FISKocr

Buscopan


UPUTSTVO ZA LEK


Buscopan®, obložena tableta, 10mg,

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2x10 kom


Proizvođač: Delpharm Reims

Adresa: 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francuska

Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Adresa: Milentija Popovića 5 a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Buscopan®, 10mg, obložena tableta hioscin-butilbromid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Buscopan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Buscopan

 3. Kako se upotrebljava lek Buscopan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Buscopan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Buscopan I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Buscopan, hioscin-butilbromid, ima spazmolitičko dejstvo. Spazmolitički lekovi su oni koji opuštaju grčeve unutrašnjih organa, npr. organa za varenje, urinarnih i ženskih reproduktivnih organa i tako smanjuju bol. Koriste se za bolove usled kolika (stomačni bolovi koje karakterišu talasi jakog i slabog intenziteta bez precizno određene lokacije) i bolovi koji nastaju u gore navedenim organima.


  Buscopan se primenjuje u kratkotrajnoj terapiji spazma glatke muskulature u gastrointestinalnom i urogenitalnom sistemu (želudac, creva, žučna kesa, urinarni trakt).


  Takođe se koristi u slučajevima bubrežnih kolika, gastrointestinalnog spazma različitih organa, sindromu nervoznih creva i bolnih menstruacija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Buscopan

  Lek Buscopan ne smete koristiti:  Takođe, obavestite svog lekara ako uzimate metoklopramid (za lečenje povraćanja, mučnine ili poremećaja rada organa za varenje) jer i delovanje leka Buscopan i metoklopramida može biti smanjeno.


  Primena leka Buscopan u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Kao mera predostrožnosti, ne preporučuje se uzimanje leka Buscopan tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Buscopan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu rađena nikakva ispitivanja dejstva na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Međutim, tokom terapije tabletama Buscopan može se desiti da osetite neželjena dejstva kao što su poremećaj akomodacije (otežano fokusiranje). Prema tome, ako primetite poremećaj akomodacije, nemojte koristiti nikakve alate, niti upravljati vozilima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Buscopan


  Jedna obložena tableta od 10 mg sadrži 41.2 mg saharoze, što je 411.8 mg saharoze po maksimalno preporučenoj dnevnoj dozi. Ukoliko Vam je Vaš lekar saopštio da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja Buscopan 10 mg obloženih tableta.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Buscopan


  Uvek uzimajte Buscopan tačno onako kako Vam je naložio Vaš lekar. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet.


  Ako lekar nije drugačije propisao, preporučuje se sledeće doziranje: Odrasli: 2 tablete (20 mg) četiri puta na dan.

  Deca od 6 do 12 godina: 1 tableta (10 mg) tri puta na dan.


  Nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti primene leka Buscopan kod dece mlađe od 12 godina. Ove obložene tablete treba progutati cele, sa dovoljno tečnosti.

  Ako je potrebno da uzimate Buscopan svakodnevno, tokom dužeg vremenskog perioda, obratite se Vašem

  lekaru da ispita uzrok ovog bola u stomaku.


  Ako ste uzeli više leka Buscopan nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Buscopan nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Simptomi koje možete očekivati: suva usta, crvenilo na koži, poteškoće pri mokrenju, ubrzan rad srca, zatvor i poremećaj vida.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Buscopan


  Ne treba da uzimate duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste zaboravili. Jednostavno ćete uzeti sledeću redovnu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Buscopan


  Buscopan treba uzimati samo kada je neophodno i treba prekinuti primenu nakon olakšanja simptoma. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi drugi lekovi i Buscopan može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mnoga od navedenih neželjenih dejstva mogu se pripisati antiholinergičkim svojstvima leka. Antiholinergička neželjena dejstva leka Buscopan obično su blaga i spontano se povlače.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava:

  Veoma česta: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Česta: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek Povremena: kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek Retka: kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek Veoma retka: ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Poremećaji imunog sistema

  Povremena: kožne reakcije (npr koprivnjača, svrab)

  Nije poznata: anafilaktički šok, anafilaktičke reakcije, dispneja, ospa, crvenilo i druge reakcije preosetljivosti


  Srčani poremećaji

  Povremena: ubrzani rad srca


  Gastrointestinalni poremećaj

  Povremena: suva usta


  Poremećaj kože i potkožnog tkiva

  Povremena: poremećaji znojenja


  Bubrežni i urinarni poremećaj

  Retka: poteškoće pri mokrenju


  Može se javiti poremećaj vida (poremećaj akomodacije) i opstipacija.


  Ukoliko neka neželjena dejstva postanu ozbiljna ili ukoliko uočite neka neželjena dejstva koja nisu ovde navedena, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Buscopan Rok upotrebe


  Rok upotrebe Buscopan obloženih tableta je 5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima.


Šta sadrži lek Buscopan

Aktivna supstanca: 1 obložena tableta sadrži: 10 mg hioscin-butilbromida Pomoćne supstance:

Sastav jezgra tablete:

Kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; Kukuruzni skrob,osušen; Kukuruzni skrob, rastvorni; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Vinska kiselina; Stearinska kiselina.


Obloga tablete:

Povidon; Saharoza; Talk; Arapska guma; Titan-dioksid; Makrogol; Karnauba vosak; Beli vosak.


Kako izgleda lek Buscopan i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne, bele obložene tablete.

Kutija sa 20 obloženih tableta (2 blistera sa po 10 tableta). PVC/PVDC /Alu blister.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5 a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux Reims, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6438-12-001 od 17.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org