amgen Apoteke Apoteke

Gynoflor

vaginalna tabl. 6x(1x10exp8 CFU + 0,03mg)
CENA: 706,86 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Gynoflor®, vaginalna tableta, 1x108 CFU + 0.03mg

Pakovanje: blister, 1x6 vaginalnih tabletaProizvođač:

 1. Cemelog-BRS Kft.

 2. Medinova Ltd.Adresa:

 1. Vasut u. 2, Budaors, Mađarska

 2. Eggbuhlstrasse 14, Cirih, Švajcarska

  Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

  Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


  Gynoflor®, 108 CFU/ 0,03 mg, vaginalna tableta INN: Lactobacillus acidophilus estriol


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gynoflor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gynoflor

 3. Kako se upotrebljava lek Gynoflor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gynoflor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GYNOFLOR I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Gynoflor sadrži laktobacile (Lactobacillus acidophilus) koji su nepatogeni, prirodni stanovnici vaginalne flore i ženski polni hormon koji se zove estriol. Oba sastojka deluju lokalno, unutar vagine.


  Normalno, na primer kada nije narušena biološka ravnoteža, vaginalne infekcije su sprečene prirodnim zaštitnim mehanizmima. Zaštitu omogućava prisustvo laktobacila (Lactobacillus acidophilus) koji proizvode mlečnu kiselinu i druge sastojke koji sprečavaju infekciju. Mlečna kiselina obezbeđuje kiselu sredinu koja podržava rast laktobacila, ali sprečava rast patogenih mikroorganizama. Određeni lekovi (npr. antibiotici), lokalne infekcije, teža oboljenja i neadekvatna higijena (npr. prekomerno vaginalno ispiranje ili tuširanje) mogu smanjiti broj laktobacila ili uništiti ove mikrobe iz vaginalne flore. Lek Gynoflor sadrži veliku količinu laktobacila koja pomaže obnavljanje fiziološke sredine unutar vagine.


  Prirodni zaštitni mehanizam vagine je sluznica vagine, koja sprečava prodiranje patogenih mikroorganizama. Ovaj mehanizam može biti narušen usled variranja ženskih polnih hormona ili usled njihove nedovoljne količine (naročito u toku premenstrualnog perioda). Estriol, drugi aktivni sastojak leka Gynoflor je ženski polni hormon, koji pomaže održavanju ravnoteže. Iako lek Gynoflor sadrži veoma malu dozu ovog hormona, estriol poboljšava cirkulaciju krvi u vagini i obezbeđuje odgovarajuću debljinu, elastičnost i podmazanost površinskog sloja sluznice vagine. Svi ovi efekti, takođe, pomažu rast laktobacila, jer sluznica vagine stvara mlečnu kiselinu.

  Lek Gynoflor takođe sadrži laktozu, hranljivi sastojak potreban za rast laktobacila, koju laktobacili brzo

  pretvaraju u mlečnu kiselinu. Ponovno naseljavanje i rast laktobacila u vaginalnoj flori započinje odmah nakon prve primene leka.


  Po preporuci lekara lek Gynoflor se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GYNOFLOR

  Lek Gynoflor ne smete koristiti:

  Ako se pojavi osip na koži u toku primene leka ili ako osetite peckanje ili imate vaginalno krvarenje, prekinite upotrebu leka i odmah se obratite svom lekaru.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Lactobacillus acidophilus je osetljiv na različite lekove protiv infekcija. Shodno tome, primena ovih lekova bilo na kožu, putem injekcije ili u obliku koji se guta, može redukovati terapijsku efikasnost leka Gynoflor


  Lek Gynoflor i drugi ginekološki lekovi mogu se koristiti istovremeno samo ako je to izričito preporučio lekar.


