FISKocr

Cazaprol


UPUTSTVO ZA LEK


Cazaprol, film tableta, 1 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Cazaprol, film tableta, 1 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Cazaprol, film tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Cazaprol, film tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Cazaprol, film tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Cazaprol, film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Cazaprol, film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Cazaprol, film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Krka-Farma d.o.o., Zagreb


Adresa: Radnička cesta 48/2, 10002 Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Cazaprol, 1 mg, film tableta Cazaprol, 2,5 mg, film tableta Cazaprol, 5 mg, film tableta cilazapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cazaprol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cazaprol

 3. Kako se upotrebljava lek Cazaprol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cazaprol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAZAPROL I ČEMU JE NAMENJEN


  Cazaprol sadrži aktivnu supstancu koja se naziva cilazapril. Pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Cazaprol se koristi za lečenje:


  Cazaprol deluje tako što širi i opušta krvne sudove. To pomaže da se krvni pritisak snizi. Takođe, to dovodi do toga da Vaše srce lakše pumpa krv kroz Vaše telo ukoliko imate hroničnu srčanu slabost.


  Vaš lekar Vam može dati i druge lekove kao što je Cazaprol koji mogu pomoći u lečenju Vašeg stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAZAPROL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Cazaprol ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAZAPROL


  Lek Cazaprol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uzimanje ovog leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Cazaprol može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Ako imate ozbiljno neželjeno dejstvo koje se naziva angioedem, prstanite da uzimate Cazaprol i idite hitno

  kod lekara. Simptomi koji se mogu pojaviti su:

 5. KAKO ČUVATI LEK CAZAPROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Cazaprol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  1 mg i 2,5mg film tablete:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  5 mg film tablete:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cazaprol


talk; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) – samo za 1 mg film tablete i gvožđe(III)- oksid, crveni (E172) – samo za 2,5 mg i 5 mg film tablete.


Kako izgleda lek Cazaprol i sadržaj pakovanja


1 mg film tablete: duguljaste, blago bikonveksne, film tablete, žute boje.

2,5 mg film tablete: duguljaste, blago bikonveksne, film tablete, svetlo crvenosmeđe boje. 5 mg film tablete: duguljaste, blago bikonveksne, film tablete, crvenosmeđe boje.


1 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 30 ili 60 film tableta. U kutiji su 3 ili 6 blistera (OPA/Al/PVC-Aluminijumski blister) sa po 10 film tableta.

2,5 mg i 5 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 28, 30 ili 60 film tableta. U kutiji su 3 ili 6 blistera (OPA/Al/PVC-


Aluminijumski blister) sa po 10 film tableta ili 4 blistera sa po 7 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka-Farma d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 48/2, 10002 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Cazaprol, film tableta, 1 mg, 3 x 10 kom: 515-01-7264-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 1 mg, 6 x 10 kom: 515-01-7266-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 2,5 mg, 4 x 7 kom: 515-01-7268-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 2,5 mg, 3 x 10 kom: 515-01-7270-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 2,5 mg, 6 x 10 kom: 515-01-7271-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 5 mg, 4 x 7 kom: 515-01-7272-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 5 mg, 3 x 10 kom: 515-01-7273-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol, film tableta, 5 mg, 6 x 10 kom: 515-01-7274-11-001 od 23.07.2013

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z