Moozeeck

Zoledronat Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Zoledronat Sandoz® rastvor za infuziju, 5 mg/100 mL

Pakovanje: bočica plastična, 1 x 100 mLProizvođač:

Novartis Pharma GmbH

Lek Farmacevtska družba d.d. EBEWE Pharma GmbH Nfg. KGAdresa:

Roonstrasse 25, Nurnberg, Nemačka Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Austrija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Zoledronat Sandoz® 5 mg/100 mL rastvor za infuziju INN: zoledronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zoledronat Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zoledronat Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Zoledronat Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zoledronat Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOLEDRONAT SANDOZ I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Zolendronat Sandoz sadrži aktivnu supstancu zolendronsku kiselinu. Ovaj lek pripada grupi lekova koja se naziva bisfosfonati i koristi se za lečenje žena u postmenopauzi i muškaraca sa osteoporozom ili za lečenje osteoporoze uzrokovane terapijom kortikosteroidima, kao i za lečenje Paget-ove bolesti kod odraslih.


  Osteoporoza

  Osteoporoza je bolest koja uključuje stanjivanje i slabljenje kostiju, a često se javlja kod žena nakon menopauze, ali takođe se može javiti i kod muškaraca. U menopauzi ženski jajnici prestaju da proizvode ženski hormon estrogen, koji pomaže u održavanju zdravih kostiju. Nakon menopauze dolazi do gubitka kosti, kosti postaju slabije i lakše se lome. Osteoporoza se takođe može javiti kod muškaraca i žena zbog dugotrajne primene kortikosteroida koji utiču na čvrstinu kostiju. Mnoge osobe sa osteoporozom nemaju simptome, ali su ipak izložene riziku od preloma kostiju, jer je osteoporoza oslabila njihove kosti. Sniženje vrednosti polnih hormona

  u cirkulaciji, pre svega estrogena koji nastaje od androgena, takođe ima ulogu u postepenijem gubitku kosti zabeleženim kod muškaraca. I kod žena i kod muškaraca, lek Zolendronat Sandoz jača kosti i na taj način smanjuje mogućnost pojave preloma kostiju. Lek Zoledronat Sandoz se takođe primenjuje kod pacijenata koji su nedavno imali prelom kuka pri maloj traumi kao što je pad, pa je zbog toga kod njih povećan rizik za naredne prelome kostiju.


  Paget-ova bolest kostiju

  Normalno je da se stara kost razgrađuje i da se obnavlja novim koštanim tkivom. Ovaj proces se naziva remodelovanje. Kod Paget-ove bolesti, remodelovanje kosti je prebrzo pa se nova kost formira na nepravilan način, što je čini slabijom,nego što je normalno. Ako se bolest ne leči, kosti mogu postati deformisane i bolne i podložne prelomu. Lek Zoledronat Sandoz deluje tako što vraća proces remodelovanja kosti u normalu, čime se obezbeđuje stvaranje normalne kosti i vraća joj jačinu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOLEDRONAT SANDOZ


  Pratite uputstva koja dobijate od svog lekara, farmaceuta pre nego što dobijete lek Zoledronat Sandoz.


  Lek Zoledronat Sandoz ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Zoledronat Sandoz, posebno vodite računa:


  Obavestite Vašeg lekara pre primene leka Zoledronat Sandoz:


  Pre nego što počnete sa primenom leka Zoledronat Sandoz, recite Vašem lekaru ako imate (ili ste imali) bol, oticanje ili trnjenje desni, vilice, ako imate osećaj težine u vilici ili Vam je ispao zub.Pre nego što započnete lečenje kod stomatologa ili se podvrgnete stomatološkoj hirurškoj intervenciji, recite Vašem stomatologu da se lečite lekom Zoledronat Sandoz.


  Testovi praćenja

  Vaš lekar bi trebalo da Vam uradi analizu krvi da bi proverio funkciju Vaših bubrega (vrednost kreatinina) pre primene svake doze leka Zoledronat Sandoz. Veoma je važno da popijete najmanje 2 čaše tečnosti (kao što je voda), unutar nekoliko sati pre dobijanja ovog leka, prema savetu Vašeg lekara.


  Deca i adolescenti

  Lek Zoledronat Sandoz se ne preporučuje kod osoba mlađih od 18 godina. Primena leka Zoledronat Sandoz kod dece i adolescenata nije ispitivana.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Veoma je važno da obavestite lekara koje lekove uzimate, naročito ako uzimate lekove za koje se zna da štetno deluju na Vaše bubrege (npr. aminoglikozidi) ili ako uzimate diuretike (lekove za izbacivanje vode) koji mogu uzrokovati dehidrataciju.


  Uzimanje leka Zoledronat Sandoz sa hranom ili pićima


  Obavezno popijte dovoljno tečnosti (najmanje jednu ili dve čaše) pre i nakon terapije lekom Zoledronat Sandoz, prema savetu lekara. To će Vam pomoći da sprečite dehidrataciju. Na dan kada primate dozu leka Zoledronat Sandoz možete normalno jesti. To je naročito važno za pacijente koji uzimaju diuretike (lekove za izbacivanje vode), kao i kod starijih pacijenata.


