FISKocr

Yasmin


UPUTSTVO ZA LEK


Yasmin®, film tableta, 3 mg/ 0,03mg Pakovanje: blister, 1 x 21 film tableta


Proizvođač: Bayer Pharma AG


Adresa: Berlin, Muellerstrasse 178, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Yasmin®, 3 mg/0,03 mg, film tableta Drospirenon, etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Yasmin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yasmin

  Kada lek Yasmin ne smete da koristite

  Kada uzimate lek Yasmin posebno vodite računa Lek Yasmin i venski/arterijski ugrušci krvi

  Lek Yasmin i rak Krvarenje između perioda

  Šta uraditi ako se ne pojavi krvarenje u nedelji pauze

  Yasmin i primena drugih lekova

  Upotreba leka Yasmin sa hranom i pićem Laboratorijski nalazi

  Primena leka Yasmin u periodu trudnoće i dojenja

  Uticaj leka Yasmin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Važne informacije o nekim sastojcima leka Yasmin

 3. Kako se upotrebljava lek Yasmin

  Uzimanje prvog pakovanja leka Yasmin Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo Ako ste zaboravili da uzmete lek Yasmin

  Šta da radite ako povraćate ili imate jak proliv Odlaganje menstruacije: šta treba da znate

  Promena prvog dana menstruacije: šta treba da znate Ako želite da prestanete da uzimate lek Yasmin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako se lek Yasmin čuva

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Yasmin I ČEMU JE NAMENJEN


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Yasmin


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Opšte napomene


  Pre no što počnete da uzimate lek Yasmin, Vaš lekar će Vam postaviti izvesna pitanja o Vašoj ličnoj anamnezi i anamnezi Vaših bliskih rođaka. Lekar će takođe izmeriti Vaš krvni pritisak, a u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja, može da izvrši i neka druga ispitivanja.


  U ovom uputstvu, opisan je veći broj situacija kada treba da prestanete da uzimate lek Yasmin, ili kada pouzdanost leka Yasmin može da bude umanjena. U takvim situacijama ili treba da se uzdržavate od seksualnih odnosa ili treba da preduzmete dodatne nehormonske mere kontracepcije, npr. koristite kondom ili neki drugi metod mehaničke zaštite. Ne koristite metode ,,plodnih dana“ ili merenja temperature. Te metode mogu da budu nepouzdane jer lek Yasmin menja mesečne promene telesne temperature i cervikalnog sekreta.


  Yasmin, kao ni druge kombinovane tablete za kontracepciju, ne štiti od HIV infekcije (AIDS) ili bilo koje druge seksualno prenosive bolesti.


  Lek Yasmin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Yasmin


  Lek Yasmin uzimajte svakodnevno, ako je potrebno sa malom količinom vode. Tablete možete uzimate nezavisno od obroka, ali bi bilo dobro da ih uzimate svakog dana u približno isto vreme.

  Yasmin je u prometu u kutiji koja sadrži blister sa 21 film tabletom. Na blisteru je pored svake tablete odštampan

  dan u nedelji kada treba uzeti tabletu. Ako, počnete sa uzimanjem tableta u sredu, ondah uzmite tabletu koja je na blisteru označena sa SRE.

  Pratite pravac kretanja strelice na blisteru. Svaki dan uzmite jednu tabletu za kontracepciju, sve dok ne potrošite svih 21.


  Onda sledi interval od 7 dana kada ne uzimate tablete. U toku perioda bez tableta, trebalo bi da se pojavi krvarenje. Ovo tzv. „ krvarenje usled prekida“ obično počinje drugog ili trećeg dana perioda bez tableta.


  Osmog dana od uzimanja poslednje tablete leka Yasmin (nakon sedam dana bez tableta), trebalo bi da počnete sa korišćenjem novog pakovanja, bez obzira na to da li je krvarenje prestalo ili ne. To znači da bi novo pakovanje tableta trebalo da započinjete uvek istog dana u nedelji i da se krvarenje usled prekida javlja uvek u isto vreme.


  Ukoliko koristite tablete Yasmin na ovaj način, zaštićeni ste od trudnoće i u toku perioda od sedam dana kada ne uzimate tablete.


  Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem?


  Rizik nepotpune zaštite od trudnoće je najveći ako zaboravite tabletu na početku ili na kraju pakovanja. Prema tome, treba da se držite sledećih pravila (takođe videti dijagram na strani 13 ):


  Možete da se odlučite za jednu od dve mogućnosti:


  1. Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Umesto da imate sedam dana pauze kada ne uzimate tablete, počnite sa sledećim pakovanjem odmah pošto ste uzeli poslednju tabletu.

   Najverovatnije ćete imati menstruaciju na kraju drugog pakovanja – ali može da se pojavi blago krvarenje slično

   menstruaciji tokom drugog pakovanja.


  2. Takođe možete prekinuti sa uzimanjem tableta i preći pravo na sedmodnevnu pauzu bez tableta

   (zabeležite dan kada ste zaboravili da uzmete tabletu). Ako želite da počnete novo pakovanje na Vaš uobičajeni dan, napravite pauzu bez tableta kraću od 7 dana.


   Ako se budete pridržavali jedne od ove dve preporuke, ostaćete zaštićeni od trudnoće.


   Ako ste zaboravili da uzmete bilo koju tabletu iz pakovanja, i nemate krvarenje tokom prve pauze kada ne uzimate tablete, to može da znači da ste trudni. Morate da se obratite svom lekaru pre nego što počnete novo pakovanje.   Šta da radite ako povraćate ili imate jak proliv


   Ako povraćate u roku od 3-4 sata po uzimanju tablete ili imate jak proliv, postoji rizik da se aktivne supstance iz tablete za kontracepciju nisu u potpunosti resorbovale u Vašem telu. Situacija je gotovo ista kao kad se tableta zaboravi. Nakon povraćanja ili proliva, morate uzeti drugu tabletu iz drugog pakovanja što je pre moguće. Ukoliko je moguće, uzimite je u roku od 12 sati od vremena kada uobičajeno uzimate svoju tabletu za kontracepciju. Ako to nije moguće ili je prošlo 12 sati, treba da se pridržavate saveta navedenih u odeljku ,,Ako zaboravite da uzimate lek Yasmin”.


   Odlaganje menstruacije: šta treba da znate


   Mada se to ne preporučuje, možete da odložite menstruaciju tako što ćete da izbegnete sedam dana kada ne uzimate tablete i što ćete preći pravo na novo pakovanje leka Yasmin i završiti ga. Možete imati blago ili menstruaciji slično krvarenje tokom korišćenja drugog pakovanja. Posle uobičajenih sedam dana kada ne uzimate tablete počnite naredno pakovanje.


   Pre nego što odlučite da odložite menstruaciju, posavetujte se sa svojim lekarom. Promena prvog dana menstruacije: šta treba da znate

   Ako uzmete tablete prema uputstvu, Vaša menstruacija će početi tokom sedam dana kada ne uzi mate tablete. Ukoliko morate da promenite taj dan, smanjite broj dana – kada ne uzimate tablete – (ali nikada nemojte da povećate njihov broj – 7 je maksimum!). Na primer, ako počnete sa sedam dana kada ne uzimate tablete u petak, a želite to da promenite na utorak (3 dana ranije) morate početi novo pakovanje 3 dana ranije nego uobičajeno. Ako skratite period kada ne uzimate tablete (npr. 3 dana i manje) može da se desi da uopšte nemate krvarenje u tom periodu. Zatim, može da se javi blago ili menstruaciji slično krvarenje.


   Ako niste sigurni šta da radite, pitajte svog lekara.


   Ako želite da prestanete da uzimate lek Yasmin


   Možete prestati da uzimate lek Yasmin kad god želite. Ako ne želite da ostanete u drugom stanju, pitajte svog lekara o drugim pouzdanim metodama kontrole rađanja. Ako želite da ostanete u drugom stanju, prestanite da uzimate lek Yasmin i sačekajte menstruaciju pre no što pokušate da ostanete u drugom stanju. Biće Vam lakše da izračunate očekivani datum porođaja.


   Ako imate dodatnih pitanja o korišćenju ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Yasmin film tablete mogu da imaju neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Sledi spisak neželjenih dejstava koja su bila povezana sa uzimanjem leka Yasmin:


  Česta neželjena dejstva( kod 1-10 na 100 korisnica koje uzimaju lek):  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite bilo kakva neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, ili mislite da bi to mogao biti slučaj, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Yasmin


  Čuvati lek Yasmin van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Šta sadrži lek Yasmin

Aktivne supstance leka Yasmin su drospirenon i etinilestradiol.

Svaka film tableta sadrži: drospirenon 3 mg i etinilestradiol 0,03 mg.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete

Laktoza, monohidrat (48,17 mg); Skrob, kukuruzni;

Skrob, modifikovan; Povidon 25 000; Magnezijum-stearat.


Film omotač Hidroksipropilmetilceluloza; Makrogol 6000;

Talk;

Titan-dioksid (E171); Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Yasmin i sadržaj pakovanja

Svetložute, okrugle i bikonveksne film tablete, sa utisnutom oznakom “DO” unutar šestougla sa jedne strane.


Unutrašnje pakovanje je blister od prozirnog PVC filma i metalne aluminijumske folije (mat strana je termički zavarena). Blister sadrži 21 film tabletu.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži jedan blister. Pored blistera u kartonskoj kutiji nalazi se i

kartonski uložak za blister.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd, Srbija Proizvođač: Bayer Pharma AG, Berlin, Mueller Strasse 178, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01415-13-001 od 15.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z