FISKocr

ARTROMED


UPUTSTVO ZA LEK


ARTROMED®, film tablete, 200mg

Pakovanje: blister, 2x10 film tableta

blister, 3x10 film tableta blister, 10x10 film tableta


Proizvođač: Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH


Adresa: Mühlstr. 50, 66386 St. Ingbert, Nemačka


Podnosilac zahteva: MIP Pharma d.o.o.


Adresa: Ugrinovački put 16a, 11080 Beograd-Zemun


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik: ARTROMED®, 200mg, film tablete

INN: oksaceprol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ARTROMED i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ARTROMED

 3. Kako se upotrebljava lek ARTROMED

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ARTROMED

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ARTROMED I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ARTROMED sadrži aktivnu supstancu oksaceprol, koja pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih i antireumatskih lekova. Deluje protivupalno i na smanjenje bola (npr. bolovi u mirovanju, bolovi pri otpočinjanju kretanja, bolovi posle vežbanja).


  Lek ARTROMED se upotrebljava u terapiji simptoma osteoartritisa kolena i kuka, kao alternativna terapija za konvencionalne nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) u slučaju kad se konvencionalni NSAIL ne podnose dobro ili su kontraindikovani.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ARTROMED


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ARTROMED ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Molimo Vas da obavestite vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko upotrebljavate neke druge lekove ili ste ih koristili do nedavno, čak iako se radi o lekovima koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Ako primate antikoagulantnu terapiju antagonistima vitamina K (sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acenokumarol), uticaj leka ARTROMED na koagulaciju ne može se isključiti. Stoga je neophodno da Vam Vaš lekar ažurno kontroliše protrombinsko vreme, odnosno takozvanu Quick-ovu vrednost.


  Uzimanje leka ARTROMED sa hranom ili pićima


  Nisu poznate nikakve interakcije leka ARTROMED sa hranom i pićima.


  Primena leka ARTROMED u periodu trudnoće i dojenja


  ARTROMED nemojte uzimati tokom trudnoće, niti tokom dojenja.


  Uticaj leka ARTROMED na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Prema dosadašnjim iskustvima, oksaceprol generalno ne utiče na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom ili da rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka ARTROMED®


  Lek ARTROMED sadrži boju Sunset yellow (E110) koja može da izazove alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ARTROMED


  Ukoliko mislite da lek ARTROMED suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Vaš lekar će Vas posavetovati kako i koliko dugo da uzimate ARTROMED.


  Ukoliko lekar nije drugačije preporučio, uobičajena doza je po 1 film tableta od 200 mg 3 puta dnevno (ukupno 600 mg dnevno).

  U zavisnosti od jačine oboljenja, a posebno na početku terapije, dnevna doza se može povećati na 3 puta po 2 film tablete (ukupno 1200 mg dnevno).


  Film tabletu treba popiti nesažvakanu sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. sa jednom čašom vode) pre obroka.


  Ako ste uzeli više leka ARTROMED nego što je trebalo


  ARTROMED ima izuzetno malu toksičnost i do sada kod ljudi nije zabeležen niti jedan slučaj negativnih posledica predoziranja. Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo, ne treba očekivati negativne efekte, i potrebno je da nastavite sa uobičajenom dozom koju Vam je propisao Vaš lekar. Ako se ne osećate dobro, obratite se odmah Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ARTROMED


  Ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka ARTROMED, nemojte uzimati duplu dozu leka kako bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu već nastavite da uzimate propisanu dozu kao i do tada.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ARTROMED


  Osim ponovnog javljanja problema sa zglobovima, ne očekuju se neka druga dejstva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek ARTROMED, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Najčešća neželjena dejstva koja se javljaju su gastrointestinalni poremećaji, koji su obično prolazne prirode. Gastrointestinalni poremećaji:

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): mučnina, gubitak apetita, bolovi u želucu, dijareja.


  Koža i potkožna tkiva:

  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): alergijske reakcije na koži (crvenilo, svrab, egzantem).

  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): gubitak kose, artralgija, vaskulitis, koprivnjača, Quincke-ov edem, alergijska eozinofilija.


  Bez obzira što do sada nisu prijavljeni slučajevi bronhospazma i pogoršanja postojeće astme, postoji mogućnost da se ovi neželjeni efekti ispolje pri primeni leka ARTROMED kod osoba koje boluju od astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća.


 5. KAKO ČUVATI LEK ARTROMED


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ARTROMED


Aktivna supstanca je oksaceprol.

Sadržaj aktivnih supstanci: 1 film tableta sadrži 200mg oksaceprola.


Pomoćne supstance koje sadrži jezgro tablete:

skrob, krompirov; makrogol 6 000; makrogol 12 000; talk; magnezijum-stearat


Pomoćne supstance koje sadrži film (obloga) tablete su:

titan-dioksid (E171); Quinoline yellow (E104); Sunset yellow (E110); talk; povidon; propilenglikol; simetikon emulzija 30%, čvrsti ostatak; Eudragit L30 D55, čvrsti ostatak); makrogol 6 000


Farmaceutski oblik: film tableta.

Objašnjenje: Film tableta je tableta sa omotačem koji štiti aktivnu supstancu od uticaja želudačnih sokova i time sprečava gubitak aktivne supstance do mesta resorpcije.


Kako izgleda lek ARTROMED i sadržaj pakovanja Film tableta - okrugle, bikonveksne film tablete žute boje. PVC-aluminijumski blister.

Blister PVC/aluminijumska folija, sa 10 film tableta, u kartonskoj kutiji. Veličine pakovanja:

2x10 film tableta

3x10 film tableta 10x10 film tableta

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole za lek:

MIP Pharma d.o.o. Ugrinovački put 16a 11080 Zemun


Proizvođač:


Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Mühlstrasse 50 66386 St. Ingbert, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


ARTROMED 200 mg, 20 film tableta: 515-01-4260-11-001 od 10.01.2012.

ARTROMED 200 mg, 30 film tableta: 515-01-4261-11-001 od 10.01.2012..

ARTROMED 200 mg, 100 film tableta: 515-01-4262-11-001 od 10.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z