FISKocr

Mircera


UPUTSTVO ZA LEK


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 30 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 50 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 75 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 100 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 120 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 150 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 200 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 250 mcg/0.3 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.3 mL


Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 360 mcg/0.6 mL, ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.6 mL


Proizvođač: Roche Diagnostics GmbH


Adresa: Sandhoferstrasse 116, D-68305 Mannheim, Nemačka


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Mircera®


30 mcg/0.3 mL

50 mcg/0.3 mL

75 mcg/0.3 mL

100 mcg/0.3 mL

120 mcg/0.3 mL

150 mcg/0.3 mlL

200 mcg/0.3 mL

250 mcg/0.3 mL

360 mcg/0.6 mL


rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu


INN metoksipolietilenglikol-epoetin beta


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mircera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mircera

 3. Kako se upotrebljava lek Mircera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mircera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Mircera I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek Vam je propisan jer imate anemiju, koju je prouzrokovala Vaša hronična bolest bubrega, i koja je povezana sa tipičnim simptomima, kao što su zamor, slabost i kratak dah. To znači da imate jako mali broj crvenih krvnih zrnaca i da Vam je prenizak nivo hemoglobina (tkiva u Vašem organizmu ne dobijaju dovoljno kiseonika).


  Mircera je indikovana za lečenje simptomatske anemije izazvane hroničnim oboljenjem bubrega. Ovaj lek se može primenjivati kod odraslih pacijenata (starosti 18 godina ili starijih).


  Mircera je lek koji je proizveden genskom tehnologijom. Kao i prirodni hormon eritropoetin, Mircera povećava broj crvenih krvnih zrnaca i nivo hemoglobina u Vašoj krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Mircera


  Lek Mircera ne smete koristiti:


  Vaša terapija lekom Mircera nije delotvorna. Vaš lekar će da proveri da nemate druge uzroke anemije i može da uradi analize krvi ili da Vam pregleda koštanu srž. Ako ste razvili PRCA terapija lekom Mircera će Vam biti obustavljena. Nećete dobijati ni druge ASE, a Vaš lekar će onda lečiti ovo stanje.


  Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


  Deca i adolescenti

  Terapija lekom Mircera se ne preporučuje za decu i adolescente zato što kod ovih pacijenata nije ispitivana.


  Posebno vodite računa sa ostalim lekovima koji stimulišu proizvodnju crvenih krvnih zrnaca: Mircera je jedan od proizvoda iz grupe lekova koji stimulišu proizvodnju crvenih krvnih zrnaca kao što to čini humani protein eritropoetin. Vaš zdravstveni radnik će uvek zabeležiti tačno koji proizvod primenjujete.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek.

  Nisu rađena ispitivanja interakcija sa drugim lekovima. Nema dokaza da lek Mircera ulazi u interakciju sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Mircera sa hranom ili pićima


  Hrana i piće ne utiču na lek Mircera.


  Primena leka Mircera u periodu trudnoće i dojenja


  Pre uzimanja bilo kog leka posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Mircera nije ispitivana ni kod trudnica, ni kod majki dojilja.

  Recite svom lekaru ako ste trudni, mislite da ste trudni ili nameravate da zatrudnite. Vaš lekar će onda utvrditi koja je najbolja terapija za Vas tokom trudnoće.

  Recite svom lekaru ako dojite ili nameravate da dojite. Lekar će Vas posavetovati ili da prekinete da dojite i nastavite terapiju, ili da nastavite da dojite, ali da prekinete terapiju.

  Mircera nije pokazala efekte na smanjenje fertiliteta kod životinja. Potencijalni rizik kod ljudi je nepoznat.


  Uticaj leka Mircera na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Mircera ne utiče na Vašu sposobnost da upravljate vozilima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Mircera


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po mL, t.j. može se smatrati da ne sadrži natrijum.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Mircera


  Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


  Uvek koristite ovaj lek tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Terapija lekom Mircera mora se započeti pod nadzorom zdravstvenog radnika. Kasnije, injekcije može da Vam daje zdravstveni radnik, ili, kada se sami osposobite, možete da lek Mircera ubrizgavate sebi i sami (vidite uputstvo na kraju).


