Moozeeck

Linola Urea


UPUTSTVO ZA LEK


Linola®Urea, krem, 120 mg/g

Pakovanje: tuba 1x50 g


Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG, Arzneimittel


Adresa: 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.


Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Linola®Urea, 120 mg/g, krem

INN urea


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Linola Urea, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Linola Urea i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linola Urea

 3. Kako se upotrebljava lek Linola Urea

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Linola Urea

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LINOLA UREA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Linola Urea je neokluzivan krem koji sadrži aktivnu supstancu ureu, a nanosi se na kožu.


  Namenjen je za lečenje suve kože sa perutanjem, kao što su neurodermatitis, staračka koža, ihtioza (ljuspasta koža).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LINOLA UREA

  Lek Linola Urea ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Linola Urea, posebno vodite računa:


  Propilenglikol može da prouzrokuje iritaciju na koži. Cetilalkohol može da prouzrokuje lokalnu iritaciju na koži (kontaktni dermatitis).


  Ne postoje iskustva u primeni leka Linola Urea kod dece.

  Lek Linola Urea ne bi trebalo da dođe u kontakt sa očima i mukoznom membranom. Savet:

  Upotreba leka Linola Urea sa proizvodima od lateksa (npr. kondomi, dijafragme) može smanjiti funkcionalnost

  ovakvih proizvoda time što će biti manje pouzdani zbog pomoćnih supstanci leka Linola Urea (beli vazelin i stearati).


  Primena drugih lekova


  Aktivna supstanca urea u leku Linola Urea može dovesti do intenzivnijeg prodiranja u kožu drugih aktivnih supstanci koje se nalaze u drugim medicinskim proizvodima koji se primenjuju spolja na kožu. To je dobro poznato kod primene kortikosteroida, ditranola i 5- fluorouracil.


  Uzimanje leka Linola Urea sa hranom ili pićima


  Nema nikakvih ograničenja.


  Primena leka Linola Urea u periodu trudnoće i dojenja


  Ne postoji rizik od korišćenja leka Linola Urea za vreme trudnoće i laktacije.


  Uticaj leka Linola Urea na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Linola Urea


  Kod jako osetljivih osoba propilenglikol može da prouzrokuje iritaciju na koži, a cetilalkohol može da prouzrokuje lokalnu iritaciju na koži (kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LINOLA UREA


  Krem u tankom sloju blago utrljajte na obolelo mesto 1-2 puta dnevno. Molimo Vas da se pridržavate svih datih uputstava, jer se u suprotnom smanjuje dejstvo leka. Ne nanosite krem u blizini očiju.


  Ako ste uzeli više leka Linola Urea nego što je trebalo


  Iritacija kože koja nastaje usled prekomerne upotrebe leka Linola Urea vrlo brzo nestaje nakon prestanka primene.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Linola Urea


  Ukoliko ste preskočili tretman kože kremom nije potrebno da lečenje nastavite nanošenjem duple količine krema, već nastavite normalno dalje sa lečenjem.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Linola Urea


  U slučaju duže pauze ili prevremenog prekida lečenja posavetujte se sa vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće je da urea prouzrokuje iritaciju na koži (svrab, peckanje, crvenilo) naročito u slučaju lečenja zapaljenskih procesa na koži.


  U vrlo retkim slučajevima alergijske reakcije se mogu pojaviti na neki od sastojaka iz Linola Urea.


  Ukoliko primetite neželjeni efekat koji nije pomenut u uputstvu, kontaktirajte vašeg doktora ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LINOLA UREA

  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek je stabilan 2 godine u roku upotrebe posle prvog otvaranja.


  Čuvanje


  Držati lek Linola Urea krem van domašaja dece! Čuvati na temperature do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Linola Urea

100 g kreme sadrži 12,0 g uree


Pomoćne supstance:

Cetilalkohol, diemtikon(350), glicerol monostearat (40-55), mlečna kiselina (E 270), natrijum-laktat, rastvor (E 325), fenoksietanol, makrogol-20-glicerol monostearat, tip I, propilenglikol, trigliceridi, srednje dužine lanca, parafin beli, meki, prečišćena voda.


Kako izgleda lek Linola Urea i sadržaj pakovanja


Krem bele boje, sjajnog izgleda.


50g krema je upakovana u aluminijumsku tubu sa polietilenskim zatvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MSF pharm d.o.o., 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4

Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG, Arzneimittel, 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-1541-12-001 od 19.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z