  Primena leka Gynoflor u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Na osnovu iskustva sa primenom leka Gynoflor u periodu trudnoće, nema dokaza o neželjenim dejstvima na trudnoću ili na zdravlje fetusa/novorođenčeta. Obe aktivne supstance, Lactobacillus acidophiluc i estriol, se prirodno nalaze kod ljudi i nakon primene leka Gynoflor, nivoi obe supstance u krvi nisu veći nego kod zdravih žena.


  Stoga se lek Gynoflor, kao i drugi lekovi, može koristiti u periodu trudnoće samo nakon pažljive medicinske procene odnosa koristi i rizika.


  Ako ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


  Uticaj leka Gynoflor na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Gynoflor nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GYNOFLOR


  Lek Gynoflor uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uobičajena doza je:

  Vaginalni sekret, vaginalne infekcije, obnova fiziološke vaginalne flore:

  Jedna do dve vaginalne tablete dnevno, pre spavanja, tokom 6 do 12 dana. Vaginalnu tabletu treba aplikovati duboko u vaginu. To se najbolje postiže u ležećem položaju, sa blago podignutim kolenima prema grudima.


  Tokom menstrualnog perioda treba prekinuti sa intravaginalnom primenom tableta, a potom primenu nastaviti po završetku tog perioda.


  Ublažavanje pre- ili postmenstrualne nelagodnosti (suvoća vagine, svrab, osećaj peckanja, bol tokom seksualnog odnosa), dopuna hormon supstitucionoj terapiji:

  Preporučena početna doza je jedna vaginalna tableta dnevno, u prvoj nedelji lečenja. Nakon toga, treba

  primenjivati 1 do 2 vaginalne tablete kao nedeljnu dozu održavanja. Ako je vaginalna sluznica izuzetno suva, tableta se može nakvasiti mlazom tekuće vode pre primene.


  Praktični saveti

  Lek Gynoflor sadrži pomoćne supstance koje se ne rastvaraju u potpunosti u vagini. . Stoga se preostali deo

  tablete može pojaviti na donjem vešu, ali to nema uticaja na efikasnost leka. Preporučuje se upotreba dnevnih uložaka u toku primene leka Gynoflor.

  U retkim slučajevima, preterana suvoća vagine sprečava rastapanje tablete koja se tada nepromenjena izbacuje iz vagine. Iako to smanjuje efikasnost leka, nema štetnog uticaja na zidove vagine. Preporučuje se da nakvasite vaginalnu tabletu pre aplikacije u vaginu, kako biste izbegli probleme sa rastapanjem u tim slučajevima.


  Ako ste uzeli više leka Gynoflor nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Gynoflor nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gynoflor


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gynoflor


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Gynoflor, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Može se javiti blagi i prolazni osećaj peckanja ili svraba nakon stavljanja vaginalne tablete (1% pacijenata). Reakcije preosetljivosti (alergijske reakcije), koje se ispoljavaju crvenilom ili svrabom su retke.

  U jednom slučaju, uočena je alergijska reakcija na liofilizat laktobacila.


  U slučaju nenamernog gutanja Gynoflor vaginalne tablete ne očekuju se neželjena dejstva.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GYNOFLOR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Gynoflor nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi od 2oC do 8oC, u frižideru.

  Čuvanje na sobnoj temperaturi u toku perioda od 1-2 nedelje terapije ne utiče na efikasnost leka

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Gynoflor

Aktivne supstance:

Jedna vaginalna tableta sadrži najmanje 10 miliona viabilnih bakterija Lactobacillus acidophilus i 0,03 mg estriola.

Pomoćne supstance:

Dinatrijum-fosfat, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A); laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna.


Kako izgleda lek Gynoflor i sadržaj pakovanja


Lek Gynoflor su ovalne, bikonveksne, pigmentirane tablete, svetlo bež boje. Pakovanje sadrži jedan blister sa 6 vaginalnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Medico Uno d.o.o., Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

 1. Cemelog BRS-Kft., Vasut u. 2, Budaors, Mađarska

 2. Medinova Ltd., Eggbuhlstrasse 14, Cirih, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-8885-12-001 od 07.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines