FISKocr

Carbamazepine-Retard


UPUTSTVO ZA LEKCarbamazepine-Retard; tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 400 mg

Pakovanje: blister, 3x10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem


Proizvođač: ALVOGEN PHARMA D.O.O.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ALVOGEN PHARMA D.O.O.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol paragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).Carbamazepine-Retard, 400 mg, tablete sa modifikovanim oslobađanjem INN: karbamazepin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Carbamazepine-Retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Carbamazepine-Retard

 3. Kako se upotrebljava lek Carbamazepine-Retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Carbamazepine-Retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CARBAMAZEPINE-RETARD I ČEMU JE NAMENJEN


  Carbamazepine-Retard tablete su specijalno formulisane da postepeno oslobađaju aktivni sastojak. Karbamazepin, aktivni sastojak leka, može da deluje na organizam na nekoliko različitih načina. To je lek iz grupe antikonvulziva (sprečava epileptične napade) a može i da ublaži neke vrste bolova, kao i da kontroliše promene raspoloženja.


  Carbamazepine-Retard tablete mogu da se primenjuju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CARBAMAZEPINE-RETARD


  Lek Carbamazepine-Retard ne smete koristiti ukoliko:  Primena leka Carbamazepine-Retard u periodu trudnoće i dojenja


  Trudnoća

  Morate ozbiljno da se posavetujete sa Vašim lekarom o lečenju epilepsije pre nego što ostanete trudni. Ukoliko ostanete trudni dok se lečite Carbamazepine-Retard tabletama, morate odmah da obavestite Vašeg lekara. Važno je da Vaša epilepsija bude dobro kontrolisana lekovima, ali, kao i kod drugih lekova za lečenje

  epilepsije, postoji rizik od oštećenja ploda. Saznajte sve o rizicima i koristi od uzimanja Carbamazepine-Retard tableta.


  Dojenje

  Majke koje uzimaju Carbamazepine-Retard tablete mogu da doje svoje bebe, ali morate što pre da obavestite Vašeg lekara čim Vam se učini da Vaša beba pati od neželjenih dejstava kao što su preterana pospanost ili kožne reakcije ili žuta prebojenost kože i beonjača, taman urin ili svetla stolica, jer Vi uzimate Carbamazepine-Retard tablete.


  Uticaj leka Carbamazepine-Retard na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek snažno utiče na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije ovim lekom nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom ni rad sa mašinama. Carbamazepine-Retard tablete mogu kod Vas da izazovu pospanost ili vrtoglavicu, posebno na početku lečenja ili kada se menja doziranje leka. Ukoliko lek na ovaj način utiče na Vas ili utiče na Vaš vid, ne smete da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Carbamazepine-Retard


  Nema važnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži lek Carbamazepine-Retard


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CARBAMAZEPINE-RETARD


  Lekar će Vas obavestiti koliko i kada da uzimete Carbamazepine-Retard tablete. Uvek se pažljivo pridržavajte saveta lekara. Doziranje će biti navedeno na pakovanju leka. Pažljivo pročitajte šta piše na pakovanju. Važno je da uzimate tablete u pravo vreme. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uzimajte tablete onoliko dugo koliko je Vaš lekar odredi, osim ukoliko nemate nekih problema. U tom slučaju se obratite Vašem lekaru.


  Lekar obično započinje lečenje sa niskim dozama koje kasnije mogu postepeno da se povećavaju prema Vašim potrebama. Doziranje varira kod različitih pacijenata. Možete da uzimate Carbamazepine-Retard tablete u toku, posle ili između obroka. Progutajte tablete sa malo tečnosti. Nemojte ih žvakati. Obično Vam lekar kaže da li da uzimate lek dva ili tri puta dnevno. Ukoliko bude potrebno, tabletu možete da prelomite po podeonoj crti.


  Uobičajene doze za lečenje epilepsije:

  Odrasli:

  800-1200 mg dnevno, iako mogu da budu neophodne i veće doze. Ukoliko spadate u grupu starijih pacijenata

  može da Vam bude dovoljna i manja doza.

  Deca:

  Uzrast 5-10 godina: 400-600 mg dnevno

  Uzrast 10-15 godina: 600-1000 mg dnevno.

  Carbamazepine-Retard tablete se ne preporučuju za lečenje dece uzrasta ispod 5 godina. Uobičajeno doziranje za lečenje trigeminalne neuralgije je:

  600-800 mg dnevno. Maksimalna doza je 1200 mg dnevno. Ukoliko spadate u grupu starijih pacijenata može da Vam bude dovoljna i manja doza.


  Uobičajeno doziranje za lečenje promena raspoloženja je: 400-600 mg dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Carbamazepine-Retard nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Carbamazepine-Retard nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj bolnici. Ponesite lek sa sobom da biste ga pokazali medicinskom osoblju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Carbamazepine-Retard


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, uzmite tabletu čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za sledeću dozu, zaboravite propuštenu dozu i samo uzmite sledeću dozu leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Carbamazepine-Retard tablete obično ne izazivaju probleme, ali kao i svi drugi lekovi mogu da izazovu neželjena dejstva.


  Pojedina neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna


  Prestanite sa uzimanjem Carbamazepine-Retard tableta i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK CARBAMAZEPINE-RETARD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe 5 godina. Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti i vlage. Nemojte koristiti lek Carbamazepine-Retard posle roka naznačenog na pakovanju.

  Ako Vas lekar posavetuje da prestanete da uzimate lek, sve neiskorišćene tablete vratite Vašem farmaceutu radi postupka uništavanja. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti u kućni otpad. Time pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Carbamazepine-Retard


Aktivna supstanca:

Svaka Carbamazepine-Retard tableta sadrži 400 mg karbamazepina.


Pomoćne supstance:

poliakrilat disperzija 40%; celuloza, mikrokristalna; etilceluloza; talk; silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni; kroskarmeloza- natrijum; magnezijum-stearat; hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 400; gvožđe (III) – oksid, žuti (E172); gvožđe (III) – oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja


Duguljaste film tablete, smeđe-narandžaste boje, sa tri podeone crte na obe strane. Pakovanje:

PVC/Al blister.

Složiva kartonska kutija sadrži 30 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem, ( blister, 3x10 tableta ).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: ALVOGEN PHARMA D.O.O., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Proizvođač: ALVOGEN PHARMA D.O.O., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00388-14-001 od 13.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z