eisai Apoteke Apoteke

Glukoglitazon


UPUTSTVO ZA LEK


Glukoglitazon, tableta, 15 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Glukoglitazon, tableta, 30 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Glukoglitazon, tableta, 45 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Actavis Ltd.


Adresa: BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd

Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Glukoglitazon, 15 mg, tableta Glukoglitazon, 30 mg, tableta Glukoglitazon, 45 mg, tableta


INN pioglitazon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glukoglitazon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glukoglitazon

 3. Kako se upotrebljava lek Glukoglitazon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glukoglitazon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUKOGLITAZON I ČEMU JE NAMENJEN


  Glukoglitazon je lek koji sadrži pioglitazon i spada u grupu oralnih antidijabetika koji se koriste za lečenje insulin-nezavisnog dijabetes melitusa (tip 2). Ova vrsta dijabestesa razvija se obično u odraslom životnom dobu.


  Glukoglitazon pomaže kontroli nivoa glukoze u Vašoj krvi, kada imate dijabetes tipa 2, pomažući Vašem organizmu da bolje iskorišćava insulin koji proizvodi. Vaš lekar će proveriti da li je postignut željeni terapijski efekat u intervalu od 3 do 6 meseci nakon otpočinjanja terapije.


  Glukoglitazon može da se koristi bilo samostalno kod pacijenata koji ne mogu koristiti metformin, i kada se dijetom i pojačanim fizičkim aktivnostima ne može postići adekvatna kontrola nivoa glukoze u krvi; ili u kombinaciji sa drugim terapijama (metforminom, sulfonilurejom, insulinom), sa kojima nije postignuta adekvatna kontrola nivoa glukoze u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUKOGLITAZON


  Lek Glukoglitazon ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUKOGLITAZON


  Glukoglitazon, tableta, 15 mg: Jednu tabletu od 15 mg pioglitazona treba uzimati jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar Vam može reći da uzimate dozu koja se razlikuje od ove.

  Glukoglitazon, tableta, 30 mg: Jednu tabletu od 30 mg pioglitazona treba uzimati jednom dnevno. Ukoliko je

  potrebno, Vaš lekar Vam može reći da uzimate dozu koja se razlikuje od ove.

  Glukoglitazon, tableta, 45 mg: Jednu tabletu od 45 mg pioglitazona treba uzimati jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar Vam može reći da uzimate dozu koja se razlikuje od ove.


  Ukoliko imate utisak da je efekat leka Glukoglitazon previše slab, recite to Vašem lekaru.


  Kada se Glukoglitazon uzima u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje dijabetesa (kao što je insulin, hlorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), Vaš lekar će Vam reći da li je potrebno da uzimate manju dozu leka Glukoglitazon.


  Vaš lekar će Vas zamoliti da u toku terapije lekom Glukoglitazon periodično vršite ispitivanja krvi. Ovo je potrebno radi provere da li Vaša jetra normalno obavlja svoju funkciju.


  Ukoliko ste na određenom režimu ishrane za dijabetičare (dijeti), sa takvom ishranom treba da nastavite i u toku terapije lekom Glukoglitazon.


  Vašu telesnu masu treba da kontrolišete redovno. Obavestite Vašeg lekara, ukoliko se Vaša telesna masa poveća.


  Ako ste uzeli više leka Glukoglitazon nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta, ili ukoliko je neko drugi ili dete uzelo Vaš lek, razgovarajte odmah sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Nivo glukoze u Vašoj krvi može pasti ispod normalne vrednosti, ali uzimanjem šećera može porasti. Preporučuje se da sa sobom uvek nosite kocke šećera, bombone, keks ili zašećeren voćni sok.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Glukoglitazon

  Uzimajte lek svakog dana. Međutim, ukoliko ste propustili jednu dozu, samo produžite Vašu terapiju sa sledećom dozom, kao da se ništa nije desilo. Ne uzimajte dvostruku dozu (dve tablete odjednom ili istog dana), da bi na taj način nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Glukoglitazon

  Ovaj lek treba uzimati svakog dana da bi delovao kako treba. Ukoliko ste prestali da ga uzimate, nivo glukoze u Vašoj krvi može porasti. Zato porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što prekinete da uzimate ovaj lek.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi primene leka Glukoglitazon, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi, Glukoglitazon može prouzrokovati neželjene efekte, koji se ne ispoljavaju kod svih pacijenata koji ga uzimaju.


Posebno, kod pacijenata su se ispoljila sledeća ozbiljna neželjena dejstva:


Srčana insuficijencija se ispoljava često (1-10 korisnika, od 100) kod pacijentata koji uzimaju Glukoglitazon u kombinaciji sa insulinom. Simptomi su neuobičajen nedostatak daha ili brzo povećanje telesne mase ili pojava lokalizovanih otoka (edema). Ukoliko se kod Vas ispolji bilo koji od navedenih simptoma, naročito ako imate više od 65 godina, odmah potražite savet lekara.


Karcinom mokraćne bešike se javlja povremeno (1-10 korisnika, od 1000) kod pacijenata koji uzimaju Glukoglitazon. Znaci i simptomi uključuju pojavu krvi u urinu, bol pri mokrenju ili iznenadnu potrebu za mokrenjem. Ukoliko se kod Vas ispolji bilo šta od navedenog, obratite se Vašim lekaru što je pre moguće.


Lokalizovani otoci (edemi) se takođe ispoljavaju veoma često kod pacijenatata koji uzimaju Glukoglitazon u kombinaciji sa insulinom. Ukoliko se kod Vas ispolji ovo neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


Prelom kostiju se ispoljava često (1-10 korisnika, od 100) kod žena koje uzimaju Glukoglitazon. Ukoliko se kod Vas ispolji ovo neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


Zamućenje vida zbog oticanja (ili nakupljanja tečnosti) u očnoj pozadini (učestalost ispoljavanja je nepoznata) je takođe evidentirano kod pacijenata koji su uzimali Glukoglitazon. Ukoliko se kod Vas ovaj simptom ispolji po prvi put, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće. Takođe, ako ste već imali pojavu zamućenja vida, a sada se ovi simptomi pogoršavaju, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


Ostala neželjena dejstva koja su se ispoljila kod pojedinih pacijenata koji su uzimali Glukoglitazon:


Često (kod 1-10 korisnika, od 100)

-

Kako izgleda lek Glukoglitazon i sadržaj pakovanja


Glukoglitazon, tableta, 15 mg su bele, okrugle, ravne, tablete fasetiranih ivica, prečnika 5,5 mm, sa ugraviranim ‘TZ15’ sa jedne strane.

Glukoglitazon, tableta, 30 mg su bele, okrugle, ravne, tablete fasetiranih ivica, prečnika 7 mm, sa ugraviranim ‘TZ30’ sa jedne strane.

Glukoglitazon, tableta, 45 mg su bele, okrugle, ravne, tablete fasetiranih ivica, prečnika 8 mm, sa ugraviranim ‘TZ45’ sa jedne strane.


Pakovanje:


Na raspolaganju su kutije od 30 tableta. U kutiji se nalaze 3 blistera Al/Al sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

ADOC d.o.o. Beograd Milorada Jovanovića 11

11 147 Beograd Srbija


Proizvođač:

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Novembar, 2012. Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Glukoglitazon, tableta, 15 mg: 515-01-6468-11-001 od 18.12.2012.

Glukoglitazon, tableta, 30 mg: 515-01-6471-11-001 od 18.12.2012.

Glukoglitazon, tableta, 45 mg: 515-01-6474-11-001 od 18.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines