštrim vrhom zatvarača (aluminijumska tuba). Lek ne koristite, ako je membrana oštećena. Pre prve upotrebe uklonite pečat, tako da odvrnete i skinete zatvarač, suprotnu stranu zatvarača umetnete, zavrtite i uklonite pečat sa tube (aluminijumska laminatna tuba)


 2. Nežno istisnite manju količinu gela iz tube i nanesite na bolno ili otečeno mesto, nežno utrljavajući u kožu.Potrebna količina zavisi od veličine obolele ili otečene površine; obično je dovoljna količina koja varira od veličine trešnje do oraha. Prilikom utrljavanja gela u kožu možete osetiti blag efekat hlađenja.


 3. Operite ruke po završenom utrljavanju leka, osim ako lekom lečite ruke.


Ako ste uzeli više leka Voltaren Emulgel 1% nego što je trebalo


Kada se lek primenjuje prema uputstvu nisu opisani slučajevi predoziranja.

Ako Vi ili Vaše dete greškom progutate lek Voltaren Emulgel 1% ili ste greškom koristili mnogo veću dozu od preporučene, odmah se obratite svom lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Voltaren Emulgel 1%


Ako ste zaboravili da nanesete lek Voltaren Emulgel 1% u za to predviđeno vreme, nanesite ga kada se setite, i zatim nastavite sa uobičajenom primenom gela.


Ne nanosite duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Voltaren Emulgel 1%

Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Voltaren Emulgel 1% može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.

  Kada se diklofenak primenjuje na koži koncentracije leka u krvi su mnogo manje nego nakon oralne primene. To znači da je verovatnoća da će doći do pojave neželjenih dejstava mnogo manja nego nakon oralne primene leka (npr. nakon primene film tableta ili tableta sa modifikovanim oslobađanjem).

  Ukoliko se Voltaren Emulgel 1% nanosi na veliki deo kože, ako se koristi često ili u većoj dozi nego što je preporučeno, koncentracije u krvi će biti veće, i samim tim će se povećati rizik od pojave neželjenih dejstava.


  Lokalne reakcije

  Voltaren Emulgel 1% se obično dobro podnosi.

  Ipak, često se može javiti blaga i prolazna lokalna iritacija na koži u vidu osipa ili ekcema, eritem (crvenilo), svrab ili dermatitis. Reakcije fotosenzitivnosti, deskvamacija (ljuštenje kože), diskoloracija (promene boje kože) i bulozne ili vezikularne erupcije (pojava mehura na koži) su zabeležene veoma retko ili u izolovanim slučajevima. Pacijente treba upozoriti da se ne izlažu preterano sunčevom zračenju, da bi se izbegla eventualna pojava fotosenzitivnosti.

  U slučaju pojave osipa, prekinite sa primenom preparata.


  Veoma retko su zabeleženi slučajevi pojave astme kod pacijenata koji su primenjivali nesteroidne antiinflamatorne lekove topikalno (na koži). Takođe, veoma retko su zabeležene reakcije preosetljivosti (u vidu urtikarije - koprivnjače, ili angioneurotskog edema – otoka kože i potkožnog tkiva lica, usana i vrata).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Voltaren Emulgel 1%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Voltaren Emulgel 1% posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i tubi. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Voltaren Emulgel 1% Aktivna supstanca:

1 g gela sadrži 11,6 mg diklofenak-dietilamina, što odgovara 10 mg diklofenak-natrijuma.

Pomoćne supstance: karbomer; makrogolcetosteariletar; kokoil kaprilokaprat; dietilamin, izopropilalkohol, parafin, tečni, propilenglikol, parfem krem 45,voda prečišćena.


Kako izgleda lek Voltaren Emulgel 1% i sadržaj pakovanja


Beo ili skoro beo, glatki, homogeni, kremasti gel.

Pakovanje sadrži 50 g /100 g gela u aluminijumskoj ili aluminijumsko-laminatnoj tubi, u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

CLINRES FARMACIJA D.O.O., Pariske komune 11/13, 11000 Beograd, Srbija


Naziv i adresa proizvođača:

Novartis Pharma Produktions GmbH, Oeflinger Strasse 44, 79664 Wehr, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Voltaren® Emulgel® 1%, gel, 1x50g: 515-01-8269-12-002........01.08.2013.

Voltaren® Emulgel® 1%, gel, 1x100g: 515-01-8272-12-003.......07.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z