bristol Apoteke Apoteke

Roswera

film tableta; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 488,00 din.

film tableta; 10mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 820,78 din.

film tableta; 15mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.124,24 din.

film tableta; 20mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.358,94 din.

film tableta; 30mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 1.578,06 din.

film tableta; 40mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.986,47 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Roswera film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Roswera film tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Roswera film tableta, 15 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Roswera film tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Roswera film tableta, 30 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Roswera film tableta, 40 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Šmarješka cesta 6,Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Roswera, 5 mg, film tableta Roswera, 10 mg, film tableta Roswera, 15 mg, film tableta Roswera, 20 mg, film tableta Roswera, 30 mg, film tableta Roswera, 40 mg, film tableta

rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Roswera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Roswera

 3. Kako se upotrebljava lek Roswera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Roswera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROSWERA I ČEMU JE NAMENJEN

  Roswera pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek Roswera se propisuje u slučaju kada:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROSWERA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Roswera ne smete koristiti:  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se lekaru.


  Kada uzimate lek Roswera, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROSWERA


  Uvek uzimajte lek Roswera onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje kod odraslih


  U terapiji povišenog holesterola:

  Početna doza:

  Terapiju lekom Roswera treba početi sa dozom 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće doze nekog drugog statina. Izbor početne doze će zavisiti od nivoa holesterola, stepena rizika od pojave srčanog ili moždanog udara i prisustva nekog faktora rizika od pojave neželjenih dejstava.

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom koja početna doza leka Roswera Vam najviše odgovara. Lekar može odlučiti da propiše najmanju dozu:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Roswera može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.

  One su obično blage i nestaju posle kraćeg vremena.


  Odmah prestanite sa primenom leka Roswera i potražite medicinsku pomoć, ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija:


  Veoma retka (kod ≤ 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) neželjena dejstva:

  - žutica (žutilo kože i očiju),


  Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ROSWERA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Roswera posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne zahtevaju se posebni temperaturni uslovi čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek RosweraKako izgleda lek Roswera i sadržaj pakovanja


5 mg film tableta: bele, okrugle, blago bikonveksne, film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutim brojem 5 sa jedne strane.

10 mg film tableta: bele, okrugle, blago bikonveksne, film tablete sa zakošenim ivicama i utisnutim brojem 10 sa jedne strane.

15 mg film tableta: bele, okrugle, blago bikonveksne, film tablete fasetiranih ivica sa utisnutim brojem 15 na jednoj strani.

20 mg film tableta: bele, okrugle film tablete sa zakošenim ivicama.

30 mg film tableta: bele, okrugle, bikonveksne, film tablete u obliku kapsula i sa podeonom crtom sa obe strane. Podeona crta služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

40 mg film tableta: bele, bikonveksne, film tablete u obliku kapsula.


Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta. U kutiji su 2 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 14 film tableta, za jačine 5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 film tableta, za jačine

30 mg i 40 mg.


Nosilac dozvole i proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Roswera® 5 mg film tableta: 515-01-5936-12-001 od 04.03.2014.

Roswera® 10 mg film tableta: 515-01-7235-10-001 od 07.11.2012.

Roswera® 15 mg film tableta: 515-01-5937-12-001 od 04.03.2014.

Roswera® 20 mg film tableta: 515-01-7236-10-001 od 07.11.2012.

Roswera® 30 mg film tableta: 515-01-5938-12-001 od 04.03.2014.

Roswera® 40 mg film tableta: 515-01-7237-10-001 od 07.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines