FISKocr

Venegis


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Venegis®, 37.5 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 2x14


Δ Venegis®, 75 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 2x14


Δ Venegis®, 150 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Pakovanje: ukupno 28 komada, blister, 2x14


Proizvođač: EGIS Pharmaceuticals PLC.


Adresa: H-1165 Budimpešta, Bökényföldi út 118-120, Mađarska


Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.


Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


Δ Venegis®, 37.5 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda Δ Venegis®, 75 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Δ Venegis®, 150 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

venlafaksin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Venegis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Venegis

 3. Kako se upotrebljava lek Venegis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Venegis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Venegis I ČEMU JE NAMENJEN


  Venegis je lek iz grupe antidepresiva koji deluje na aktivnost neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu (inhibitor ponovnog preuzimanja neurotransmitera serotonina i noradrenalina).

  Lekovi iz ove grupe koriste se u terapiji depresije i drugih poremećaja psihičkog stanja, kao što je anksioznost. Kod osoba sa depresijom i anksioznošću postoji snižen nivo serotonina i noradrenalina u centralnom nervnom sistemu. Primenom lekova iz ove grupe antidepresiva povećava se nivo serotonina i noradrenalina i na taj način ostvaruje terapijsko dejstvo.

  Venegis je lek koji se primenjuje kod odraslih osoba sa depresijom. Venegis se takođe koristi u lečenju odraslih osoba sa sledećim anksioznim poremećajima: generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj (strah i intenzivan osećaj zabrinutosti i uznemirenosti u određenim društvenim situacijama) i panični poremećaj (napadi panike).

  Lečenje depresije i anksioznosti neophodno je radi poboljšanja Vašeg opšteg stanja. Ukoliko se ne leče, ova oboljenja se mogu pogoršati i onda ih je mnogo teže lečiti.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Venegis

  Lek Venegis ne smete koristiti: Venegis ne smete uzimati:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Venegis

  Lek Venegis uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza u terapiji depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja i socijalnog anksioznog poremećaja je 75 mg dnevno. Lekar može, ukoliko je neophodno, postepeno povećati dozu do maksimalne dnevne doze od 375 mg za depresiju. Lečenje paničnog poremećaja će vaš doktor započeti sa nižom dozom (37,5 mg) i postepeno povećavati. Maksimalna dnevna doza za generalizovani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i panični poremećaj iznosi 225 mg.


  Uzimajte lek Venegis u otprilike isto vreme svakoga dana, bilo uveče ili ujutro. Kapsule progutajte cele sa tečnošću. Kapsulu nemojte otvarati, lomiti, žvakati ili rastvarati.


  Kapsule treba uzimati sa obrokom.


  Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, razgovarajte sa Vašim lekarom, s obzirom da će možda biti potrebno da koristite drugačiju dozu leka.


  Nemojte sami prekidati sa uzimanjem leka a da se prethodno niste konsultovali sa Vašim lekarom (videti odeljak


  " Ako naglo prestanete da uzimate lek Venegis ")


  Ako ste uzeli više leka Venegis nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Venegis nego što bi trebalo, odmah potražite medicinsku pomoć.


  Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti: ubrzan srčani rad, promene stanja svesti (od pospanosti do kome), zamućen vid, napadi (konvulzije) i povraćanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Venegis


  Ako propustite dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je vreme za vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite samo jednu dozu kako vam je lekar propisao. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Venegis


  Nemojte prestati da uzimate lek bez konsultovanja sa lekarom, čak i ako se osećate bolje. Ako Vaš lekar misli da ne treba više da koristite lek Venegis, objasniće Vam na koji način postepeno da smanjujete doze pre potpunog prekida terapije.

  Ako se terapija lekom Venegis iznenada prekine ili se doza prebrzo smanji, kod nekih pacijenata javljaju se simptomi kao sto su zamor, vrtoglavica, ošamućenost, glavobolja, pospanost, noćne more, sušenje usta, gubitak apetita, mučnina, proliv, razdražljivost, uznemirenost, konfuzija, zujanje u ušima, osećaj trnjenja po telu, slabost, znojenje, konvulzije (grčevi mišića tela) i simptomi slični gripu.