  Primena leka Zoledronat Sandoz u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne smete dobijati lek Zoledronat Sandoz ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.


  Uticaj leka Zoledronat Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Zoledronat Sandoz nema ili ima neznatan uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Ako osećate ošamućenost tokom uzimanja leka Zoledronat Sandoz, nemojte upravljati vozilom niti rukovati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Zoledronat Sandoz


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmoL natrijuma (23 mg) po dozi, odnosno esencijalnog „slobodnog natrijuma“. Ukoliko ste alergični na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka – ne smete uzimati lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOLEDRONAT SANDOZ

  Pažljivo pratite uputstva koja dobijete od Vašeg lekara. Proverite sa Vašim lekarom ako niste sigurni ili imate bilo kakvih nejasnoća u vezi ovog leka. .


  Za intravensku upotrebu. Lek je namenjen za odrasle.


  Osteoporoza

  Uobičajena doza je 5 mg, koju Vam da je lekar ili medicinska sestra u vidu jedne infuzije godišnje u venu. Infuzija će trajati najmanje 15 minuta.


  U slučaju da ste nedavno imali prelom kuka, preporučuje se primena infuzija leka Zoledronat Sandoz dve ili više nedelja nakon hirurške intervencije.

  Važno je da uzimate kalcijum i vitamin D u obliku dodataka ishrani (npr. tablete), prema savetima Vašeg lekara. U slučaju osteoporoze, lek Zoledronat Sandoz deluje tokom godinu dana. Vaš Lekar će Vam objasniti kada treba

  da dođete po narednu dozu leka.


  Paget-ova bolest

  Uobičajena doza je 5 mg, koju Vam da je lekar ili medicinska sestra u vidu jednokratne infuzije u venu. Infuzija će trajati najmanje 15 minuta. Lek Zoledronat Sandoz može delovati duže od godinu dana, a Vaš lekar će Vam reći ako je potrebno da opet dobijete lek.


  Lekar Vas može savetovati da uzimate kalcijum i vitamin D u obliku dodataka ishrani (npr. tablete) najmanje tokom prvih deset dana nakon primene leka Zoledronat Sandoz. Važno je da se pažljivo pridržavate tog saveta kako vrednosti kalcijuma u krvi ne bi postale preniske u periodu nakon infuzije. Lekar će Vas obavestiti o simptomima koji su povezani sa hipokalcemijom.


  Ako ste uzeli više leka Zoledronat Sandoz nego što je trebalo


  Malo je verovatno da ćete dobiti veću dozu od preporučene s obzirom da će Vam ovaj lek dati lekar ili medicinska sestra.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zoledronat Sandoz


  Obratite se lekaru ili bolnici kako bi ste što pre ugovorili novi termin za primenu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zoledronat Sandoz


  Ako razmišljate o prekidu lečenja lekom Zoledronat Sandoz , molimo Vas da dođete na sledeći zakazani termin i o tome razgovarate sa lekarom. Lekar će Vam dati savet koliko dugo bi trebalo da se lečite ovim lekom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Zoledronat Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva povezana sa prvom infuzijom su vrlo česta (javljaju se kod više od 30% pacijenata), ali su znatno ređa nakon kasnijih infuzija. Većina neželjenih dejstava, kao što su groznica i drhtavica, bolovi u mišićima ili zglobovima, kao i glavobolja, javljaju se tokom prva tri dana nakon primene leka Zoledronat Sandoz. Simptomi su obično blagi do umereno teški i nestaju u roku od tri dana. Vaš lekar Vam može preporučiti lek protiv bolova, kao što je ibuprofen ili paracetamol, kako bi se smanjila ova neželjena dejstva. Mogućnost za pojavu ovih neželjenih reakcija smanjuje se sa sledećom dozom leka Zoledronat Sandoz.


  Pojedini neželjeni efekti mogu biti ozbiljni

  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Nepravilan rad srca (atrijalna fibrilacija) zabeležena je kod pacijenata koji su dobijali zoledronsku kiselinu u terapiji postmenopauzalne osteoporoze. Do danas nije jasno da li zoledronska izaziva nepravilan srčani rad ali bi trebalo da prijavite lekaru ako se kod Vas jave ovi simptomi nakon dobijanja leka Zoledronat Sandoz.

  Mogu se javiti oticanje i/ili bol na mestu primene infuzije.


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Reakcije na koži kao što je crvenilo.

  Oticanje, crvenilo, bol i svrab očiju ili preosetljivost očiju na svetlost.


  Nije poznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  Bol u ustima, zubima i vilici, oticanje ili ranice u ustima, trnjenje ili osećaj težine u vilici ili gubitak zuba. Ovo mogu biti znaci oštećenja kosti vilice (osteonekroza). Obavestite odmah svog stomatologa ako se kod Vas jave ovi simptomi.