  Mircera se može ubrizgavati pod kožu stomaka, ruke ili butine, ili se može ubrizgavati u venu. Vaš lekar će da odluči šta je najbolje za Vas.


  Vaš lekar će redovno da radi testove da prati kako Vaša anemija reaguje na ovu terapiju, tako što će da određuje nivoe hemoglobina u Vašoj krvi.


  Vaš lekar može da zameni lek koji trenutno primate lekom Mircera. Vaš lekar može da Vas leči lekom Mircera

  koji se daje kao injekcija jednom mesečno. Vaš lekar će i da izračuna kolika početna doza leka Mircera Vam je potrebna, zavisno od poslednje doze Vašeg prethodnog leka. Prvu dozu leka Mircera dobićete dana kada je planirano da dobijete injekciju Vašeg prethodnog leka.


  Vaš lekar može da povećava ili smanjuje Vašu dozu, ili da privremeno obustavi ovu terapiju da podesi Vaš nivo hemoglobina, već u skladu sa Vašim potrebama. Promene doze se ne vrše češće od jednom mesečno.


  Ako ste uzeli više leka Mircera nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Mircera nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom, jer može biti neophodno da se urade neke analize krvi i možda prekine terapija.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Mircera


  Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


  Ako preskočite dozu leka Mircera, uzmite je čim se setite, pa porazgovarajte sa Vašim lekarom o tome kada da uzmete narednu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Mircera


  Lečenje lekom Mircera je obično dugotrajno. Međutim, po savetu Vašeg lekara možete da prekinete u svakom trenutku.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata. Učestalost pojave neželjenih efekata prikazana ispod:

  Često neželjeno dejstvo (može se javiti kod do 1 od 10 osoba) je hipertenzija (visok krvni pritisak).


  Povremena neželjena dejstva (mogu se javiti kod do 1 od 100 osoba) su:


  Tokom kliničkih studija, kod pacijenata je zabeležen blagi pad broja trombocita. Postoje spontani izveštaji o padu broja trombocita ispod normalnog nivoa (trombocitopenija).


  Reakcije preosetljivosti, uključujući i anafilaktičke reakcije, spontano su prijavljivane sa nepoznatom učestalošću (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka).

  Kao i kod ostalih ASE, u postmarketinškom praćenju, prijavljivani su slučajevi tromboza, uključujući i plućnu

  emboliju, sa nepoznatom učestalošću .


  Stanje nazvano aplazija crvenih krvnih zrnaca (PRCA, zaustavljanje ili smanjenje proizvodnje crvenih krvnih

  Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


  zrnaca) zbog anti-eritropoetinskih antitela primećeno je kod nekih pacijenata koji su lečeni ASE, uključujući i lek Mircera.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Mircera


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ovaj lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe koji je naveden na spoljašnjoj kartonskoj kutiji i na nalepnici napunjenog injekcionog šprica posle oznake ‘EXP. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Držati ovaj lek van vidokruga i domašaja dece! Čuvati u frižideru (2ºC – 8ºC).

  Ne sme se zamrzavati.

  Napunjeni injekcioni špric čuvati u spoljašnjoj kartonskoj kutiji zaštitćeno od svetlosti.

  Lek možete da izvadite iz frižidera i čuvate ga na sobnoj temperaturi (ne preko 25ºC), ali samo tokom jednog jednomesečnog perioda. Tokom ovog perioda kada ste čuvali lek Mircera na sobnoj temperaturi do 25ºC, ne smete lek vraćati ponovo u frižider pre upotrebe. Kada ste lek izvadili iz frižidera, morate ga iskoristiti u ovom

  roku.


  Samo rastvori koji su bistri, svetlo žućkaste boje i bez vidljivih čestica mogu biti primenjeni.


  Lek ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad.

  Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lek koji vam više nije potreban. Ove mere predostrožnosti pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važečim propisima.


  Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Mircera


Aktivni sastojak je metoksipolietilenglikol-epoetin beta. Jedan napunjen injekcioni špric sadrži: 30, 50, 75, 100, 120, 150, 200 ili 250 mikrograma u 0.3 mL ili 360 mikrograma u 0.6 mL.


Ostali sastojci su natrijum-dihidrogenfosfat, monohodrat; natrijum-sulfat, bezvodni; manitol (E421); metionin; poloksamer 188; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Mircera i sadržaj pakovanja


Mircera je rastvor za injekciju u već napunjenom špricu. Ovaj rastvor je bistar rastvor, svetlo žućkaste boje.

Mircera se pušta u promet kao napunjeni injekcioni špric sa laminiranimn klipom i gumenom kapicom za

zatvaranje sa iglom 27G1/2. Svaki napunjeni injekcioni špric sadrži 0,3 ml ili 0,6 ml rastvora za injekcije. Svako pakovanje sadrži po jedan špric.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a,

11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Roche Diagnostics GmbH Sandhoferstrasse 116

D-68305 Mannheim Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2014


Režim izdavanja leka:


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Lek se može upotrebljavati u stacionarnim zdravstvenim ustanovama; izuzetno, lek se može izdavati i na lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

30 mikrograma/0.3 ml, broj rešenja 515-01-00758-14-001 od 26.08.2014.

50 mikrograma/0.3 ml, broj poslednje obnove dozvole: 515-01-2022-12-001 od 22.11.2012. 75 mikrograma/0.3 ml, broj poslednje obnove dozvole: 515-01-2023-12-001 od 22.11.2012. 100 mikrograma/0.3 ml, broj poslednje obnove dozvole: 515-01-2025-12-001 od 22.11.2012. 120 mikrograma/0.3 ml, broj rešenja 515-01-00759-14-001 od 26.08.2014.

150 mikrograma/0.3 ml, broj poslednje obnove dozvole: 515-01-2028-12-001 od 22.11.2012.

200 mikrograma/0.3 ml, broj poslednje obnove dozvole: 515-01-2029-12-001 od 22.11.2012. 250 mikrograma/0.3 ml, broj poslednje obnove dozvole: 515-01-2030-12-001 od 22.11.2012. 360 mikrograma/0.6 ml, broj rešenja 515-01-00760-14-001 od 26.08.2014.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Mircera napunjen injekcioni špric Uputstva za upotrebu


Sledeća uputstva objašnjavaju kako da koristite Mircera napunjen injekcioni špric da biste sebi dali injekciju. Važno je da pažljivo pročitate i pratite ova uputstva kako biste mogli ispravno i bezbedno da koristite napunjen injekcioni špric. Ne pokušavajte da date injekciju pre nego što budete bili sigurni da razumete kako se napunjen injekcioni špric koristi.


VAŽNE INFORMACIJE
Izvadite blister sa Mircera napunjenim injekcionim špricem iz kutije bez uklanjanja zaštitnog filma.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Korak 2: Očistite ruke


Dobro dezinfikujte ruke sapunom i toplom vodom ili sredstvom za dezinfekciju ruku.


Korak 3: Otpakujte i vizuelno proverite napunjen injekcioni špric


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Uklonite zaštitni film sa blistera i izvadite iglu i špric držeći ga za središnji deo bez dodirivanja sigurnosnog

okidača.Da biste bili sigurni da možete ubaciti iglu tačno ispod kože, slobodnom rukom uštinite deo kože na očišćenom mestu uboda. Štipanje kože je važno kako bi se obezbedilo davanje injekcije ispod kože (u masno tkivo), a ne dublje (u mišić). Ubrizgavanje u mišič može biti neprijatno.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Ubacite iglu do kraja u kožu brzim potezom. Dok držite špric kažiprstom i srednjim prstom polako pritiskajte klip palcem dok ne ubrizgate sav lek.


Ne puštajte klip pre završetka ubrizgavanja ili pre nego što pritisnete klip do kraja.

Izvucite iglu iz kože ne puštajući pritom klip.


