FISKocr

Cefaklor


UPUTSTVO ZA LEK


Cefaklor, 125 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju

Cefaklor, 250 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju

Pakovanje: staklena boca od 125 ml sa granulama za pripremu 60 ml oralne suspenzije


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Cefaklor, 125 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju Cefaklor, 250 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju INN: cefahlor


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Cefaklor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefaklor

 3. Kako se upotrebljava lek Cefaklor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefaklor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFAKLOR I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Cefaklor je antibiotik koji sadrži aktivan sastojak cefahlor, a koji pripada grupi lekova poznatoj kao cefalosporini. Koristi se za lečenje infekcija izazvanim bakterijama osetljivim na ovaj antibiotik.


  Lek Cefaklor se koristi u lečenju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFAKLOR


  Lek Cefaklor ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFAKLOR


  Lek Cefaklor uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Lek Cefaklor je namenjen za oralnu upotrebu.


  Način pripreme suspenzije

  U bocu sa suvom supstancom dodati 40 ml prečišćene vode i dobro promućkati. Pre svake primene leka bocu snažno promućkati.

  Doziranje kod odraslih (uključujući i starije osobe)

  Uobičajena doza je 250 mg na svakih 8 sati.

  Kod lečenja upale sinusa terapija treba da traje 10 dana. U slučaju težih oblika infekcija ili infekcija izazvanih manje osetljivim bakterijama doze se mogu udvostručiti.


  Doziranje kod dece

  Uobičajeno preporučeno doziranje kod dece iznosi 20 mg/kg/dan u više doza, na svakih 8 sati. Za lečenje upale pluća i bronhitisa se koristi uobičajeni, već pomenuti režim doziranja.

  Za lečenje upale srednjeg uha i grla, ukupna dnevna doza se može podeliti i dati na svakih 12 sati.

  Nije potvrđena bezbednost i efikasnost primene leka kod dece mlađe od mesec dana.


  Preporučene doze u zavisnosti od uzrasta i težine deteta, za obe jačine leka Cefaklor, su date u sledećoj tabeli:


  Uzrast i telesna težina deteta

  125 mg/5 ml

  250 mg/5 ml

  < 1 godine (9 kg)

  2,5 ml (pola kašičice) tri puta dnevno

  1-5 godina (9-18 kg)

  5 ml (1 kašičica) tri puta dnevno

  preko 5 godina

  5 ml (1 kašičica) tri puta dnevno


  Kod težih oblika infekcija, upala srednjeg uha i infekcija izazvanih manje osetljivim uzročnicima preporučuje se doza od 40 mg/kg/dan, u podeljenim dozama. Maksimalno se može dati 1 g/dan.


  Lečenje infekcija izazvanih beta-hemolitičkim streptokokom bi trebalo da traje najmanje 10 dana.


  Doziranje kod osoba sa oštećenom funkcijom bubrega

  Doziranje je isto kao kod odraslih osoba (videti gore).

  U slučaju težeg oštećenja funkcije bubrega, potreban je klinički nadzor pacijenta i praćenje laboratorijskih analiza.


  Doziranje kod osoba na hemodijalizi

  Hemodijaliza ubrzava izlučivanje leka iz organizma. Kod pacijenata koji redovno idu na hemodijalizu, preporučuje se da se pre dijalize primeni početna doza od 250 mg -1 g cefahlora, a da se zatim u periodu između dve dijalize terapija nastavi sa 250-500 mg, na svakih 6-8 sati.


  Ako ste uzeli više leka Cefaklor nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratiti se lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Mogu se javiti mučnina, povraćanje, nelagodnost u stomaku i proliv.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cefaklor


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cefaklor


  Uzimajte lek Cefaklor onako kako Vam je to preporučio Vaš lekar.

  Važno je da lečenje bude sprovedeno do kraja, osim ukoliko Vam se jave neželjena dejstva ili Vas lekar savetuje da prekinete sa lečenjem.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Cefaklor, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Cefaklor, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju pojaviti kod svih.


  Ukoliko primetite neki od dole navedenih simptoma obratite se odmah Vašem lekaru. Iako se veoma retko mogu javiti, simptomi mogu biti veoma teški.


  Tokom primene leka Cefaklor pored već pomenutih zabeležena su i sledeća neželjena dejstva:


  Poremećaji sistema za varenje: proliv, mučnina, povraćanje, upala debelog creva (kolitis ili retko pseudomembranozni kolitis).


