Moozeeck

Enyglid


UPUTSTVOZAPACIJENTA


Enyglid tableta 0,5 mg (90 tableta)

pakovanje: 6 x 15 tableta


Enyglid tableta 1 mg (90 tableta)

pakovanje: 6 x 15 tableta


Enyglid tableta 2 mg (90 tableta)

pakovanje: 6 x 15 tableta

Proizvođač: 1. TAD PHARMA GMBH

2. KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.

Adresa: 1. Cuxhaven, Heinz-Lohmann-Strasse 5, Nemačka,

2. Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija

Podnosilac zahteva: KRKA FARMA D.O.O.

Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, SrbijaEnyglid 0,5 mg tableta Enyglid 1 mg tableta Enyglid 2 mg tableta


repaglinid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enyglid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enyglid

 3. Kako se upotrebljava lek Enyglid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enyglid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ENYGLID I ČEMU JE NAMENJEN


  Enyglid je lek za oralnu antidijabetičku terapiju koji sadrži repaglinid, a koji potpomaže pankreasu da proizvodi više insulina i na taj način snižava koncentraciju šećera u krvi.


  Dijabetes tipa 2 je oboljenje kod koga pankreas ne stvara dovoljno insulina za kontrolu šećera u krvi ili kada Vaš organizam ne reaguje na odgovarajući način na insulin koji proizvodi (ranije poznato kao insulinski nezavisan dijabetes melitus ili dijabetes koji se javlja u zrelom dobu).


  Enyglid se koristi za kontrolu dijabetesa tipa 2 kao dopuna uz dijetu i fizičku aktivnost. Terapija se obično otpočinje ako dijeta, fizička aktivnost i gubitak težine nisu mogli da kontrolišu (ili snize) nivo šećera u krvi. Enyglid se može davati i u kombinaciji sa metforminom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ENYGLID


  Lek Enyglid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ENYGLID


  Lekar će ustanoviti Vašu dozu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Enyglid može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Moguća neželjena dejstva


  Često (javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika):

 5. KAKO ČUVATI LEK ENYGLID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg

  dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Enyglid


Enyglid 0,5 mg tableta: svaka tableta sadrži 0,5 mg repaglinida. Enyglid 1 mg tableta: svaka tableta sadrži 1 mg repaglinida.

Enyglid 2 mg tableta: svaka tableta sadrži 2 mg repaglinida.


Pomoćne supstance u leku Enyglid 0,5 mg:

celuloza, mikrokristalna (E460); kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; povidon K25;

glicerol; magnezijum-stearat; meglumin; poloksamer;


Pomoćne supstance u leku Enyglid 1 mg:

celuloza, mikrokristalna (E460); kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; povidon K25;

glicerol; magnezijum-stearat; meglumin; poloksamer; gvožđe-oksid, žuti (E172)


Pomoćne supstance u leku Enyglid 2 mg:

celuloza, mikrokristalna (E460); kalcijum-hidrogen fosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; povidon K25;

glicerol; magnezijum-stearat; meglumin; poloksamer; gvožđe-oksid, crveni (E172)


Kako izgleda lek Enyglid i sadržaj pakovanja


Enyglid 0,5 mg tablete su bele, okrugle i bikonveksne tablete sa fasetiranim ivicama.

Enyglid 1 mg tablete su svetlobraon-žute boje, okrugle, bikonveksne sa fasetiranim ivicama i mogućim tamnijim tačkama.

Enyglid 2 mg tablete su okrugle, bikonveksne, mramorne, ružičaste boje sa fasetiranim ivicama i mogućim tamnijim tačkama.


Enyglid, tableta, 90× 0,5 mg: 6 blistera (OPA/Al/PVC - Al) sa po 15 tableta u kartonskoj kutiji. Enyglid, tableta, 90× 1 mg: 6 blistera (OPA/Al/PVC - Al) sa po 15 tableta u kartonskoj kutiji. Enyglid, tableta, 90× 2 mg: 6 blistera (OPA/Al/PVC - Al) sa po 15 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

KRKA FARMA D.O.O., Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


Proizvođači

 1. TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Heinz-Lohmann-Strasse 5, Nemačka

 2. KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Napomena: Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Enyglid 0,5 mg: 515-01-1722-10-001 od 11.05.2011.

Enyglid 1 mg: 515-01-1723-10-001 od 11.05.2011.

Enyglid 2 mg: 515-01-1724-10-001 od 11.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z