  Lekar će Vas posavetovati na koji način postepeno da prekinete terapiju. Ako osetite bilo koji od ovih simptoma

  ili druge simptome koji Vam zadaju probleme, vratite se kod lekara po dalja uputstva.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Venegis može izazvati neželjene reakcije koje se ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Ukoliko se javi bilo koja od sledećih reakcija, prestanite sa uzimanjem leka i javite se odmah Vašem lekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu:


 5. KAKO ČUVATI LEK Venegis

  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvat lek Venegis van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Venegis


Sadržaj aktivnih supstanci:

 1. kapsula sadrži 37,5 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida 1 kapsula sadrži 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida 1 kapsula sadrži 150 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida


  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  Venegis 37,5mg tvrda želatinska kapsula

  celuloza, mikrokristalna; natrijum-hlorid; etilceluloza; talk, mikronizovani; dimetikon; kalijum-hlorid; kopovidon; silicijum dioksid, koloidni bezvodni; ksantan guma; gvožđe-oksid, žuti (E172)

  Tip kapsule: CONI-SNAP-3 tvrda želatinska kapsula, sastav tela kapsule 43000: želatin; sastav kape kapsule L530: želatin, gvožđe-oksid, žuti (E172), indigokarmin, plavi (E132), eritrozin, crveni (E127), titan-dioksid (E171).


  Venegis 75mg tvrda želatinska kapsula

  celuloza, mikrokristalna; natrijum-hlorid; etilceluloza; talk, mikronizovani; dimetikon; kalijum-hlorid; kopovidon; silicijum dioksid, koloidni bezvodni; ksantana guma; gvožđe-oksid, žuti (E172)

  Tip kapsule: CONI-SNAP-2 tvrda želatinska kapsula, sastav tela kapsule 43000:

  želatin; sastav kape kapsule L570: želatin, gvožđe-oksid, žuti (E172), gvožđe-oksid, crveni (E172), titan-dioksid (E171).


  Venegis 150 mg tvrda želatinska kapsula

  celuloza, mikrokristalna; natrijum-hlorid; etilceluloza; talk, mikronizovani; dimetikon; kalijum-hlorid; kopovidon; silicijum dioksid, koloidni bezvodni; ksantan guma; gvožđe-oksid, žuti (E172)

  Tip kapsule: CONI-SNAP-0EL tvrda želatinska kapsula, sastav tela kapsule 43000:

  želatin; sastav kape kapsule L570 (crvena): želatin, gvožđe-oksid, žuti (E172), gvožđe-oksid, crveni (E172), titan-dioksid (E171).


  Kako izgleda lek Venegis i sadržaj pakovanja


  Izgled:

  Venegis 37,5 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda:

  Tvrde želatinske kapsule sa neprovidnom, narandžastom kapom i transparentnim, bezbojnim telom, koje sadrže žutosmeđe obložene pelete i bele, neobložene pelete.


  Venegis 75 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda:

  Tvrde želatinske kapsule sa neprovidnom, crvenom kapom i transparentnim, bezbojnim telom, koje sadrže žutosmeđe obložene pelete i bele, neobložene pelete.


  Venegis 150 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda:

  Tvrde želatinske kapsule sa neprovidnom, crvenom kapom i transparentnim, bezbojnim telom, koje sadrže žutosmeđe obložene pelete i bele, neobložene pelete.


  Pakovanje:

  PVC/PVDC-Aluminijumski blister;

 2. blistera sa po 14 kapsula u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: Goodwill Pharma d.o.o., Matije Gupca 14, Subotica Proizvođač:

EGIS Pharmaceuticals PLC.

H-1165 Budimpešta, Bökényföldi út 118-120, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Δ Venegis 37.5 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda: 515-01-5018-11-001 od 19.09.2013. Δ Venegis 75 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda: 515-01-5022-11-001 od 19.09.2013.

Δ Venegis 150 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda: 515-01-5026-11-001 od 19.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z