Pustite klip omogućavajući da zaštitni omotač prekrije iglu.


Sada možete skinuti uklonivu nalepnicu ukoliko je potrebno.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Intravenska primena:


Ukoliko je Vaš zdravstveni stručnjak preporučio davanje leka Mircera u venu, trebalo bi da pratite proceduru opisanu ispod.

Nakon pripreme šprica kao što je opisano u koracima 1 do 5:


Obrišite ulaz u venu na crevu za hemodijalizu pomoću alkoholnog tupfera.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Ubacite iglu napunjenog injekcionog šprica u očišćen ulaz u venu.


Dok držite špric kažiprstom i srednjim prstom pritisnite klip palcem dok ne ubrizgate sav lek.

Izvucite iglu iz ulaza u venu ne puštajući pritom klip.


Pustite klip omogućavajući da štitnik pokrije iglu.

Sada možete ukloniti nalepnicu

ukoliko je potrebno.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Korak 7: Odlaganje šprica


Bacite iskorišćene špriceve u kontejner otporan na bušenje.SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVTSVENIM RADNICIMA:


Terapijske indikacije


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Lečenje simptomatske anemije povezane sa hroničnim oboljenjem bubrega (HOB), kod odraslih pacijenata.


Doziranje i način primene


Terapija lekom Mircera mora se započeti pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom.


Doziranje


Terapija simptomatske anemije kod odraslih pacijenata sa hroničnim oboljenjem bubrega

Simptomi anemije mogu varirati u zavisnosti od starosti, pola, i težine bolesti; neophodna je evaluacija kliničkog stanja svakog pojedinačnog pacijenta od strane lekara.

Mircera može biti primenjena supkutano ili intravenski, da bi se povećao nivo hemoglobina do najviše 12 g/dL

(7.45 mmol/L). Supkutana primena se preporučuje kod pacijenata koji nisu na dijalizi, da bi se izbeglo punktiranje perifernih vena.


Zbog varijabilnosti stanja samog pacijenta, moguće su povremeno vrednosti hemoglobina iznad i ispod željenog nivoa. Varijabilnost hemoglobina treba korigovati korekcijom doze leka, uzimajući u obzir da je preporučeni opseg ciljnih vrednosti od 10 g/dL (6.21 mmol/L) do 12 g/dL (7.45 mmol/L). Stabilan nivo hemoglobina veći od 12 g/dL (7.45 mmol/L) treba izbegavati; preporuke za prilagođavanje doze kada se nivo hemoglobina poveća iznad 12 g/dL (7.45 mmol/L) opisane su u daljem tekstu.


Povećanje nivoa hemoglobina veće od 2 g/dL (1.24 mmol/L) tokom perioda od četiri nedelje treba izbegavati. Ukoliko se ipak pojavi, trebalo bi prilagoditi dozu leka kao što je opisano.


Pacijente treba pratiti da bi se obezbedilo da se najniža preporučena doza leka Mircera primenjuje uz obezbeđivanje adekvatne kontrole simptoma anemije.


Preporučuje se da se vrednost hemoglobina prati na svake dve nedelje dok se ne stabilizuje, a potom da se prati periodično.


Pacijentikojitrenutnoneprimaju agenszastimulacijueritropoeze(ASE):


Da bi se nivo hemoglobina povećao na više od 10g/dL (6.21 mmol/L), preporučena početna doza kod pacijenata koji nisu na dijalizi je 1.2 mikrograma/kg telesne mase, primenjena jednom mesečno kao pojedinačna supkutana injekcija.

Alternativno, početna doza od 0.6 mikrograma/kg telesne mase može biti primenjena jednom svake dve nedelje kao pojedinačna intravenska ili supkutana injekcija kod pacijenata na dijalizi ili onih koji još nisu na dijalizi.


Ova doza se može povećavati za približno 25% prethodne doze ako je brzina porasta nivoa hemoglobina manja od 1,0 g/dl (0,621 mmol/l) tokom mesec dana. Dalja povećanja za 25% mogu se vršiti jednom mesečno dok se Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL)

Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL)

Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


ne dostigne individualna ciljna vrednost hemoglobina.


