FISKocr

Crestor


UPUTSTVO ZA LEK


Crestor®, film tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta, blister, 2x14 film tableta Crestor®, film tableta, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 film tableta, blister, 2x14 film tableta Crestor®, film tableta, 20 mg Pakovanje: ukupno28filmtableta,blister,2x14filmtableta Crestor®, film tableta, 40 mg Pakovanje:ukupno28filmtableta,blister,4x7 film tabletaProizvođač:

 1. AstraZeneca UK Limited


 2. Corden Pharma GmbHAdresa:

 1. Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija


 2. Otto-Hahn-Strasse, Plankstadt, Nemačka


  Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited


  Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Crestor® 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg film tablete INN: rosuvastatin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Crestor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Crestor

 3. Kako se upotrebljava lek Crestor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Crestor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CRESTOR I ČEMU JE NAMENJEN


  Crestor pripada grupi lekova koji se nazivaju statini.


  Vama je propisan lek Crestor jer:


  Kod većine ljudi visoki holesterol ne utiče na to kako se osećaju, jer on ne izaziva nikakve simptome. Međutim, ako se visoki holesterol ne leči, masne naslage mogu da se zadrže na zidovima vaših krvnih sudova i da dovedu do njihovog suženja.

  Ponekad ovi suženi krvni sudovi mogu potpuno da se zapuše, čime se sprečava dotok krvi u srce ili mozak,

  što dovodi do infarkta ili šloga. Sniženjem novoa holesterola, možete smanjiti rizik od infarkta, šloga ili sa njima u vezi zdravstvenih problema.

  Potrebno je da nastavite da uzimate lek Crestor, čak i ako vam je holesterol dostigao željeni nivo, jer on sprečava da vam se holesterol ponovo poveća i uzrokuje stvaranje masnih naslaga. Međutim, treba da prestanete da ga uzimate ako vam tako preporuči Vaš lekar, ili ako zatrudnite.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CRESTOR


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CRESTOR


  Lek Crestor uvek uzimajte onako kako vam je to preporučio Vaš lekar. Ako niste sigurni u vezi upotrebe leka, ponovo se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje kod odraslih


  U terapiji povišenog holesterola:

  Početna doza:

  Vaša terapija lekom Crestor treba da počne sa dozom od 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali više doze statina. Izbor vaše početne doze zavisiće od sledećeg:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek Crestor može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne pojavljuju kod svih. Važno je da budete svesni da ova neželjena dejstva mogu da se jave. Ona su obično blaga i nestaju posle kratkog vremena.

  Prestanite da uzimate lek Crestor i odmah potražite savet lekara, ako vam se pojavi ma koja od sledećih

  alergijskih reakcija:

 5. KAKO ČUVATI LEK CRESTOR


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje

  Lek Crestor čuvajte na temperaturi ispod 30oC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Nemojte koristiti lek Crestor posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji/blisteru. Rok

  upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek


Aktivna supstanca leka Crestor je rosuvastatin. Crestor film tablete sadrže rosuvastatin-kalcijum što odgovara količini od 5 mg, 10 mg, 20 mg ili 40 mg rosuvastatina.

Ostali sastojci su: Jezgro tablete

Laktoza, monohidrat

Mikrokristalna celuloza Kalcijum-fosfat Krospovidon Magnezijum-stearat


Film:

Laktoza, monohidrat Hipromeloza Glicerol triacetat Titan-dioksid (E171)

Gvožđe-oksid (žuti) (E172) (tablete od 5 mg)

Gvožđe-oksid (crveni) (E172) (tablete od 10 mg, 20 mg i 40 mg )

Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja


Lek Crestor se pakuje u blistere od aluminijum laminat/aluminijum folije sa 28 film tableta.


Crestor postoji u četiri jačine tableta:

Tablet e od 5 mg: Okrugle bikonveksne film tablete žute boje kojima je sa jedne strane utisnuto ‘ZD4522“ i

„5“’.

Tablet e od 10 mg: Okrugle bikonveksne film tablete ružičaste boje kojima je sa jedne strane utisnuto 'ZD4522“ i „10“.

Tablet e od 20 mg:Okrugle bikonveksne film tablete ružičaste boje kojima je sa jedne strane utisnuto

'ZD4522“ i „ 20“.

Tablete od 40 mg: Ovalne bikonveksne film tablete ružičaste boje kojima je sa jedne strane utisnuto 'ZD4522' a sa druge strane '40'.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole :

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Adresa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, Plankstadt, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Crestor®, film tableta, 5 mg: 515-01-06778-13-001 od 14.05.2014.

Crestor®, film tableta, 10 mg: 515-01-06780-13-001 od 14.05.2014.

Crestor®, film tableta, 20 mg: 515-01-06781-13-001 od 14.05.2014.

Crestor®, film tableta, 40 mg: 515-01-06782-13-001 od 14.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z