FISKocr

Immunokind


UPUTSTVO ZA LEK


Immunokind®

tableta, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, Pakovanje: ukupno 150 kom, bočica staklena, 1 x 150 kom


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Adresa: Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Immunokind® ,20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tableta


INN Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, Calcium fluoratum trit. D6, Calcium phosphoricum trit. D6, Sulfur jodatum trit. D12


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Immunokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Immunokind i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Immunokind

 3. Kako se upotrebljava lek Immunokind

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Immunokind

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IMMUNOKIND I ČEMU JE NAMENjEN


  Immunokind je homeopatski lek namenjen jačanju imunog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim infekcijama respiratornog trakta.

  Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMMUNOKIND


  Lek Immunokind ne smete koristiti:


  Lek Immunokind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomocnih supstanci leka.


  Kada uzimate lek Immunokind posebno vodite računa:


  Obratite se Vašem lekaru:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMMUNOKIND


  Uvek uzimajte lek Immunokind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Deca uzrasta do 6 godina: Uzeti jednu tabletu 3 puta dnevno.


  Pustiti da se tableta rastopi u ustima. Za bebe i malu decu tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj kašičici punoj vode.


  Ako ste uzeli više leka Immunokind nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Immunokind


  Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Immunokind


  Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Immunokind ne očekuje se pojava štetnih dejstava. Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Immunokind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Immunokind.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primjene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Immunokind i konsultujte se sa svojim lekarom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK IMMUNOKIND


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci.

  Nemojte koristiti lek Immunokind nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Immunokind


1 tableta sadrži:Kako izgleda lek Immunokind i sadržaj pakovanja


Okrugle, ravne, fasetirane tablete, bele do skoro bele boje.


Staklena bočica, od tamnog stakla III hidrolitičke grupe sa zatvaračem bele boje od polietilena visoke gustine HDPE.U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminijumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu0,1/ALKOzell/Alu 0,01).U bočici se nalazi 150 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum izdavanja prve dozvole: 4732/2009/12 od 14.09.2009. 515-01- 01115-14-001 od 29.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z