Ako je brzina porasta hemoglobina veća od 2 g/dL (1,24 mmol/L) u jednom mesecu, ili ako se nivo hemoglobina povećava i približava vrednosti od 12 g/dL (7,45 mmol/L), dozu treba smanjiti za otprilike 25%. Ako nivo hemoglobina nastavi da raste, terapiju treba prekinuti sve dok nivo hemoglobina ne počne da opada, a onda je treba ponovo započeti, ali sa dozom koja je 25% manja od doze koja je data prethodno. Po obustavljanju doziranja, očekuje se da vrednost hemoglobina počne da opada brzinom od 0,35 g/dL (0.22 mmol/L) nedeljno. Podešavanje doze ne treba raditi češće od jednom mesečno.


Pacijenti lečeni jednom u dve nedelje čija koncentracija hemoglobina je iznad 10 g/dL (6.21 mmol/L) mogu dobijati lek Mircera primenjen jednom mesečno koristeći dozu jednaku dvostrukoj dozi prethodno primenjenoj jednom u dve nedelje.


Pacijenti koji trenutno primaju terapiju ASE:

Pacijenti koji trenutno primaju terapiju ASE mogu preći na lek Mircera jednom mesečno, u vidu pojedinačne intravenske ili supkutane injekcije. Početna doza leka Mircera bazira se na prethodno izračunatoj nedeljnoj dozi darbepoetina alfa ili epoetina u trenutku konverzije, kako je prikazano na Tabeli 1. Prvu injekciju treba dati u trenutku kada je na redu redovna injekcija darbepoetina alfa ili epoetina.


Tabela 1: Početne doze leka Mircera


Prethodna nedeljna doza darbepoetina alfa intravenska ili supkutana (mikrograma/nedeljno)

Prethodna nedeljna doza epoetina

intravenska ili supkutana (I.J./nedeljno)

Mesečna intravenska ili supkutana doza leka Mircera (mikrograma/jednom mesečno)

<40

<8000

120

40-80

8000-16000

200

>80

>16000

360


Ako je potrebno podesiti dozu da se održi ciljna koncentracija hemoglobina na nivou preko 10 g/dL

(6.21 mmol/L), mesečnu dozu treba povećati za otprilike 25%.

Ako nivo hemoglobina raste brzinom većom od 2 g/dL (1,24 mmol/l) mesečno, ili ako nivo hemoglobina raste i približava se vrednosti od 12 g/dL (7,45 mmol/L), ovu dozu treba smanjiti za otprilike 25%. Ako, pak, nivo hemoglobina nastavlja da raste, terapiju treba prekinuti sve dok nivo hemoglobina ne počne da opada, a onda terapiju treba započeti sa dozom koja je 25% manja od one koja je prethodno korišćena. Po prekidu terapije, očekuje se da nivo hemoglobina počne da opada po stopi od otprilike 0,35 g/dL (0.22 mmol/L) nedeljno. Dozu ne treba podešavati češće od jednom mesečno.


Budući da je terapijsko iskustvo ograničeno sa pacijentima koji su na peritonealnoj dijalizi, kod ovih pacijenata se preporučuje redovno praćenje vrednosti hemoglobina i strogo pridržavanje preporuka za doziranje.


Prekid terapije

Terapija lekom Mircera obično je dugotrajna. Međutim, ona se može prekinuti, ako je to neophodno, u svakom


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


trenutku.


Propuštena doza

Ako se propusti jedna doza leka Mircera, tu propuštenu treba dati što je moguće pre, i davanje leka Mircera ponovo započeti uz preporučenu učestalost doziranja.


Pacijenti sa oslabljenom funkcijom jetre

Kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom jetre nisu potrebne modifikacije ni početne doze ni preporuka o modifikaciji doza (videti deo 5.2).


Pacijenti starijeg životnog doba

U kliničkim studijama 24% pacijenata koji su primali lek Mircera bili su između 65 i 74 godina starosti, dok su 20% bili stari 75 i više godina. Za pacijente starije od 65 godina nije potrebno posebno podešavati dozu.


Upotreba kod dece

Mircera se ne preporučuje kod dece i mladih ispod 18 godina starosti zbog nedostatka podataka o bezbednosti i efikasnosti primene.


Način primene

Lek Mircera se može primeniti subkutano ili intravenski. Može se ubrizgavati subkutano u abdomen, ruku ili butinu. Sva tri mesta ubrizgavanja su jednako pogodna. Za uputstvo za primenu leka videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih materija (navedeno u odeljku Lista ekscipijenasa). Nekontrolisana hipertenzija.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Nije utvrđena bezbednost i efikasnost leka Mircera za druge indikacije, uključujući anemiju kod pacijenata sa karcinomom.


Dopunska terapija gvožđem preporučuje se svim pacijentima sa vrednostima feritina u serumu ispod 100 mikrograma/L ili zasićenošću transferina ispod 20%. U cilju obezbeđivanja delotvorne eritropoeze, kod svih pacijenata se pre i tokom terapije mora određivati status gvožđa.


Ako pacijent ne reaguje na terapiju lekom Mircera mora se odmah potražiti uzročnik takvog stanja. Nedostatak gvožđa, folne kiseline ili vitamina B12 smanjuje delotvornost ASE i stoga to treba korigovati. Povremene infekcije, zapaljenske ili traumatske epizode, neprimetni gubitak krvi, hemoliza, teška intoksikacija aluminijumom, osnovno teško hematološko oboljenje, ili fibroza koštane srži mogu takođe da ugroze eritropoetinski odgovor. Kao deo procene treba određivati i broj retikulocita. Ako se isključe ovde pomenuta


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


stanja, i ako je nagli pad hemoglobina kod pacijenta povezan sa retikulocitopenijom i anti-eritropoetinskim antitelima, treba razmisliti o pregledu koštane srži u cilju dijagnostikovanja izolovane eritrocitne aplazije (pure red cell aplasia) (PRCA). Ako se dijagnostikuje PRCA, terapija lekom Mircera se mora obustaviti i pacijenta treba prebaciti na neki drugi ASE.


Izolovana eritrocitna aplazija izazvana anti-eritropoetinskim antitelima zabeležena je u vezi sa primenom svih ASE, uključujući lek Mircera. Pokazano je da ova antitela stupaju u unakrsne reakcije sa ASE, pa kod pacijenata kod kojih se sumnja da imaju antitela na eritropoetin, ili kod kojih je ovo stanje potvrđeno, ne treba da prelaze na lek Mircera (videti odeljak Neželjena dejstva).


Izolovana eritrocitna aplazija kod pacijenata sa hepatitisom C: Ukoliko dođe do paradoksalnog pada nivoa hemoglobina i razvoja ozbiljne anemije sa smanjenim brojem retikulocita, treba brzo prekinuti lečenje sa epoetinom i testirati pacijenta na anti-eritropoetin antitela. Prijavljeni su slučajevi kod pacijenata sa hepatitisom C koji su lečeni interferonom i ribavirinom, a epoetini su primenjivani istovremeno. Epoetini nisu dozvoljeni za lečenje anemije udružene sa hepatitisom C.


Praćenje krvnog pritiska: Kao i sa drugim ASE, tokom terapije lekom Mircera može doći do povećanja krvnog pritiska. Zbog toga, pre, tokom uvođenja, i kasnije tokom terapije lekom Mircera kod svih pacijenata treba na odgovarajući način kontrolisati krvni pritisak. Ako se visok krvni pritisak teško kontroliše lekovima i primenom načina ishrane, dozu treba ili smanjiti ili potpuno obustaviti (videti odeljak Doziranje i način primene).


Koncentracija hemoglobina: Kod pacijenata sa hroničnim oboljenjem bubrega, koncentracije hemoglobina pri održavanju ne bi trebalo da pređu gornji limit ciljnih koncentracija, preporučen u delu Doziranje i način primene. U kliničkim studijama, primećeno je povećanje rizika od nastanka smrti i ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, uključujući i trombozu, ili cerebrovaskularnih događaja, uključujući šlog, kada su ASE bili primenjivani da bi se postigao ciljni nivo hemoglobina veći od 12 g/dL (7.5 mmol/L). (videti deo Neželjena dejstva).

