Apoteke Apoteke
menarini
Apoteke

Tyrosur Gel


UPUTSTVO ZA LEK


Tyrosur® Gel gel, 0,1%

pakovanje: tuba, 1 x 5 g


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG

Adresa: Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Podnosilac zahteva: Salveo d.o.o.


Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija


Tyrosur® Gel, 0,1%, gel


tirotricin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Tyrosur Gel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tyrosur Gel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tyrosur Gel

 3. Kako se upotrebljava lek Tyrosur Gel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tyrosur Gel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Tyrosur Gel I ČEMU JE NAMENJEN


  Tyrosur Gel je lokalni antibiotik.

  Tyrosur Gel se koristi za lečenje malih površinskih i umereno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tyrosur Gel


  Lek Tyrosur Gel ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tyrosur Gel


  Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za spoljašnju primenu.


  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza:


  Tyrosur Gel se nanosi 2-3 puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije ozleđene delove kože. Kod manjih rana ili zapaljenja kože na otkrivenim delovima tela, upotreba zavoja nije neophodna.


  U slučaju većih rana ili jako vlažnih rana, preporučuje se upotreba zaštitnog zavoja, kojeg treba menjati nakon 1- 2 dana ili prema uputstvu lekara.


  Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.


  Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Tyrosur Gel nego što je trebalo


  Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tyrosur Gel


  Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tyrosur Gel


  Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Gel, nećete postići željeno dejstvo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Tyrosur Gel, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  Veoma često: javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata Često: javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata Povremeno: javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata Retko: javljaju se kod manje od 1 na 1.000 pacijenata

  Veoma retko: javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata

  Nepoznato: na osnovu dostupnih podataka, učestalost ispoljavanja nije noguće utvrditi


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Veoma retko: reakcije preosetljivosti kao što je osećaj pečenja kože.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Tyrosur Gel Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Tyrosur Gel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i na tubi. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nakon prvog otvaranja lek se može upotrebljavati naduže 3 meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tyrosur Gel


Aktivna supstanca je tirotricin.

1 g gela sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).


Ostali sastojci su: cetilpiridinijum-hlorid, propilenglikol, etanol (96%), karbomer, trometamol, prečišćena voda


Kako izgleda lek Tyrosur Gel i sadržaj pakovanja


Bezbojan, opalescentni, viskozni gel za spoljašnju primenu.


Unutrašnje pakovanje je cilindična aluminijumska tuba sa belim polietilenskim zatvaračem. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba sa 5g gela.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd


Proizvođač:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6197-11-001 od 14.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines