FISKocr

CAFFEBOL


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


CAFFEBOL tablete, 20 x (460 mg /50 mg /10 mg)

CAFFEBOL tablete, 500 x (460 mg /50 mg /10 mg)

(paracetamol/kofein/kodein)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


CAFFEBOL, 460mg /50 mg/10 mg, tablete INN: paracetamol/kofein/kodein


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek CAFFEBOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CAFFEBOL

 3. Kako se upotrebljava lek CAFFEBOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CAFFEBOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAFFEBOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek CAFFEBOL sadrži kodein i paracetamol koji pripadaju grupi lekova pod nazivom analgetici koji se koriste za ublažavanje i otklanjanje bola. Lek CAFFEBOL takođe sadrži kofein koji produžava efekte paracetamola i kodeina.

  Lek CAFFEBOL se preporučuje samo za kratkotrajnu terapiju (najduže 3 dana) akutnog, umerenog bola koji se ne ublažava primenom samog paracetamola, ibuprofena ili acetilsalicilne kiseline.

  Lek CAFFEBOL se preporučuje za kratkotrajno lečenje akutnog umerenog bola koji ne reaguje na

  paracetamol, ibuprofen ili monoterapiju aspirinom: glavobolja, migrena, menstrualni bolovi, zubobolja, neuralgija (vrlo jak bol u području nekog živca) i reumatični bol (uključujući mijalgije (bol u mišićima) i bol u leđima).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAFFEBOL


  Lek CAFFEBOL sadrži kodein koji može izazvati zavisnost ukoliko ga koristite duže od 3 dana. Ona se može manifestovati ponovnim javljanjem simptoma kada prestanete sa uzimanjem leka. Uzimanje analgetika duže od 3 dana može samo pogoršati već postojeću glavobolju.

  Lek CAFFEBOL je namenjen za odrasle i decu uzrasta iznad 12 godina.


  Međutim, neki pacijenti ne smeju uzimati ovaj lek ili se moraju obratiti svom farmaceutu ili lekaru.


  Lek CAFFEBOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAFFEBOL


  Lek CAFFEBOL uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar.Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasliidecauzrastaiznad12godina


  1. tablete najviše 4 puta dnevno, pri čemu vremenski interval između doza mora biti najmanje 4 sata do maksimalnih 8 tableta na dan.


   Stariji


   Nema potrebe za podešavanjem doze kod starijih.

   Nemojte uzimati lek duže od 3 dana bez lekarskog nadzora.


   Nemojte uzimati lek duže od 3 dana bez lekarskog nadzora. Ne uzimati više leka nego što je preporučeno. Ako se simptomi nastave konsultujte svog lekara.


   Ako ste uzeli više leka CAFFEBOL nego što je trebalo


   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


   Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, savetuje se hitni medicinski nadzor čak iako se osećate dobro, jer daljim odlaganjem rizikujete ozbiljno oštećenje jetre.


   Mogući efekti nakon prekida terapije lekom Caffebol


   Lek CAFFEBOL sadrži kodein koji može izazvati zavisnost ukoliko ga koristite u kontinuitetu duže od 3 dana. Zavisnost se može manifestovati ponovnim javljanjem simptoma („sindrom obustave“) kada prestanete sa uzimanjem leka.


   Ako mislite da je kod Vas došlo do ponovne pojave simptoma („sindroma obustave“) usled razvoja zavisnosti, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek CAFFEBOL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

  krvi.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CAFFEBOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  1. (tri) godine.

  Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CAFFEBOL Aktivne supstance su:

CAFFEBOL, 460 mg/50 mg/10 mg, tablete:

1 tableta sadrži:

paracetamol

460 mg

kofein

50mg

kodein

10mg

(u obliku kodein-fosfat, hemihidrata)


Ostali sastojci su:


CAFFEBOL, 460 mg/50 mg/10 mg, tableteKako izgleda lek CAFFEBOL i sadržaj pakovanja


CAFFEBOL, 460 mg/50 mg/10 mg, tablete


Okrugle tablete bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani. AL/PE strip.

20 tableta (2 stripa x 10 tableta).

500 tableta (50 stripova x 10 tableta).


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2011


Režim izdavanja leka:


CAFFEBOL, 460mg/50 mg/10 mg, tablete, 20 tableta: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

CAFFEBOL, 460mg/50 mg/10 mg, tablete, 500 tableta: Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Caffebol, tableta, 460mg/50mg/10mg, 20 kom: 515-01-7341-10-001 od 06.02.2012.

Caffebol, tableta, 460mg/50mg/10mg, 500 kom: 515-01-7342-10-001 od 06.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z