Moozeeck

Fitam


UPUTSTVO ZA LEK


FITAM®, tablete, 60 x (50mg)

Pakovanje: blister, 6 x 10 tableta


FITAM®, tablete, 60 x (100mg)

Pakovanje: blister, 6 x 10 tableta


FITAM®, tablete, 60 x (200mg)

Pakovanje: blister, 6 x 10 tableta


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

Fitam, 50 mg, tableta

Fitam, 100 mg, tableta Fitam, 200 mg, tableta


INN amisulprid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fitam i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fitam

 3. Kako se upotrebljava lek Fitam

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fitam

 6. Dodatne informacije 1. ŠTA JE LEK FITAM I ČEMU JE NAMENJEN


  Fitam sadrži lekovitu supstancu koja se zove amisulprid. Fitam pripada grupi lekova koja se zove “antipsihotici”. Upotrebljava se za lečenje bolesti koja se zove šizofrenija. Šizofrenija može učiniti da osećate, vidite ili čujete stvari koje ne postoje, da imate čudne i zastrašujuće misli, neuobičajeno ponašanje i osećaj usmljenosti. Ponekad, osobe sa ovim oboljenjem takodje se mogu osećati depresivno, uplašeno ili napeto.


  Fitam deluje tako što smiruje uznemirujuće misli, osećanja i ponašanja. Može se upotrebljavati za lečenje šizofrenije na poćetku njenog pojavljivanja, kao i tokog dužeg perioda.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FITAM


  Lek Fitam ne smete koristiti:

  -Ako ste alergični (preosetljivi) na amisulprid ili na bilo koji drugi sastojak leka Fitam (videti odeljak 6). Znaci

  alergijske reakcije su: osip, problemi pri disanju ili gutanju, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

  -Ako ste trudni ili planirate da ostanete trudni ili ako dojite (videti odeljak “Primena leka Fitam u periodu

  trudnoće i dojenja”).

  -Ako imate rak dojke ili oboljenje zvano “prolaktinski zavisan tumor”.

  -Ako imate tumor nadbubrežnih žlezda (feohromocitom).

  -Ako upotrebljavate levodopu, lek za lečenje Parkinsonove bolesti (videti odeljak Primena drugih lekova”).

  -Ako ste pacijent mladji od 18 godina.


  Ne uzimajte ovaj lek ako se bilo koja stavka od gore navedenih odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Fitam.


  Kada uzimate lek Fitam, posebno vodite računa

  Pre uzimanja leka Fitam, recite svom lekaru:

  -Ako imate oboljenje bubrega.

  -Ako patite od Parkinsonove bolesti.

  -Ako ste ikada imali konvulzije (epileptičke napade).

  -Ako imate neuobičajeni srčani ritam.

  -Ako patite od srčanih oboljenja ili imate porodičnu istoriju srčanih oboljenja.

  -Ako Vam doktor kaže da možete da dobijete šlog.


  -Ako Vi ili neko u Vašoj porodici ima istoriju krvnih ugrušaka, pošto lekovi poput ovog mogu da se dovedu u vezu sa stvaranjem krvnih ugrušaka.

  -Ako ste dijabetičar ili Vam je rečeno da kod Vas postoji rizik za pojavu dijabetesa.

  -Ako imate usporen ritam srca (manje od 55 otkucaja u minuti).

  -Ako Vam je rečeno da imate nizak nivo kalijuma u krvi.

  -Ako ste stariji. Stariji ljudi su podložniji niskom pritisku i osećaju pospanosti. Primećeno je blago povećanje u broju smrtnih slučajeva kod starijih ljudi sa demencijom, koji su uzimali antipsihotike, u poređenju sa onima koji nisu primali ove lekove.

  -Ako imate smanjen broj belih krvnih zrnaca (agranulocitoza). To znači da ste skloniji infekcijama.

  -Ako imate česte infekcije, sa simptomima kao što su: groznica, jaka drhtavica, bol u grlu ili ranice u grlu. To mogu biti znaci oboljenja krvi po imenu “leukopenija”.


  Ako niste sigurni da li se neka od gore navedenih stavki odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka Fitam.


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one

  koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Fitam može da utiče na način delovanja drugih lekova, a i oni bi mogli promeniti način delovanja leka Fitam.


  Ne uzimajte ovaj lek:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FITAM


  Lek Fitam uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje ovog leka

  -Stavite lek u usta.

  -Progutajte celu tabletu, sa vodom. Nemojte žvakati tabletu.

  -Uzmite tabletu pre obroka.

  -Ako Vam se učini da je dejstvo leka preslabo ili prejako za Vas, nemojte sami da menjate dozu, nego se posavetujte sa Vašim lekarom.


  Koliko leka popiti


  Vaša doza leka Fitam će zavisiti od stadijuma Vaše bolesti. Pažljivo pratite uputstva lekara.


  Odrasli

  -Uobičajena doza je između 50 mg i 800 mg dnevno.

  -Ukoliko je potrebno, lekar Vam može propisati nižu početnu dozu.

  -Ukoliko je potrebno, lekar Vam može propisati do 1200 mg dnevno.

  -Doze do 300 mg na dan, mogu da se uzimaju odjednom. Uzimajte propisanu dozu svakoga dana u isto vreme.

  -Doze preko 300 mg na dan, treba da se uzimaju pola ujutro i pola uveče.


  Stariji pacijenti

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Fitam, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite da uzimate Fitam i idite kod svog lekara ili u bolnicu ako:


 5. KAKO ČUVATI LEK FITAM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Fitam posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fitam


Aktivna supstanca je amisulprid. Svaka tableta sadrži 50 mg ili 100 mg ili 200 mg amisulprida.

Pomoćne supstance su: magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; metilceluloza; natrijum-skrobglikolat (tip A).

Kako izgleda lek Fitam i sadržaj pakovanja


50 mg tablete: bele, do skoro bele boje, okrugle, bikonveksne tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani. 100 mg tablete: bele, do skoro bele boje, okrugle, ravne tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani.

200 mg tablete: bele, do skoro bele boje, okrugle, ravne tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani.


Tablete su pakovane u blister koji se sastoji od PVC i aluminijumske folije. Jedan blister sadrži 10 tableta. Kutija sadrži 6 blistera; ukupno 60 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Fitam®, tablete, 50 mg: 515-01-8688-11-001 od 06.11.2012.

Fitam®, tablete, 100 mg: 515-01-8689-11-001 od 06.11.2012.

Fitam®, tablete, 200 mg: 515-01-8690-11-001 od 06.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z