  Mogu se javiti oboljenja bubrega (npr. smanjenje mokrenja). Vaš lekar bi trebalo da uradi analize krvi da bi proverio funkciju Vaših bubrega pre dobijanja svake doze leka Zoledronat Sandoz. Veoma je važno da popijete najmanje 2 čaše tečnosti (kao što je voda), unutar nekoliko sati pre dobijanja ovog leka, prema savetu Vašeg lekara.


  Ako se kod Vas javi bilo koje od navedenih neželjenih efekata, odmah obavestite lekara.


  Lek Zoledronat Sandoz takođe može uzrokovati i druge neželjene efekte Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):: Groznica


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  Glavobolja, ošamućenost, mučnina, povraćanje, proliv, bol u mišićima, bol u kostima i/ili zglobovima, bol u leđima, rukama ili nogama, simptomi slični gripu (npr. umor, drhtavica, bol u zglobovima i mišićima), drhtavica, osećaj umora i gubitak interesa, slabost, bol, opšti osećaj slabosti.


  Kod pacijenata sa Paget-ovom bolešću: simptomi uzrokovani niskim vrednostima kalcijuma u krvi, kao što su grčevi u mišićima, ili utrnulost, ili osećaj bockanja naročito u predelu oko usana.


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Prehlada, infekcije gornjih partija respiratornog trakta, smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, gubitak apetita, nesanica, pospanost koja može uzrokovati smanjenje pažnje i svesti, osećaj žmaraca ili ukočenosti, ekstremni umor, drhtanje, privremeni gubitak svesti, infekcije oka ili iritacija ili zapaljenje praćeno bolom i crvenilom, osećaj vrtoglavice, povišen krvni pritisak, naleti vrućine, kašalj, kratak dah, nelagodnost u stomaku, bol u stomaku, otežano pražnjenje creva, suva usta, gorušica, osip, pojačano znojenje, svrab, crvenilo kože, bol u vratu, ukočenost mišića, kostiju i/ili zglobova, oticanje zglobova, grčevi mišića, bol u ramenu, bol u grudnim i rebarnim mišićima, upala zglobova, mišićna slabost, poremećaj funkcionalnih testova bubrega, poremećena učestalost mokrenje, oticanje šaka, zglobova ili stopala, žeđ, zubobolja, poremećaj ukusa.


  Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Neuobičajeni prelomi butne kosti pre svega kod pacijenata koji su na dugotrajnoj terapiji za osteoporozu se

  mogu javiti retko. Obratite se lekaru ako se kod Vas jave bol, slabost ili nelagodnost u butini, kuku ili preponama s obzirom da to mogu biti rani znaci mogućeg preloma butne kosti.


  Nije poznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  Teške alergijske reakcije uključujući ošamućenost i otežano disanje, oticanje uglavnom lica i vrata, pad krvnog pritiska, dehidratacija sekundarno uz simptome nakon primene doze kao što su groznica, povraćanje i dijareja.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Zoledronat Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

  Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah.


  Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost osobe koja lek koristi i normalno


  ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C.Rastvor izvađen iz frižidera mora pre upotrebe da dostigne sobnu temperaturu.


  Nemojte koristiti lek Zoledronat Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zoledronat Sandoz


Aktivna supstanca je: zoledronska kiselina.

1 bočica od 100 mL rastvora za infuziju sadrži 5 mg zoledronske kiseline.

1 mL rastvora sadrži 0.05 mg zoledronske kiseline, bezvodne što odgovara 0.0533 mg zoledronske kiseline, monohidrat.


Pomoćne supstance su:


Manitol (E421) Natrijum-citrat (E331) Voda za injekciju


Kako izgleda lek Zoledronat Sandoz i sadržaj pakovanja


Bistar i bezbojan rastvor (izotonični, pH između 6.0-7.0). U kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora.

Lek se pakuje u transparentnu (cikloolefinski polimer) bočicu zapremine 100 mL koja je zatvorena bromobutil gumenim zatvaračem obloženim fluorokarbon polimerom i sa aluminijum/polipropilenskom kapicom sa žutim delom koji se podiže.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25, Nurnberg, Nemačka Lek Farmacevtska družba d.d.


Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija EBEWE Pharma GmbH Nfg. KG

Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Austrija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 29.05.2014.


   Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


   Terapijske indikacije Terapija osteoporoze

   • kod žena u postmenopauzi

   • kod muškaraca

    sa povećanim rizikom od fraktura, uključujući i one sa nedavnom frakturom kuka izazvane slabom traumom.


    Terapija osteoporoze povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima

   • kod žena u postmenopauzi

   • kod muškaraca

    kod kojih postoji povećan rizik od fraktura. Terapija Paget-ove bolesti kostiju kod odraslih.


    Doziranje i način primene


    Doziranje Osteoporoza

    U terapiji osteoporoze u postmenopauzi, osteoporozi kod muškaraca i u terapiji osteoporoze povezane sa

    dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima, preporučena doza je pojedinačna intravenska infuzija od 5 mg leka Zoledronat Sandoz koja se primenjuje jednom godišnje.