  Reakcije preosetljivosti: pored već pomenute teške alergijske reakcije (anafilakse), zabeležena je pojava ospe po koži, urtikarije (koprivnjače) i svraba.Mogu se javiti i otoci (uključujući otoke ekstremiteta i angioedem tj. otok kože i sluzokože lica i vrata), slabost, otežano disanje, poremećaj osetljivosti i osećaj mravinjanja po koži (parestezije), gubitak svesti, proširenje krvnih sudova (vazodilatacija). Mogu se u retkim slučajevima javiti i teški oblici kožnih reakcija sa ljušćenjem i plikovima po koži (erythema multiforme major odnosno Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza). Prijavljene su i reakcije nalik serumskoj bolesti (koje karakteriše ospa ili druge promene po koži (npr. erythema multiforme minor), udružene sa upalom ili bolovima u zglobovima, sa ili bez groznice). Retki su slučajevi poremećaja limfnih žlezda (limfadenopatije) i pojave belančevina u mokraći (proteinurija) zbog preosetljivosti na lek.


  Poremećaji krvi: hemolitička ili aplastična anemija (malokrvnost), smanjenje ukupnog broja ili broja različitih podvrsta belih krvnih ćelija (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza), smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija), povećan broj eozinofila (podvrste belih krvnih zrnaca).

  Mogu se javiti i lažno pozitivni rezultati pojedinih testova krvi (tzv. Coombs-ov test).


  Poremećaj jetre: prolazna upala jetre, žutica, blago povišene vrednosti enzima jetre (ALT i AST), povišene vrednosti alkalne fosfataze.


  Poremećaj bubrega: prolazna upala bubrega, blago povišene vrednosti pokazatelja funkcije bubrega (urea u krvi, serumski kreatinin), poremećaj drugih analiza mokraće.


  Poremećaj centralnog nervnog sistema: hiperaktivnost (povećana psihomotorna aktivnost), uznemirenost (agitacija), nervoza, nesanica, zbunjenost, hipertonija (pojačan tonus mišića), vrtoglavica, halucinacije (čulne obmane), pospanost (somnolencija).


  Ostalo: genitalni svrab, monilijaza vagine (gljivična infekcija vagine), vaginitis (upala vagine).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CEFAKLOR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nakon rekonstitucije, suspenziju čuvati u frižideru (2-8°C) i iskoristiti u roku od 14 dana.


  Nemojte koristiti lek Cefaklor posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25 C. Čuvati u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cefaklor


Cefaklor, 125 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju


Aktivna supstanca je:

1 kašičica (5 ml) oralne suspenzije sadrži:

cefahlor 125 mg


(u obliku cefahlor, monohidrata)


Ostali sastojci su:

Šećerne granule (guar galaktomanan, metil celuloza, boja hinolin žuto lak E 104, simetikon, limunska kiselina, bezvodna, saharoza); natrijum laurilsulfat; aroma passion fruit; aroma guarane.


Cefaklor, 250 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju


Aktivna supstanca je:

1 kašičica (5 ml) oralne suspenzije sadrži:

cefahlor 250 mg

(u obliku cefahlor, monohidrata)


Ostali sastojci su:

Šećerne granule (guar galaktomanan, metil celuloza, boja hinolin žuto lak E 104, simetikon, limunska kiselina, bezvodna, saharoza); natrijum laurilsulfat; aroma passion fruit; aroma guarane.


Kako izgleda lek Cefaklor i sadržaj pakovanja


Granulirani prašak žućkasto-bele boje. Po dodatku 40 ml vode dobija se homogena suspenzija žute boje, sa karakterističnim mirisom na voće, slatkog i blago gorkog ukusa.

Smeđa staklena boca (staklo tip III) zapremine 125 ml sa aluminijumskim zatvaračem. Boca sadrži suvu supstancu dovoljnu za pripremu 60 ml oralne suspenzije.

U kutiji se nalazi i plastična kašičica graduisana na 2,5 ml i 5 ml.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Cefaklor, 125 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju: 515-01-8878-12-001 od 23.08.2013.

Cefaklor, 250 mg/5 ml, granule za oralnu suspenziju: 515-01-8879-12-001 od 23.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org