Moozeeck

Piramil HCT


UPUTSTVO ZA LEKPiramil® HCT, tablete, 2.5 mg/12.5 mg Piramil® HCT, tablete, 5 mg/25 mg Pakovanje: 28 tabletaProizvođač:


Adresa:

 1. LEK S.A.,

 2. LEK S.A.,

 3. SALUTAS PHARMA GMBH,

 4. Lek farmacevtska družba d.d.

 1. Ul. Domaniewska50 C, Warszawa, Poljska

 2. ul. Podlipie 16, Strykow, Poljska

 3. Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka, 4.Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, SrbijaPiramil® HCT, 2.5 mg/12.5 mg, tablete Piramil® HCT, 5 mg/25 mg, tablete


INN: ramipril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- ako ste preosetljivi (alergični) na lekove slične leku Piramil HCT (drugi ACE

inhibitori ili derivati sulfonamida ). Znaci alergijske reakcije su: osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.


Deca

Lek Piramil HCT se ne preporučuje deci i adolescentima mlađim od 18 godina zbog nedovoljne ispitanosti na ovoj populaciji.


Ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja Leka Piramil HCT


Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Kažite Vašem lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova, oni mogu da utiču da lek Piramil HCT slabije deluje:


Uzimanje leka Piramil HCT sa hranom ili pićima


- Konzumiranje alkohola sa lekom Piramil HCT može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ukoliko imate pitanja koliko alkoholnih pića možete da uzimate tokom terapije lekom Piramil HCT, obratite se Vašem lekaru. Alkohol pojačava dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak.

- Hrana ne utiče na lek Piramil HCT, prema tome, lek se može uzimati sa ili bez hrane.


Primena leka Piramil HCT u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Ne treba da uzimate lek Piramil HCT u prvih 12 nedelja trudnoće i ne smete da ih uzimate posle 13. nedelje trudnoće pošto može oštetiti Vaš plod.

Ukoliko zatrudnite tokom uzimanja leka Piramil HCT, recite odmah Vašem lekaru. Ukoliko planirate trudnoću ili ste trudni, lečenje ovim lekom treba da se zameni drugim lekom.

Lek Piramil HCT ne smete da uzimate ukoliko dojite bebu.


Uticaj leka Piramil HCT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Možete da osetite vrtoglavicu nakon uzimanja ovog leka. Postoji veća mogućnost da se ovo desi u početku lečenja ili kada povećate dozu leka. Ukoliko se to dogodi, nemojte upravljati vozilom niti rukovati mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Piramil HCT

Ovaj lek sadrži pomoćne supstance koje se uobičajeno primenjuju u farmaceutskoj industriji.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Piramil HCT

  Lek Piramil HCT uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uzimanje leka Piramil HCT


  Doziranje kod sledećih indikacija:

  Snižavanje povišenog krvnog pritiska:

  Vaš lekar će odrediti doziranje na osnovu Vašeg stanja dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom.

  Stariji pacijenti

  Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i postepeno prilagoditi terapiju


  Ako ste uzeli više leka Piramil HCT nego što je trebalo

  Recite Vašem lekaru ili idite odmah u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti do bolnice, zamolite nekoga da vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite sa sobom kutiju tableta leka koji ste uzeli. Ovo je potrebno da bi lekar znao koji lek ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Piramil HCT


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Piramil HCT

  Važno je da nastavite da uzimate lek Piramil HCT sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete sa terapijom. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Piramil HCT , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prekinite sa uzimanjem leka Piramil HCT i obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite neko od ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam trebati hitno lečenje:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK Piramil HCT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Piramil HCT posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Piramil HCT

Aktivne supstance su: ramipril i hidrohlortiazid.

Piramil HCT, 2.5 mg/12.5 mg

Jedna tableta sadrži 2.5 mg ramiprila i 12.5 mg hidrohlortiazida. Piramil HCT, 5 mg/25 mg

Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida.


Ostali sastojci su:

Hipromeloza

Celuloza, mikrokristalna Skrob, preželatinizovan Natrijum-hidrogenkarbonat Natrijum-stearilfumarat


Kako izgleda lek Piramil HCT i sadržaj pakovanja

Piramil HCT, 2.5 mg/ 12.5 mg

Duguljaste, ravne, fasetirane tablete, bele boje sa podeonom crtom sa obe strane i utisnutim oznakama „R“ i „15“ sa jedne strane tablete, odvojene podeonom crtom.

Piramil HCT, 5 mg/ 25 mg

Duguljaste, ravne, fasetirane tablete, bele boje sa podeonom crtom sa obe strane i utisnutim oznakama „R“ i „30“ sa jedne strane tablete, odvojene podeonom crtom.


U kartonskoj kutiji se nalazi 2 Al/Al blistera sa po 14 tableta (ukupno 28 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija

Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Piramil® HCT, 2.5 mg/12.5 mg, tablete: 515-01-6333-12 od 26.06.2013.

Piramil® HCT, 5 mg/25 mg, tablete: 515-001-6334-12 od 26.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z