    Optimalno trajanje terapije osteoporoze bifosfonatima nije utvrđeno. Potrebu za nastavkom terapije treba


    periodično ponovo proceniti na osnovu koristi i rizicima primene leka Zoledronat Sandoz kod svakog pacijenta posebno, naročito nakon 5 ili više godina primene.


    Kod pacijenata sa nedavnom frakturom kuka posle slabe traume, preporučuje se primena infuzije leka Zoledronat Sandoz dve ili više nedelja nakon oporavka frakture kuka (videti odeljak Farmakodinamski podaci).

    Paget-ova bolest

    Za lečenje Paget-ove bolesti lek Zoledronat Sandoz sme propisati samo lekar sa iskustvom u lečenju Paget-ove bolesti kostiju. Preporučena doza je pojedinačna intravenska infuzija leka Zoledronat Sandoz u dozi od 5 mg.


    Ponovna terapija Paget-ove bolesti: Posle početne terapije lekom Zoledronat Sandoz u slučaju Paget-ove bolesti, primećen je produžen period remisije kod pacijenata koji su odgovorili na terapiju. Ponovna terapija se sastoji od dodatne intravenske infuzije od 5 mg leka Zoledronat Sandoz posle intervala od jedne godine ili duže od

    početne terapije kod pacijenata koji su imali relaps. Dostupni su ograničeni podaci o ponovnoj terapiji Paget-ove bolesti (videti odeljak Farmakodinamski podaci).


    Pacijenti moraju biti adekvatno hidrirani pre primene leka Zoledronat Sandoz. Ovo je naročito važno kod starijih pacijenata i kod pacijenata koji su na terapiji diureticima.


    Adekvatan unos kalcijuma i vitamina D se preporučuje kod terapije lekom Zoledronat Sandoz. Dodatno, kod pacijenata sa Paget-ovom bolešću, se naročito savetuje primena kalcijuma u obliku odgovarajućeg dodatka ishrani, koji odgovara dozi od najmanje 500 mg elementarnog kalcijuma dva puta dnevno tokom najmanje 10 dana nakon primene leka Zoledronat Sandoz (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Kod pacijenata sa nedavnom frakturom kuka usled slabe traume, preporučuje se primena udarne doze od 50 000 do 125 000 IU vitamina D oralnim ili intramuskularnim putem pre prve infuzije leka Zoledronat Sandoz.


    Posebne grupe pacijenata Pacijenti sa oštećenjem bubrega

    Primena leka Zoledronat Sandoz je kontraindikovan kod pacijenata sa klirensom kreatinina manjim od 35 mL/min (videti odeljke Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

    Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa klirensom kreatinina ≥35 mL/min. Pacijenti sa oštećenjem jetre

    Nije potrebno prilagođavanje doze (videti odeljak 5.2).


    Stariji pacijenti (≥ 65 godina)

    Nije potrebno prilagođavanje doze pošto su bioraspoloživost, distribucija i eliminacija bili slični kod starijih i mlađih pacijenata.


    Pedijatrijska populacija

    Bezbednost i efikasnost leka Zoledronat Sandoz kod dece i kod adolescenata ispod 18 godina nije utvrđena. Nema dostupnih podataka..


    Način primene Intravenska primena.

    Lek Zoledronat Sandoz (5 mg u 100 ml gotovog rastvora za infuziju) se primenjuje kroz sistem za infuziju sa ventilom, konstantnom brzinom infuzije. Infuzija mora trajati najmanje 15 minuta. Za informacije o infuziji leka Zoledronat Sandoz videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


    Kontraindikacije


   • preosetljivost na aktivnu supstancu, bilo koje bifosfonate ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

   • pacijenti sa hipokalcemijom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

   • teška bubrežna oštećenja sa klirensom kreatinina <35 mL/min (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

   • trudnoća i dojenje (videti odeljak Primena u toku trudnoće i dojenja). Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

    Bubrežna funkcija

    Upotreba leka Zoledronat Sandoz kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina <35 mL/min) je kontraindikovana zbog povećanog rizika od bubrežne insuficijencije kod ove populacije.


    Oštećenje bubrega uočeno je nakon primene leka Zoledronat Sandoz (videti odeljak Neželjena dejstva), naročito kod pacijenata sa već postojećom disfunkcijom bubrega ili drugim rizicima uključujući poodmaklu životnu dob, istovremena primena nefrotoksičnih lekova, istovremena primena diuretske terapije (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija), ili dehidratacija koja se javlja nakon primene leka Zoledronat

    Sandoz. Oštećenje bubrega uočeno je kod pacijenata nakon jedne primene leka. Retko se može javiti bubrežna insuficijencija koja zahteva dijalizu ili ima fatalni ishod kod pacijenata sa već postojećim oštećenjem bubrega ili sa bilo kojim od gore pomenutih faktora rizika.


    Potrebno je preduzeti sledeće mere opreza u cilju minimiziranja rizika za pojavu neželjenih reakcija:

   • klirens kreatinina treba izračunavati na osnovu stvarne telesne mase koristeći Cockcroft-Gault-ovu formulu pre primene svake doze leka Zoledronat Sandoz

   • prolazni porast kreatinina u serumu može biti veći kod pacijenata sa već postojećim oštećenjem funkcije bubrega

   • razmotriti praćenje kreatinina u serumu kod rizičnih pacijenata

   • Lek Zoledronat Sandoz treba primenjivati sa oprezom ako se istovremeno primenjuju drugi lekovi koji mogu oštetiti funkciju bubrega (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija)

   • Pacijente, naročito starije pacijente i one koji dobijaju diuretsku terapiju, treba adekvatno hidrirati pre primene leka Zoledronat Sandoz

   • Pojedinačna doza leka Zoledronat Sandoz ne sme da bude veća od 5 mg a dužina trajanja infuzija ne


sme biti kraća od 15 minuta (videti odeljak Doziranje i način primene).


Hipokalcemija

Postojeća hipokalcemija se mora lečiti adekvatnim unosom kalcijuma i vitamina D pre započinjanja terapije lekom Zoledronat Sandoz (videti odeljak Kontraindikacije). Ostali poremećaji metabolizma minerala takođe se moraju efikasno lečiti (npr. smanjenje paratireoidne rezerve, intestinalna malabsorpcija kalcijuma). Lekari bi trebalo da razmotre kliničko praćenje ovakvih pacijenata.


Pojačana razgradnja kostiju je karakteristična za Paget-ovu bolest kostiju. Zbog brze pojave efekata zoledronske kiseline na metabolizam kostiju, može se razviti prolazna hipokalcemija, nekada simptomatska, i obično je makismalno izražena tokom prvih 10 dana nakon infuzije leka Zoledronat Sandoz (videti odeljak Neželjena dejstva).


Preporučuje se adekvatan unos kalcijuma i vitamina D tokom primene leka Zoledronat Sandoz. Pored toga, kod pacijenata sa Paget-ovom bolešću se savetuje adekvatna nadoknada kalcijuma što odgovara najmanje 500 mg elementarnog kalcijuma, dva puta dnevno tokom najmanje 10 dana nakon primene leka Zoledronat Sandoz (videti odeljak Doziranje i način primene).


Pacijente treba informisati o simptomima hipokalcemije i pažljivo ih pratiti tokom perioda rizika. Kod pacijenata sa Paget-ovom bolešću preporučuje se određivanje vrednosti kalcijuma u serumu pre primene infuzije leka Zoledronat Sandoz.


Teški, a ponekad i onesposobljavajući bolovi u kostima, zglobovima i/ili mišićima povremeno su prijavljeni kod pacijenata koji uzimaju bisfosfonate, uključujući i lek Zoledronat Sandoz (videti odeljak Neželjena dejstva).


Osteonekroza vilice

Osteonekroza vilice prijavljena je kod pacijenata sa karcinomom koji u terapijskom režimu dobijaju bisfosfonate, uključujući zoledronsku kiselinu. Mnogi od ovih pacijenata takođe su dobijali hemioterapiju i kortikosteroide. Većina prijavljenih slučajeva bili su povezani sa stomatološkim procedurama kao što je ekstrakcija zuba. Mnogi su imali znake lokalne infekcije uključujući osteomijelitis. Stomatološki pregledi sa

odgovarajućom preventivom moraju sa uzeti u obzir u lečenju bisfosfonatima kod pacijenata sa istovremenim faktorima rizika (npr. karcinom, hemoterapija, kortikosteroidi, loša oralna higijena). Dok su na terapiji, ovi

pacijenti moraju izbegavati invazivne stomatološke zahvate, ako je moguće. Kod pacijenata kod kojih se razvila

osteonekroza vilice dok su na terapiji bisfosfonatima, stomatološki zahvat može pogoršati stanje. Kod pacijenata kojima je neophodan stomatološki zahvat, nema podataka koji ukazuju da li prekidanje terapije bisfosfonatima smanjuje rizik od nastanka osteonekroze vilice. Na osnovu kliničke procene ordinirajućeg lekara lečenje svakog pacijenta zasnovano je na individualnoj proceni odnosa koristi/rizika.


Atipična fraktura femura

Atipična subtrohanterična i dijafizealna fraktura femura prijavljena je pri primeni terapije bisfosfonatima, pre svega kod pacijenata koje su u dužem vremenskom periodu lečili osteoporozu. Ove poprečne ili kratke kose frakture mogu se pojaviti bilo gde duž femura, od neposredno ispod malog trohantera do neposredno iznad


subkondilarnog dela. Ove frakture javljaju se nakon minimalne traume ili bez traume, a kod nekih pacijenata javlja se bol u preponama ili butini, često praćen rengenskim prikazom stres frakture, nedeljama do mesecima pre pojave kompletne frakture femura. Frakture su često bilateralne; zbog toga je potrebno pregledati kontralateralni femur kod pacijenata lečenih bifosfonatima koji su imali prelom tela femura. Takođe je prijavljeno slabo izlečenje ovih fraktura. U toku evaluacije pacijenata kod kojih se sumnja da imaju atipični prelom femura treba uzeti u obzir prekid terapije bisfosfonatima, na osnovu individualne procene koristi i rizika.


Pacijente treba savetovati da tokom terapije bisfosfonatima prijave bilo kakav bol u butini, kuku ili preponama, a kod pacijenata koje imaju ove simptome treba ispitati postojanje nepotpune frakture femura.


Opšte preporuke

Incidenca simptoma koji se javljaju posle primene doze leka a koji se javljaju tokom prva tri dana nakon primene leka Zoledronat Sandoz mogu se ublažiti primenom paracetamola ili ibuprofena neposredno nakon primene leka Zoledronat Sandoz.


Lek Zoledronat Sandoz , rastvor za infuziju sadrži istu aktivnu supstancu kao i lek Zoledronat Sandoz, koncentrat za rastvor za infuziju (zoledronska kiselina), koja se primenjuje u onkološkim indikacijama, a pacijenti koji su lečeni lekom Zoledronat Sandoz, koncentrat za rastvor za infuziju ne smeju da dobijaju lek Zoledronat Sandoz , rastvor za infuziju.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmoL natrijuma (23 mg) po dozi, odnosno esencijalnog „slobodnog natrijuma“.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedene studije interakcija sa ostalim lekovima. Zoledronska kiselina se ne metaboliše sistemski i ne utiče na humane enzime citohrioma P450 in vitro (videti odeljak 5.2). Zoledronska kiselina se ne vezuje u visokom procentu na proteine plazme (oko 43-55% u vezanom obliku) zbog čega su malo verovatne interakcije nastale kao rezultat istiskivanja od strane lekova koji se u velikom procentu vezuju za proteine plazme.


Zoledronska kiselina se eliminiše renalnom ekskrecijom. Potreban je oprez kada se lek primenjuje konjugovan

sa lekovima koji mogu u značajnoj meri da utiču na funkciju bubrega (npr. aminoglikozidi ili diuretici koji mogu uzrokovati dehidrataciju) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega, može biti povećana sistemska izloženost istovremeno primenjenim lekovima koji se primarno izlučuju putem bubrega.


Primena u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

Ne postoje odgovarajući podaci o primeni zoledronske kiseline kod trudnica. Ispitivanja na životinjama su pokazale reproduktivne toksične efekte uključujući malformacije (videti odeljak Pretklinički podaci o


bezbednosti leka). >Potencijalni rizik za ljudi nije poznat.


Dojenje

Nije poznato da li se zoledronska kiselina izlučuje u humano mleko. Lek Zoledronat Sandoz je kontraindikovan tokom trudnoće i dojenja (videti odeljak Kontraindikacije).


Žene u generativnoj dobi

Lek Zoledronat Sandoz se ne preporučuje kod žena u generativnoj dobi.


Fertilitet

Zoledronska kiselina je ispitivana kod pacova u smislu potencijalnih neželjenih efekata na fertlitet roditelja i F1 generacije. To je dovelo do preteranih farmakoloških efekata za koje se smatra da su povezani sa inhibicijom mobilizacije kalcijuma iz kostiju, što je dovelo do hipokalcemije u periodu oko porođaja, što je efekat bifosfonata kao grupe, distocije i ranog završavanja studije. Time ovi rezultati onemogućavaju određivanje konačnog efekta leka Zoledronat Sandoz na fertilitet kod ljudi.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek Zoledronat Sandoz nema ili ima neznatan uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Neželjeni efekti, kao što je ošamućenost, mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama, iako nisu sprovedene studije sa lekom Zoledronat Sandoz o ovom efektu.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Ukupan procenat pacijenata koji su imali simptome nakon davanja leka je bio 44.7% nakon prvog, 16,7% nakon drugog i 10.2% nakon trećeg davanja infuzije. Incidenca pojedinačnih simptoma nakon davanja prve doze je bila: groznica (17,1%), mijalgija (7,8%), simptomi slični gripu (6,7%), artralgija (4,8%), i glavobolja (5,1%),

od kojih se većina javlja u toku 3 dana posle primene leka Zoledronat Sandoz . Pojavljivanje ovih simptoma se značajno smanjuje sa sledećim dozama leka Zoledronat Sandoz.Većina ovih simptoma su po prirodi blagi do umereni i povlače se u roku od 3 dana. Procenat pacijenata kod kojih su se javile neželjene reakcije bio je niži u manjim studijama (19.5% nakon prve, 10.4% nakon druge i 10.7% nakon treće infuzije), gde je profilaksa protiv neželjenih reakcija primenjivana kako je opisano u daljem tekstu.


U studiji HORIZON- Pivoral Fracture Trial [PFT] (videti odeljak Farmakodinamski podaci), ukupna incidenca atrijalne fibrilacije je bila 2.5% (96 od 3862) kod pacijenata koji su primali zoledronsku kiselinu i 1.9% (75 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Incidenca atrijalne fibrilacije klasifikovane kao ozbiljano neželjeno dejstvo je bila 1.3% (51 od 3862) kod pacijenata koji su primali zoledronsku kiselinu, a 0.6% (22 od 3852) kod pacijenata koji su bili na placebu. Razlog za češći nastanak atrijalne fibrilacije nije poznat. U ispitivanju osteoporoze, (PFT, HORIZON- Reccurent Fracture Trual [RFT] zbirne incidence svih atrijalnih fibrilacija


poređene su između zoledronske kiseline (2.6%) i placeba (2.1%). Zbirne incidence atrijakne fibrijalcije klasifikovane kao ozbiljno neželjeno dejstvo bile su 1.3% za zoledronsku kiselinu i 0.8% za placebo.


Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim podacima o učestalosti: Veoma česta (>1/10)

Česta (>1/100 do <1/10) Povremena (>1/1,000 do < 1/100) Retka (>1/10,000 do <1/1,000) Veoma retka (<1/10,000),

Nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)

U okviru svake grupe formirane prema učestalosti, neželjena dejstva su poređana od najozbiljnijih do najmanje ozbiljnih.


Tabela 1.


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjene reakcije

Infekcije i infestacije

Povremena

Infuenca, nazofaringitis

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Povremena

Anemija

Imunološki poremećaji

Nije poznata2

Reakcije preosetljivosti

uključujući retke slučajeve bronhokonstrikcije, urtikarije i angioedema i veoma retki slučajevi anafilaktičke reakcije/šoka

Poremećaji metabolizma i ishrane

Česta

Hipokalcemija1

Povremena

Anoreksija, smanjenje apetita

Psihijatrijski poremećaji

Povremena

Nesanica

Poremećaji nervnog sistema

Česta

Glavobolja, ošamućenost

Povremena

Letargija, parestezije,

somnolencija, tremor, sinkopa, dizgeuzija

Poremećaji na nivou oka

Česta

Okularna hiperemija

Povremena

Konjuktivitis, bol u oku

Retka

Uveitis, episkleritis, iritis

Nije poznata2

Skleritis i inflamacija orbite

Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

Povremena

Vertigo

Kardiološki poremećaji

Česta

Atrijalna fibrilacija

Povremena

Palpitacije

Vaskularni poremećaji

Povremena

Hipertenzija, crvenilo lica

Nije poznata2

Hipotenzija (neki od pacijenta

imali su faktore rizika)

Respiratorni, torakalni i

Povremena

Kašalj, dispneja


medijastinalni poremećaji

Gastrointestinalni poremećaji

Česta

Mučnina, povraćanje, dijareja

Povremena

Dispepsija, bol u gornjem delu

abdomena, abdominalni bol, gastroezofagealna refluksna bolest, konstipacija, suva usta, ezofagitis, zubobolja, gastritis*

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Povremena

Osip, hiperhidroza, svrab, eritem

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog sistema

Česta

Mijalgija, artralgija, bol u kostima,

bol u leđima, bol u ekstremitetima

Povremena

Bol u vratu, muskuloskeletna ukočenost, oticanje zglobova, mišićni spazmi, bol u ramenu, muskuloskeletni bol u grudima, muskuloskeletni bol, ukočenost zglobova, artritis, mišićna slabost

Retka

Atipična subtrohanterična i dijafizna fraktura femura+ (neželjena reakcija vezama za klasu bifosfonata)

Nije poznata2

Osteonekroza vilice (videti odeljke

4.4 i 4.8)

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Povremena

Porast kreatinina u krvi,

poliakiurija, proteinurija

Nije poznata2

Oštećenje bubrega. Prijavljeni su

retki slučajevi bubrežne insuficijencije koja zahteva

dijalizu i retki slučajevi sa fatalnim

ishodom kod pacijenata sa već postojećom disfunkcijom bubrega ili ostalim faktorima rizika kao što su poodmakla životna dob, istovremena primena nefrotoksičnih lekova, istovremena terapija diureticima ili

dehidratacija u periodu nakon

primene infuzije (videti odeljke

4.4 i 4.8 Neželjeni efekti vezani za klasu bifosfonata)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma česta

Groznica

Česta

Simptomi slični gripu, drhtavica,

zamor, astenija, bol, malaksalost, reakcije na mestu primene infuzije

Povremena

Periferni edem, žeđ, reakcija

akutne faze, bol u grudima nekardijalnog porekla

Nije poznata2

Dehidratacija sekundarno uz


simptome nakon doziranja kao što su groznica, povraćanje i dijareja

Laboratorijska ispitivanja

Česta

Porast C-reaktivnog proteina

Povremena

Smanjenje kalcijuma u krvi

*Uočeno kod pacijenata koji istovremeno uzimaju glukokortikoide

1 Često samo kod Paget-ove bolesti

2Na osnovu post-marketinških izveštaja. Učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka.

+ Identifikovano prema post-marketinškom iskustvu.


Neželjeni efekti vezani za klasu bifosfonata Oštećenje bubrega

Zoledronska kiselina bila je povezana sa oštećenjem bubrega koje se manifestovalo pogoršanjem funkcije bubrega (tj. porastom kreatinina u serumu) i, u retkim slučajevima, akutnom bubrežnom insuficijencijom. Oštećenje bubrega uočeno nakon primene zoledronske kiseline, naročito kod pacijenata sa već postojećim poremećajem funkcije bubrega ili dodatnim faktorima rizika (npr. poodmakla životna dob, onkološki pacijenti sa hemoterapijom, istovremena primena nefrotoksičnih lekova, istovremena diuretska terapija, teška dehidratacija), pri čemu je većina njih dobijala dozu od 4 mg na svake 3-4 nedelje, ali je uočena kod pacijenata nakon primene jednokratne primene leka.


U kliničkoj studiji osteoporoze, promena u klirensu kreatinina (merena godišnje pre doziranja), i pojava

bubrežne insuficijencije i slabljenja funkcije bubrega, bile su slične u grupi pacijenata lečenih zoledronskom kiselinom i grupi pacijenata na placebu tokom 3 godine. Posmatrajući period od 10 dana došlo je do prolaznog povećanja kreatinina u serumu za 1.8% kod pacijenata koji su lečeni zoledronskom kiselinom u odnosu na 0.8% kod pacijenata lečenih placebom.


Hipokalcemija

U kliničkoj studiji osteoporoze, približno 0.2% pacijenata je imalo zabeleženo smanjenje nivoa kalcijuma u serumu (manje od 1.87 mmoL/L) nakon primene zoledronske kiseline. Nisu zabeleženi simptomatski slučajevi hipokalcijemije.


U studijama Paget-ove bolesti, simtomatska hipokalcijemija je zabeležena kod otprilike 1% pacijenata, koja se kod svih pacijenata povukla.


Bazirano na laboratorijskom praćenju, prolazno asimptomatsko sniženje nivoa kalcijuma ispod nivoa referentnih vrednosti (manje od 2.10 mmoL/L) se javilo kod 2.3% pacijenata koji su dobijali zoledronsku kiselinu u

poređenju sa 21% pacijenata u studijama za Paget-ovu bolest. Učestalost hipokalcemija se smanjivala sa svakom narednom primenom leka.


Svi pacijenti u studijama za Paget-ovu bolest i postmenopauzalnu osteoporozu primali su adekvatne količine vitamina D i kalcijuma u studijama prevencije kliničkih fraktura nakon frakture kuka i studijama Paget-ove

bolesti (videti takođe odeljak Doziranje i način primene). U studijama prevencije kliničkih fraktura nakon


skorašnje frakture kuka, vrednosti vitamina D nisu rutinski određivani ali je većina pacijenata dobijala udarnu dozu vitamina D pre primene zoledronske kiseline (videti odeljak Doziranje i način primene ).


Lokalne reakcije

U velikom kliničkom ispitivanju, posle primene zoledronske kiseline zabeležene su (0.7%) lokalne reakcije na mestu primene infuzije kao što su crvenilo, otok i/ili bol.


Osteonekroza vilice

Povremeno, su prijavljeni slučajevi osteonekroze (primarno vilice), pre svega kod pacijenata sa karcinomom lečenih bifosfonatima, uključujući zoledronsku kiselinu. Mnogi od ovih pacijenata su imali znake lokalne infekcije uključujući osteomijelitis, a većina opisanih slučajeva se odnosi na pacijente sa kancerom posle ekstrakcije zuba ili drugih stomatoloških zahvata. Za pojavu osteonekroze vilice postoji više dokumentovanih faktora rizika,uključujući i dijagnozu karcinoma, kombinovane terapije (npr hemioterapija, radioterapija, kortikosteroidi),i postojeće bolesti (npr. anemija, koagulopatije, infekcija, već postojeće dentalne bolesti). Mada uzročno-posledične veze nisu utvrđene, veoma je važno izbeći stomatološke zahvate jer bi oporavak bio produžen (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).U velikoj kliničkoj studiji na 7736 pacijenata, osteonekroza vilice je zabeležena kod jednog pacijenta koji je lečen zoledronskom kiselinom i kod jednog pacijenta koji je lečen placebom. U oba slučaja došlo je do povlačenja oboljenja.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Inkompatibilnost


Ovaj lek ne sme doći u kontakt sa rastvorima koji sadrže kalcijum. U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah.


Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost osobe koja lek koristi i normalno ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja leka nakon prvog otvaranja, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


U kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora.


Lek se pakuje u transparentnu (cikloolefinični polimer) bočicu zapremine 100 mL koja je zatvorena bromobutil gumenim zatvaračem obloženim fluoropolimerom i sa aluminijum/polipropilenskom kapicom sa žutim delom koji se podiže.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Samo za jednokratnu upotrebu.

Treba koristiti samo bistre, bezbojne rastvore koji ne sadrže čestice.


Ako se čuva u frižideru, potrebno je da rastvori dostignu sobnu temperaturu pre primene leka. Moraju se poštovati metode asepse tokom pripreme infuzije.


Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z