FISKocr

CEFALEKSIN


UPUTSTVO ZA LEK


CEFALEKSIN, granule za oralnu suspenziju, 100 ml, (250mg/5ml) Pakovanje:bočicastaklena,1x100ml


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


CEFALEKSIN, 250 mg/ 5 ml, granule za oralnu suspenziju INN: cefaleksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek CEFALEKSIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CEFALEKSIN

 3. Kako se upotrebljava lek CEFALEKSIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CEFALEKSIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CEFALEKSIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek CEFALEKSIN je antibiotik koji pripada grupi cefalosporina i kao aktivnu supstancu sadrži cefaleksin. Lek se koristi u terapiji infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima. To su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFALEKSIN


  Lek CEFALEKSIN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CEFALEKSIN


  Lek CEFALEKSIN uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Veoma je važno da sprovedete lečenje do kraja. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba da uzimate lek.


  Način primene

  Lek CEFALEKSIN je namenjen za oralnu upotrebu.


  Način pripreme suspenzije

  Bočicu napuniti prečišćenom vodom neposredno ispod crte označene na bočici, zatim je okrenuti naopako i

  snažno promućkati. Oralnu suspenziju potom dopuniti vodom tačno do oznake na bočici, bočicu okrenuti naopako i ponovo snažno promućkati.


  Pre primene svake doze bočicu snažno promućkati.


  Doziranje kod odraslih

  Uobičajena doza je 1-4 g/dan u podeljenim dozama. Za većinu infekcija dovoljno je primeniti 500 mg (2

  kašičice) na 8 sati. Za infekcije kože i mekih tkiva, streptokokni faringitis (upala ždrela izazvana streptokokom) i blage, nekomplikovane infekcije mokraćnih puteva, uobičajeno je doziranje od 250 mg (1 kašičica) na svakih 6 sati ili 500 mg (2 kašičice) na svakih 12 sati.


  Za teže oblike infekcija ili infekcije uzrokovane manje osetljivim mikroorganizmima mogu biti potrebne i veće doze leka.


  Doziranje kod starijih osoba i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega


  Doziranje je isto kao kod odraslih osoba (videti gore).

  U slučaju da imate ozbiljno oštećenje funkcije bubrega lekar će Vam smanjiti dozu leka.


  Doziranje kod dece

  Uobičajena dnevna doza kod dece je 25-50 mg/kg u podeljenim dozama.

  Za infekcije kože i mekih tkiva, streptokokni faringitis (upala ždrela izazvana streptokokom) i blage, nekomplikovane infekcije mokraćnih puteva, ukupnu dnevnu dozu podeliti na dve doze (na 12 sati).


  Za većinu infekcija preporučeno je sledeće doziranje:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek CEFALEKSIN, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju pojaviti kod svih.


  Odmah obustavite primenu leka i obratite se svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


  Preosetljivost: osip po koži, groznica, svrab kože, oticanje usana, očiju, jezika, očnih kapaka, teškoće u disanju ili iznenadna pojava zviždanja u grudima znaci su alergijske reakcije. Odmah obustavite dalju primenu leka. Retko se mogu javiti erythema multiforme (pojava crvenih tačaka na koži koje se mogu pretvoriti u plikove), Stevens-Johnson-ov sindrom (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože, naročito oko usta, nosa, očiju, genitalija) i toksična epidermalna nekroliza (rasprostranjeni osip sa plikovima i guljenjem kože na većem delu tela). Ove reakcije su se obično povlačile po obustavljanju terapije, iako je u nekim slučajevima bila neophodna pomoćna terapija. Zapažana je i anafilaksa (teška alergijska reakcija).

  Ukoliko se jave navedeni simptomi i znaci hitno treba prestati sa uzimanjem leka!


  Gastrointestinalna: simptomi pseudomembranoznog kolitisa (zapaljenje debelog creva) mogu da se jave tokom ili nakon primene antibiotika. Retko su prijavljivani mučnina i povraćanje. Najčešći neželjeni efekat je proliv (dijareja). Vrlo retko, dijareja je bila dovoljno teška da zahteva prekid terapije. Javljali su se i dispepsija (loše varenje) i bol u abdomenu (u donjem delu stomaka). Kao i prilikom primene nekih penicilina i nekih drugih cefalosporina, retko su zapažani prolazni hepatitis (zapaljenje jetre) i holestatska žutica (žuta prebojenost kože i beonjača).


  Krv i limfni sistem: Mogu se javiti eozinofilija (porast broja jedne vrste belih krvnih zrnaca - eozinofila), neutropenija (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca – neutrofila), trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica, što se može manifestovati pojavom modrica) i hemolitička anemija (kod koje je izražen osećaj umora). Možda će biti neophodno da uradite analizu krvne slike.


  Drugo: Mogu se javiti svrab u predelu genitalnih organa i analnog otvora, genitalna kandidijaza (gljivična infekcija polnih organa), zapaljenje vagine sa pojačanom vaginalnom sekrecijom, vrtoglavica, umor, glavobolja, uznemirenost, konfuzija, halucinacije (kada se vide ili čuju stvari koje ne postoje u realnom životu), bolovi u zglobovima, zapaljenje zglobova i poremećaj funkcije zglobova. Retko je zabeležen i reverzibilni intersticijski nefritis (prolazno zapaljenje bubrega). Zapažano je i blago povišenje vrednosti enzima jetre AST i ALT (njihovih vrednosti u krvi).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CEFALEKSIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nakon rastvaranja, pripremljenu suspenziju čuvati na temperaturi do 25°C i iskoristiti u roku od 14 dana.


  Nemojte koristiti lek CEFALEKSIN posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25 C u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CEFALEKSIN


CEFALEKSIN, 250 mg/ 5 ml, granule za oralnu suspenziju


Aktivne supstance su:


1 kafena kašičica (5 ml) oralne suspenzije sadrži: cefaleksin 250 mg

( u obliku cefaleksin monohidrata)

Ostali sastojci su:Kako izgleda lek CEFALEKSIN i sadržaj pakovanja


CEFALEKSIN, 250 mg/ 5 ml, granule za oralnu suspenziju


Granulirani prašak žuto-narandžaste boje. Po dodatku vode dobija se suspenzija oker-žute boje, sa karakterističnim mirisom na voće, slatkog i blago gorkog ukusa.

Smeđa staklena bočica graduisana na 100 ml (staklo tip III), zatvorena sigurnosnim zatvaračem bele boje od

polietilena i plastičnom kašičicom od polipropilena graduisana na 2,5 ml i 5 ml. Bočica sadrži 40 g suve supstance za pripremu 100 ml oralne suspenzije.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


CEFALEKSIN, 250 mg/ 5 ml, granule za oralnu suspenziju: 515-01-3414-12-001 od 04.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z