Moozeeck

Livial


UPUTSTVO ZA LEK


Livial®

tableta, 2.5 mg, ukupno 28 tableta, blister 1 x 28 tableta


Proizvođač: N.V. Organon


Adresa: Kloosterstraat 6; 5349 AB Oss, Holandija


Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-5444-10-001 od 23.08.2011. za lek Livial


1 od 12


Livial, 2.5mg, tableta INN tibolon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Livial i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Livial

 3. Kako se upotrebljava lek Livial

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Livial

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LIVIAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Livial pripada grupi lekova koja je klasifikovana kao hormonska supstituciona terapija (HRT). U vreme menopauze (ili posle hirurškog uklanjanja jajnika) organizam žene prestaje da proizvodi ženski polni hormon estrogen. Tada se mogu javiti simptomi kao što su, na primer naleti vrućine, znojenje u toku noći, vaginalna iritacija, depresija i gubitak seksualnog nagona. Livial se koristi u lečenju simptoma menopauze. Ako imate više od 60 godina Vaš lekar će odlučiti o upotrebi leka Livial nakon procene koristi i rizika za Vas. Ublažavanje simptoma menopauze obično započinje u toku nekoliko nedelja od početka upotrebe leka, dok se optimalni rezultati postižu najmanje posle tri meseca upotrebe.

  Nedovoljna sekrecija polnih hormona, takođe, može prouzrokovati gubitak koštane mase (osteoporoza). Livial se može upotrebljavati u koliko ste, usled osteoporoze, izloženi povećanom riziku od preloma kostiju, a niste u mogućnosti da primate drugu terapiju, ili je druga terapija neefikasna.


  U odeljku 6 možete pročitati više o tome kako Livial deluje i kada se upotrebljava.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LIVIAL


  Lek Livial ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LIVIAL


  Livial je lek za oralnu upotrebu. Uzmite po jednu tabletu svakog dana. Progutajte tabletu sa malo vode ili nekog drugog napitka. Uzimajte tabletu svakoga dana u isto vreme.


  Unutrašnje pakovanje leka Livial koje sadrži tablete je označeno danima u nedelji. Započnite uzimanje leka Livial tako što ćete uzeti tabletu kojoj odgovara oznaka dana početka primene. Na primer, ukoliko je danas ponedeljak, uzmite tabletu sa oznakom Pon u gornjem redu table. Sledite dane u nedelji dok ne potrošite čitavu tablu. Sledećeg dana započnite sa korišćenjem nove table. Ne prekidajte sa uzimanjem leka između tabli ili pakovanja.


  Livial ne treba koristiti dok ne prođe dvanaest meseci od poslednjeg prirodnog menstrualnog krvarenja. Ukoliko se sa upotrebom leka Livial započne ranije, povećava se verovatnoća pojave neredovnog vaginalnog krvarenja.


  Bez odlaganja se javite lekaru ukoliko imate utisak da lek Livial suviše slabo ili jako deluje na vaš organizam.


  Ako ste uzeli više leka Livial nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu Liviala nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom! Ukoliko uzmete više tableta nego što bi trebalo, nema potrebe za zabrinutošću. Ipak, trebalo bi odmah da se

  obratite svom lekaru. Znaci predoziranja mogu se ispoljiti kao osećaj bolesti, mučnine ili vaginalno krvarenje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Livial


  Ukoliko zaboravite da uzmete lek, sledeću tabletu uzmite čim se toga setite, ali samo ukoliko sa unosom leka kasnite do 12 sati. Ukoliko je zakašnjenje duže od 12 sati, jednostavno preskočite dozu.


  Ne uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Livial


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, Livial može da prouzrokuje neželjena dejstva. Najveći broj ovih neželjenih dejstava je blag.


  Uobičajena neželjena dejstva zabeležena u kliničkim studijama (javljaju se kod 1 do 10% žena koje koriste Livial) su:  Ukoliko primetite pojavu bilo kojeg neželjenog dejstva, a koje nije pomenuto u ovom uputstvu za lek, molimo


 5. KAKO ČUVATI LEK LIVIAL


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe


  2 (dve) godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi 2 ºC -25 ºC u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Ne koristiti Livial posle datuma isteka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Najvažniji prirodni polni hormoni u organizmu žene su estrogen i progesteron. Ovi hormoni su neophodni za normalni razvoj seksualnih karakteristika i funkcija ženskog organizma i imaju važnu ulogu u kontroli mesečnog


ciklusa. Estrogen, takođe, ima važnu ulogu u formiranju kostiju. Kosti se formiraju u toku mladosti i najveća masa koštanog tkiva se postiže u starosnoj dobi između 20 i 30 godina. Posle ovog perioda koštana masa se smanjuje, prvo sporo, dok je kasnije u životu gubitak koštane mase sve brži, i to posebno posle nastupanja menopauze. Menopauza je period (najčešće u starosnoj dobi od oko 50 godina) u kome se u jajnicima postepeno smanjuje stvaranje estrogena. Ukoliko se jajnici uklone hirurškim putem (ovariektomija) pre menopauze, veoma brzo se javlja smanjenje proizvodnje hormona.


Smanjena proizvodnja hormona često vodi ka pojavi dobro poznatih simptoma klimakterijuma, kao što su naleti vrućine i znojenje u toku noći. Nedostatak polnih hormona, takođe, može da uzrokuje stanjivanje i suvoću vagine. Kao rezultat toga, seksualni odnos može biti bolan i češće se mogu javiti vaginalne infekcije. Ovi problemi fizičke prirode su kod nekih žena praćeni promenama raspoloženja, nervozom, depresijom, razdražljivošću i gubitkom seksualnog nagona.


Ubrzani gubitak koštane mase u godinama oko i posle menopauze je problem, koji često ostaje neprimećen. Kosti postepeno postaju slabije i lakše dolazi do preloma (osteoporoza), posebno u predelu kičme, kukova i zglobovima šake. Osteoporoza, takođe, može izazvati bol u leđima, smanjenje telesne visine i pogurenost leđa.


Livial sadrži tibolon, supstancu koja povoljno deluje na različita tkiva u telu, kao što su mozak, vagina ili kosti. Ovo rezultuje smanjenjem klimakteričnih simptoma, kao što su naleti vrućine i noćno znojenje, zatim povoljnim efektima na unutrašnji zid vagine, raspoloženje i seksualni nagon. Livial, takođe, može da zaustavi gubitak koštane mase koji se javlja posle menopauze u predelu kičme, kukova i ručnih članaka. Za razliku od drugih preparata za hormonsku supstitucionu terapiju, Livial ne stimuliše ćelije unutrašnjeg sloja materice. Zato, upotreba leka Livial ne prouzrokuje mesečno vaginalno krvarenje.


Šta sadrži lek Livial


Jedna tableta leka Livial sadrži 2.5 mg tibolona.

Pomoćne supstance su: magnezijum-stearat, askorbilpalmitat, skrob, krompirov , laktoza, monohidrat.


Kako izgleda lek Livial i sadržaj pakovanja


Bele, okrugle i pljosnate, kosih ivica, dijametra 6 mm, sa kodom "MK" iznad "2", sa jedne strane, i "Organon*", sa druge.


Blister od PVC/Al folije. U kartonskoj kutiji se nalazi jedan blister sa 28 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Republika Srbija

Proizvođač: N.V. Organon

Kloosterstraat 6; 5349 AB Oss, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5444-10-001 od 23.08.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z