Kontrolisane kliničke studije nisu pokazale značajan benefit ukoliko bi se epoetini primenjivali da bi se koncentracija hemoglobina povećala iznad nivoa neophodnih da se kontrolišu simptomi anemije i da se izbegnu transfuzije krvi.

Bezbednost i efikasnost terapije Mircera nije utvrđena kod pacijenata koji imaju hemoglobinopatije, konvulzije, krvarenja, ili nedavna krvarenja koja su iziskivala transfuziju ili kojima je broj trombocita veći od 500 x 109/l. Prema tome, kod ovih pacijenata je potreban oprez.


Dejstvo na rast tumora: Mircera, kao i drugi ASE, jeste faktor rasta koji prvenstveno stimuliše produkciju crvenih krvnih zrnaca. Receptori eritropoietina mogu se eksprimirati na površini brojnih tumorskih ćelija. Kao što je to slučaj i sa svim drugim faktorima rasta, postoji mogućnost i rizik da bi ASE mogli da stimulišu rast svih oblika maligniteta. Dve kontrolisane kliničke studije u kojima su epoetini davani pacijentima sa različitim formama raka, uključujući i rak glave i vrata, kao i rak dojke, pokazali su neobjašnjeni porast mortaliteta.


Zloupotreba leka Mircera od strane zdravih ljudi može da dovede do prekomernog porasta vrednosti hemoglobina. Ovo može da bude povezano sa kardiovaskularnim komplikacijama opasnim po život.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Praćenje primene leka Mircera: Da bi se poboljšalo praćenje primene ASE, ime primenjenog ASE treba da bude jasno zabeleženo (ili naznačeno) u dokumentaciji pacijenta.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po mL, tj suštinski ne sadrži natrijum.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu rađene studije interakcija. Nema dokaza da Mircera utiče na metabolizam drugih lekova.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća:

Ne postoje podaci o upotrebi leka Mircera kod trudnica.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktno štetno dejstvo vezano za trudnoću, embriofetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj, ali ukazuju na reverzibilno smanjenje težine fetusa koje je karakteristično za celu klasu ovih lekova. Kada se ovaj lek propisuje trudnicama potreban je oprez.


Dojenje:

Nije poznato da li se lek Mircera izlučuje u mleku majki dojilja. Jedna studija na životinjama je pokazala da se metoksi polietilen glikol-epoetin beta izlučuje u mleku. Odluka o tome da li da se prekine sa dojenjem ili da se prekine terapija lekom Mircera treba da se bazira na proceni koristi terapije lekom Mircera za ženu i koristi od dojenja za dete.


Fertilitet

Studije na životinjama nisu dokazale uticaj na oštećenje fertiliteta. Potencijalni rizik kod ljudi nije poznat.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Mircera ima zanemarljiv ili nikakav uticaj na sposobnost za upravljanje vozilima i mašinama.


Neželjena dejstva

Profil bezbednosti


Bazom podataka o bezbednosti obuhvaćeno je 3042 pacijenta sa HBB, uključujući i 1939 pacijenata koji su primali lek Mircera i 1103 koji su primali drugi ASE. Očekuje se da približno 6% pacijenata koji primaju lek Mircera imaju neke neželjene reakcije. Najčešće zabeležena neželjena reakcija bila je hipertenzija (česta).


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Neželjene reakcije u Tabeli 2 prikazne su u skladu sa MedDRA klasom sitema organa i učestalosti. Učestalost se definiše na sledeći način:

Vrlo česta (≥1/10); česta (≥1/100 do <1/10); povremena(≥1/1,000 do <1/100); retka (≥1/10,000 do <1/1,000); vrlo retka (<1/10,000); nepoznata (ne može biti procenjena na osnovu dostupnih podataka).

Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


Tabela 2: Neželjene reakcije koje su pripisane terapiji lekom Mircera u kontrolisanim kliničkim studijama na pacijentima sa HOB

Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena reakcija

Poremećaji imunog sistema

Retko

Preosetljivost

Poremećaji nervnog sistema

Povremeno

Glavobolja

Retko

Hipertenzivna encefalopatija

Vaskularni poremećaji

Često

Hipertenzija

Retko

Napadi vreline

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

Retko

Osip, makulopapulozni

Povrede, trovanja,

komplikacije u toku medicinskih intervencija

Povremeno

Tromboza na mestu vaskularnog pristupa


Sve druge neželjene reakcije koje su pripisivane leku Mircera zabeležene su sa veoma malom učestalošću, a većina je bila blagog do umerenog intenziteta. Ovi događaji su bili u skladu sa komorbiditetom koji je poznat u ovoj populaciji bolesnika.


Podaci iz kontrolisanih kliničkih ispitivanja sa epoetinom alfa i darbepoetinom alfa ukaziju da je pojava šloga prijavljivana kao česta neželjena reakcija.


Tokom terapije lekom Mircera, u kliničkim studijama je zabeležen blag pad vrednosti trombocita koji je ostajao u granicama normale.

Kod 7% pacijenata koji su bili na terapiji lekom Mircera i kod 4% pacijenata koji su primali druge ASE zabeležen je broj trombocita manji od 100 x 109/L.


Postmarketinška iskustva


Reakcije preosetljivosti, uključujući i slučajeve anafilaktičkih reakcija, bile su spontano prijavljene sa nepoznatom učestalošću.

Kao i kod ostalih ASE, u postmarketinškom praćenju, prijavljivani su slučajevi tromboza, uključujući i plućnu emboliju, sa nepoznatom učestalošću (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Prijavljivani su i slučajevi trombocitopenije sa nepoznatom učestalošću.

Prijavljivana je izolovana eritrocitna aplazija (PRCA) izazvana anti eritropoetinskim antitelima, čija je učestalost

nepoznata. Ukoliko je dijagnostikovana PRCA, terapija lekom Mircera se mora prekinuti i pacijenta ne treba lečiti nekim drugim rekombinantnim eritropoetinskim proteinom (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)


neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Terapijski raspon leka Mircera je širok. Kada se započinje lečenje, mora se imati u vidu kako će pojedinačni pacijent reagovati. Predoziranje može da dovede do manifestacija prekomernog farmakodinamičkog dejstva, npr. prekomerne eritropoeze. U slučaju previsokih nivoa hemoglobina lek Mircera treba privremeno obustaviti (videti odeljak Doziranje i način primene). Ako je to klinički indikovano, može se uraditi flebotomija.


Lista ekscipijenasa

Natrijum-dihidrogenfosfat, monohodrat Natrijum-sulfat, bezvodni

Manitol (E421) Metionin Poloksamer 188 Voda za injekcije

Inkompatibilnost


Budući da ispitivanja kompatibilnosti nisu rađena, lek Mircera ne sme se mešati sa drugim lekovima.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Ovaj već napunjeni špric je spreman za upotrebu. Sterilni napunjeni špric ne sadrži konzervanse i mora se iskoristi samo za jedno ubrizgavanje. Samo jedna doza se sme dati po jednom špricu. Sme se ubrizgavati isključivo rastvor koji je bistar, svetlo žućkaste boje., i u kome nema vidljivih čestica.

Ne sme se mućkati.

Pre ubrizgavanja pustite špric da se zagreje do temperature od oko 25ºC.


Svu neiskorišćenu količinu leka i otpadnog materijala treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Broj rešenja: 515-01-00758-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (30mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2022-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (50mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2023-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (75mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2025-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (100mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00759-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (120mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2028-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (150mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2029-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (200mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-2030-12-001 od 22 11 2012 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (250mcg/0 3mL) Broj rešenja: 515-01-00760-14-001 od 26 08 2014 za lek Mircera®, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 1 x (360mcg/0 6mL)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z