FISKocr

Actasulid


UPUTSTVO ZA LEK


Actasulid®, tableta, 100 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Actasulid®, 100 mg, tableta INN: nimesulid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Actasulid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Actasulid

 3. Kako se upotrebljava lek Actasulid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Actasulid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ACTASULID I ČEMU JE NAMENJEN


  Actasulid je nesteroidni anti-inflamatorni lek protiv bolova. Koristi se u terapiji akutnog bola i u terapiji primarne dismenoreje (bolnih menstruacija koje ne nastaju kao posledica bolesti već prirodnih procesa u organizmu).

  Pre prepisivanja Actasulid tableta Vaš lekar će proceniti odnos koristi i rizika od nastanka neženjenih dejstava prilikom upotrebe ovog preparata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ACTASULID


  Lek Actasulid ne smete koristiti:

  Ne uzimajte Actasulid u sledećim slučajevima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ACTASULID


  Lek Actasulid uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko imate bilo kakvih dilema konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena doza leka je 100 mg dva puta dnevno, ujutru i uveče, posle obroka.


  Lek Actasulid koristite što kraći mogući vremenski period, nikada duže od 15 dana tokom jednog tretmana.


  Ako ste uzeli više leka Actasulid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Actasulid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Actasulid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Najčešći simptomi predoziranja nimesulidom su nezainteresovanost, pospanost, mučnina, povraćanje i bol u gornjem delu stomaka koji se povlače nakon prestanka uzimanja leka.

  Retko se javljaju povišen krvni pritisak, akutno oštećenje bubrega, depresija disanja i koma.

  Ukoliko dođe do predoziranja nimesulidom trebalo bi sprovesti simptomatsku terapiju. Nema specifičnog antidota i mogu se primeniti aktivni ugalj i izazivanje povraćanja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Actasulid


  Lek Actasulid nemojte koristiti duže od 15 dana tokom jednog tretmana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Actasulid može da izazove neželjena dejstva, ali ona obično nisu ozbiljnija.


  Ako se desi bilo šta od navedenog:


  Ako primetite bilo koje od neželjenih dejstava, a koja nisu ovde pomenuta, molimo Vas, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ACTASULID


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Držati van domašaja dece!

  Čuvajte na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Actasulid

1 tableta sadrži 100 mg nimesulida. Pomoćne supstance:

Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K-30 Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Kako izgleda lek Actasulid i sadržaj pakovanja

Actasulid tableta je okrugla, ravna, svetložuta tableta sa podeonom crtom na jednoj strani. Primarno pakovanje: PVC/Alu blister; 2 blistera u kartonskoj kutiji; blister sadrži 10 tableta. Sekundarno pakovanje: kartonska kutija i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199 16000 Leskovac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo ua lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5425-11-002 od 09.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z