FISKocr

MONLAST


UPUTSTVO ZA LEK


MONLAST film tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik MONLAST®, 10 mg, film tablete


INN

montelukast


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MONLAST i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MONLAST

 3. Kako se upotrebljava lek MONLAST

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MONLAST

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONLAST I ČEMU JE NAMENJEN

  MONLAST je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se nazivaju leukotrijeni. Leukotrijeni prouzrokuju suženje i otok disajnih puteva u plućima i takođe izazivaju simptome alergije. Blokiranjem leukotrijena MONLAST poboljšava simptome i pomaže u kontroli astme i poboljšava simptome sezonske alergije (polenska groznica ili sezonski alergijski rinitis (zapaljenje nosne sluznice)).


  Vaš lekar će Vam propisati MONLAST za lečenje astme. MONLAST sprečava pojavu simptoma astme tokom dana i noći, a koristi se:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONLAST

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate ili ste imali bilo koji medicinski problem ili alergiju.


  Nemojte uzimati MONLAST ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONLAST


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek MONLAST. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek MONLAST tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek se uzima oralnim putem .


  Treba da uzimate samo jednu tabletu leka MONLAST, jednom dnevno, prema uputstvu Vašeg lekara. Lek treba da uzimate i kada nemate simptome ili kada imate akutni napad astme.

  Primena kod dece uzrasta od 15 godina i odraslih

  Jedna film tableta od 10 mg dnevno, uzima se, uveče. Tablete možete uzeti nezavisno od obroka.


  Ukoliko uzimate MONLAST tablete, ne smete uzimati druge lekove koji sadrže istu aktivnu supstancu (montelukast).


  Ako ste uzeli više leka MONLAST nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više MONLAST tableta nego što je propisano, odmah se obratite Vašem lekaru.

  U većini slučajeva predoziranja, nisu bila zabeležena neželjena dejstva. Najčešći simptomi kod odraslih i dece bili su: bol u stomaku, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MONLAST


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Potrudite se da uzimate lek MONLAST kako Vam je lekar propisao. Ukoliko ste propustili da uzmete jednu dozu MONLAST tableta, nemojte to pokušavati da nadoknadite, nego samo nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu, jedna tableta, jednom dnevno. Nikada nemojte uzeti dve doze leka odjednom, kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek MONLAST


  MONLAST može kontrolisati simptome astme samo ako nastavite da ga redovno uzimate. Veoma je važno da uzimate MONLAST onoliko dugo koliko je to propisao Vaš lekar. On će pomoći u


  kontrolisanju simptoma Vaše astme.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka MONLAST, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek MONLAST može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih bolesnika.


  Tokom kliničkih ispitivanja MONLAST film tableta, 10 mg, najčesta neželjena dejstva (javljala su se kod više od 1 na 100 bolesnika, a kod manje od 1 na 10 lečenih pedijatrijskih bolesnika) koja su bila prijavljena, a za koje se smatra da su povezana sa primenom leka bila su:

 5. KAKO ČUVATI LEK MONLAST


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 24 meseca.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MONLAST


Aktivna supstanca je montelukast-natrijum.


Jedna MONLAST 10 mg film tableta sadrži 10 mg montelukasta u obliku montelukast-natrijuma.


Pomoćne supstance:

Tabletno jezgro:

manitol (E421); kroskarmeloza-natrijum; aspartam (E951); aroma banana (maltodekstrin, modifikovan skrob (E1450), propilen glikol (E1520)); celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza; magnezijum-stearat.


Film obloga:

hipromeloza; hidroksipropilceluloza; talk; titan- dioksid (E171); gvožđe (III) oksid, žuti (E172); gvožđe (III) oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek MONLAST i sadržaj pakovanja


MONLAST 10 mg film tableta je bež boje, okrugla, bikonveksna.


MONLAST film tableta,10 mg, pakovanje:


U kartonskoj kutiji se nalaze dva aluminijum-aluminijum (OPA/AL/PVC-AL) blistera. Svaki blister sadrži 14 film tableta, od 10mg (ukupno u pakovanju 28 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Monlast® film tablete, 28 x (10 mg): 515-01-1380-11-001 od 17.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z