Apoteke Apoteke
ucb
Apoteke

Tonsilotren


UPUTSTVO ZA LEK


Tonsilotren®, tablete, 12,5 mg + 10 mg + 50 mg + 5 mg + 25 mg

Pakovanje: blister, 3 x 20 tableta


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG


Adresa: Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.


Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Tonsilotren®, 12,5 mg + 10 mg + 50 mg + 5 mg + 25 mg, tablete

Homeopatski lek


atropin-sulfat trit. D5, hepar sulfuris trit. D3, kalijum-dihromat trit. D4, silicijum-dioksid trit. D2, živa(II)-jodid trit. D8


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Tonsilotren, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tonsilotren i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tonsilotren

 3. Kako se upotrebljava lek Tonsilotren

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tonsilotren

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TONSILOTREN I ČEMU JE NAMENJEN


  Homeopatski lek čija bezbednost i efikasnost nisu dokazane prema naučnim principima.


  To je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamički podaci.


  Lek Tonsilotren je homeopatski lek koji se koristi u terapiji akutnog nestreptokoknog zapaljenja krajnika, hroničnog i hronično recidivnog tonzilitisa i uvećanih krajnika i za osnažavanje procesa ozdravljenja posle operativnog uklanjanja krajnika.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TONSILOTREN


  Lek Tonsilotren ne smete koristiti:  Ako imate oboljenje štitne žlezde (hipertireoza), lek možete koristiti, samo posle konsultacije sa lekarom.


  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Tonsilotren sa hranom ili pićima


  Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.


  Primena leka Tonsilotren u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom .


  Uticaj leka Tonsilotren na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Tonsilotren


  Lek Tonsilotren sadrži laktozu (mlečni šećer) i saharozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tonsilotren


  Lek Tonsilotren uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Deca od 6 do 12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 8 tableta dnevno.

  U nastavku terapije ili kod hroničnih stanja treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaki sat dok ne nastupi poboljšanje, a najviše 12 tableta dnevno.

  U nastavku terapije ili kod hroničnih stanja treba uzimati 1-2 tablete 3 puta na dan.


  Deca i odrasli sa uvećanim krajnicima treba da uzimaju po 1 tabletu 3 puta na dan. Preporučeni period trajanja terapije je 6 do 8 nedelja.

  Kod hroničnih i hronično-recidivirajućih stanja dobro se pokazala ponovljena terapija više puta godišnje po 6-8

  nedelja.


  Nemojte uzimati ovaj lek zajedno sa hranom i pićima. Tabletu treba uzeti najmanje pola sata pre obroka i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod dece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.


  Ako ste uzeli više leka Tonsilotren nego što je trebalo


  Nema štetnih efekata.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tonsilotren


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tonsilotren


  Nema efekata.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Tonsilotren, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U vrlo retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što je osip na koži. U tim slučajevima

  prekinite terapiju lekom Tonsilotren i obratite se svom lekaru.

  U slučaju povećane salivacije (lučenja pljuvačke), treba smanjiti dozu ili prekinuti terapiju.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Tonsilotren i konsultujte se sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK TONSILOTREN


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Tonsilotren posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tonsilotren

1 tableta sadrži: Aktivne supstance:

Atropin-sulfat trit. D5 12.5mg

Hepar sulfuris trit. D3 10mg

Kalijum-dihromat trit. D4 50mg

Silicijum-dioksid trit. D2 5mg

Živa(II)-jodid trit. D8 25mg


Ostali sastojci: saharoza; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Tonsilotren i sadržaj pakovanja

60 okruglih, ravnih, fasetiranih sa obe strane, meliranih tableta bele ili skro bele boje. PVC-Aluminijumski blister.

3 blistera sa po 20 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7492-11-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines