Moozeeck

Neotigason


UPUTSTVO ZA LEK


Neotigason®,kapsula,tvrda, 10mg Pakovanje:3x10kapsula,tvrdih Pakovanje:10x10kapsula,tvrdih Neotigason®,kapsula,tvrda, 25mg Pakovanje:3x10kapsula,tvrdih Pakovanje:10x10kapsula,tvrdih


Proizvođač: Cenexi SAS


Adresa: 52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-Sous-Bois, Francuska Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 N.Beograd, Srbija


Neotigason®, 10mg, kapsula, tvrda Neotigason®, 25mg, kapsula, tvrda


acitretin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Neotigason® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Neotigason®

 3. Kako se upotrebljava lek Neotigason®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Neotigason®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NEOTIGASON® I ČEMU JE NAMENJEN


  Neotigason® sadrži lekovitu spupstancu acitretin. Pripada grupi lekova koji se zovu retinoidi.


  Neotigason® se koristi za lečenje teških poremećaja na koži, kada koža postaje zadebljala i kada se peruta. Ovim kožnim poremećajima pripadaju psorijaza, ihtioza i folikularna keratoza (Darier-ova bolest). Neotigason® deluje tako što normalizuje epitelizaciju i rast kože.


  Neotigason® se koristi pod nadzorom lekara specijaliste dermatologije (kožni lekar).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEOTIGASON®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Neotigason® ne smete koristiti:

  Ako ste alergični (preosetljivi) na:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEOTIGASON®


  Neotigason® koristite uvek striktno prema uputstvu Vašeg lekara. Ako niste sigurni, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Neotigason®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Kod Vas će se verovatno ispoljiti neka neželjena dejstva Neotigason®-a, čak i pre nego što uočite povoljne

  terapijske efekte na tretiranim kožnim promenama. Ova neželjena dejstva se često povlače tokom daljeg lečenja.


  Prekinite uzimanje leka Neotigason® i odmah potražite lekarsku pomoć ako se kod Vas istovremeno jave sledeća neželjena dejstva:

 5. KAKO ČUVATI LEK NEOTIGASON®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Držati Neotigason® van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju (radi osetljivosti na vlagu).


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NEOTIGASON®


Aktivna supstanca je: acitretin.


Neotigason®, kapsula tvrda 10mg – jedma kapsula tvrda sadži 10mg acitretina Neotigason®, kapsula tvrda 25mg – jedma kapsula tvrda sadži 25mg acitretina

Lista pomoćnih supstanci

Neotigason® 10 mg: Sadržaj kapsule:

Glukoza, tečna, sušena raspršivanjem (osnovni sastojci intermedijer 25% acitretin praška); Želatina;

Natrijum-askorbat;

Celuloza, mikrokristalna


Telo kapsule Neotigason® 10 mg: titan-dioksid (E 171),

želatina

Kapa kapsule Neotigason® 10mg:

Gvožđe(III) oksid, crni (E 172), Gvožđe(III) oksid žuti (E 172), Gvožđe(III) oksid crveni (E172), titan-dioksid,

želatina

Mastilo za štampu:

Šelak,

Izopropil alkohol, n-butil alkohol, propileglikol

amonijum-hidroksid,


gvožđe(III) oksid crni

Neotigason® 25 mg: Sadržaj kapsule:

Glukoza, tečna, sušena raspršivanjem (osnovni sastojci intermedijer 25% acitretin praška); Želatina;

Natrijum-askorbat;

Celuloza, mikrokristalna


Telo kapsule Neotigason® 25 mg:

titan-dioksid(E171); gvožđe oksid, žuti, želatina.


Kapa kapsule Neotigason® 25mg:


gvožđe(III) oksid, crni (E 172), gvožđe(III) oksid žuti (E 172), gvožđe(III) oksid crveni (E172), titan-dioksid,

želatina.

Mastilo za štampu:

Šelak,

Izopropil alkohol, n-butil alkohol, propileglikol

amonijum-hidroksid, gvožđe(III) oksid crni.


Kako izgleda lek Neotigason® i sadržaj pakovanja

Blister: dvoslojna folija (PVC/PVDC) sa aluminijumskom folijom.

Pakovanje sadrži 3 blistera sa po 10 kapsula, tvrdih ili 10 blistera sa po 10 kapsula, tvrdih u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Actavis d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12 , 11070 N. Beograd, Srbija


Proizvođač:


Cenexi SAS, 52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-Sous-Bois, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Neotigason® , kapsula, tvrda, 30 x 10 mg : 515-01-0045-11-002 od 23.11.2011.

Neotigason® , kapsula, tvrda, 100 x 10 mg : 515-01-0046-11-002 od 23.11.2011.

Neotigason® , kapsula, tvrda, 30 x 25 mg : 515-01-0048-11-002 od 23.11.2011.

Neotigason® , kapsula, tvrda, 100 x 25 mg : 515-01-0051-11-002 od 23.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z