Moozeeck

Febricet


UPUTSTVO ZA LEK


FEBRICET sirup, 120 mg/5mL

Pakovanje: bočica od 100 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Febricet sirup, 120 mg/5mL INN: paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Febricet da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se simptomi Vašeg deteta pogoršaju ili mu ne bude bolje posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Febricet i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Febricet

 3. Kako se upotrebljava lek Febricet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Febricet

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FEBRICET I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Febricet, sirup sadrži aktivnu supstancu paracetamol i koristi se kod dece za ublažavanje bolova pri izbijanju zuba, zubobolje i bolova u grlu, kao i za snižavanje povišene telesne temperature koja često prati prehladu i grip i dečje infektivne bolesti kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FEBRICET


  Lek Febricet ne smete koristiti:  Uzimanje leka Febricet sa hranom ili pićima


  Ovaj lek može biti štetan za osobe koje su zavisne od alkohola ili imaju alkoholno oboljenje jetre. Ne konzumirajte alkohol (vino, pivo, žestoko piće) u toku primene leka Febricet.


  Primena leka Febricet u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Uticaj leka Febricet na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama Lek Febricet nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama. Važne informacije o nekim sastojcima leka Febricet

  Ovaj lek sadrži 100mg/5mL 96% etanola, što može biti štetno za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se

  obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre i epilepsijom.


  Lek Febricet sirup sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FEBRICET


  Lek Febricet uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za oralnu upotrebu kod dece.

  Ne primenjivati veće doze leka od onih datih u tabeli. Uvek koristiti kašičicu koja je dostupna uz pakovanje leka.

  Ne upotrebljavati istovremeno druge lekove koji sadrže paracetamol.

  Uzrast: 2 – 3 meseca

  Doza

  1. Povišena telesna temperatura nakon imunizacije

  2,5 mL


  Po potrebi, nakon 4 – 6 sati, primeniti drugu dozu od 2,5 mL

  Uzrast deteta

  Doza

  Režim doziranja

  3 – 6 meseci

  2,5 mL

  4 puta dnevno

  6 – 24 meseca

  5 mL

  4 puta dnevno

  2 – 4 godine

  7,5 mL

  4 puta dnevno

  4 – 8 godina

  10 mL

  4 puta dnevno

  8 – 10 godina

  15 mL

  4 puta dnevno

  10 – 12 godina

  20 mL

  4 puta dnevno

  1. Drugi uzroci bola i groznice samo ukoliko je:

   • telesna masa preko 4kg

   • dete rođeno nakon 37 nedelja  Ne preporučuje se primena leka kod beba mlađih od 2 meseca, ukoliko Vaš lekar ne odluči drugačije. Ne primenjivati veće doze leka od propisanih.

  Ukoliko se simptomi ne poboljšaju u roku od 3 dana, obratite se Vašem lekaru. Produžena primena leka bez nadzora lekara može biti štetna.


  Lekar će odlučiti o doziranju kod prevremeno rođene i dece mlađe od 3 meseca.


  Ako ste Vašem detetu dali više leka Febricet nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć (po mogućstvu u bolnici), čak i ukoliko ne postoje jasni rani simptomi, jer postoji rizik od trajnog oštećenja jetre.


  Simptomi predoziranja paracetamolom u prvih 24 sata mogu biti: bledilo, mučnina, povraćanje, anoreksija i stomačni bol. Može se javiti poremećaj metabolizma glukoze i metabolička acidoza.

  Kod teškog trovanja, slabost jetre može napredovati do oštećenja mozga, kome ili smrti.


  Akutna slabost jetre može nastati čak i u odsustvu teškog oštećenja jetre. Takođe su zabeleženi slučajevi srčane aritmije i zapaljenja gušterače (pankreatitisa).


  Ako ste zaboravili da Vašem detetu date lek Febricet


  Nikada nemojte detetu davati duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da mu date lek ili nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Febricet


  Uvek primenjujte lek Febricet onako kako Vam je propisano. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Febricet sirup, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se kod Vašeg deteta javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa primenom leka i odmah se obratite Vašem lekaru:


  Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata): trombocitopenija (smanjenje broj krvnih pločica), teške alergijske reakcije poput ospe po koži ili svraba, ponekad praćene otežanim disanjem i otokom usana, jezika, grla ili lica (Stivens-Džonson-ov sindrom), otežano disanje kod pacijenata preosetljivih na aspirin i druge lekove protiv upale, oštećenje funkcije jetre.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FEBRICET


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Febricet posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Nakon prvog otvaranja, lek treba upotrebiti u roku od (6) šest meseci. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25o C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Febricet


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je paracetamol.

5 mL sirupa sadrži 120 mg paracetamola.


Ostali sastojci su: propilenglikol; saharoza; metilceluloza 15 cP; hidroksietilceluloza 5500 cP; etanol 96%; kalijum-sorbat; saharin-natrijum, dihidrat; limunska kiselina, monohidrat; boja: FDC yellow No 6 (C.I. 15985) E 110; aroma guarane; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Febricet i sadržaj pakovanja


Bistar rastvor, narandžaste boje, specifičnog mirisa i ukusa na guaranu.

Gotov proizvod je pakovan u tamne boce od stakla hidrolitičke otpornosti tip III sa plastičnim sigurnosnim zatvaračem (sa polietilenom kao kontaktnim materijalom). U kutiji se nalazi jedna boca sa 100 mL sirupa i plastična kašika za doziranje sirupa.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-03811-13-001 od 28.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z