FISKocr

Clarinase


UPUTSTVO ZA LEK


Clarinase®, tableta sa produženim oslobađanjem, 120 mg/5 mg Pakovanje: blister, 1x10 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: SCHERING-PLOUGH LABO N.V.


Adresa: Heist-op-den-Berg, Industriepark 30 - Zone A, Belgija Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Adresa: Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Novi Beograd, Srbija


Clarinase®, 120 mg/5 mg, tableta sa produženim oslobađanjem INN pseudoefedrin, loratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Clarinase i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Clarinase

 3. Kako se upotrebljava lek Clarinase

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Clarinase

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CLARINASE I ČEMU JE NAMENjEN


  Clarinase, tablete sa produženim oslobađanjem, sadrže kombinaciju dve aktivne supstance, koje pripadaju grupi antihistaminika i dekongestiva. Antihistaminik pomaže u olakšanju alergijskih simptoma, ili simptoma sličnih prehladi, sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u telu. Dekongestivi pomažu u uklanjanju nazalne kongestije (stanja zapušenosti nosa).


  Lek Clarinase ublažava simptome povezane sa sezonskim alergijskim rinitisom, kao što su kijanje, curenje ili svrab nosa, suzenje i svrab očiju, sa propratnom nazalnom kongestijom (zapušenost nosa).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CLARINASE

  Lek Clarinase ne smete koristiti:  Postoji mogućnost zloupotrebe pseudoefedrina, jedne od aktivnih supstanci leka Clarinase. Visoke doze pseudoefedrina mogu biti toksične.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ako uzimate ili ste do nedavno uzimali druge lekove uključujući i lekove koji se mogu


  nabaviti bez lekarskog recepta.

  Uzimanje leka Clarinase sa hranom ili pićima


  Clarinase tablete se mogu uzimati pre ili u toku obroka.

  Clarinase tablete nisu pokazale pojačavanje dejstva alkoholnih pića.

  Primena leka Clarinase u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

  Ukoliko ste trudni, ne smete uzimati lek Clarinase.

  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre uzimanja bilo kog leka tokom trudnoće.


  Dojenje


  Ukoliko dojite, ne smete uzimati lek Clarinase.

  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre uzimanja bilo kog leka tokom perioda dojenja.

  Loratadin i pseudoefedrin se izlučuju u majčinom mleku. Prijavljeno je smanjeno lučenje mleka kod dojilja koje su koristile pseudoefedrin, aktivnu supstancu leka Clarinase.


  Uticaj leka Clarinase na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Clarinase dovede do pospanosti ili smanjenja budnosti. Međutim, vrlo retko može doći do pojave pospanosti, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Clarinase

  Lek Clarinase sadrži laktozu i saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Laboratorijski testovi

  Ukoliko je kod Vas potrebno uraditi kožne testove na alergene, nemojte uzimati lek Clarinase dva dana pre sprovođenja tih testova, budući da ovaj lek može uticati na rezultate testiranja.


  Atletičari koji uzimaju lek Clarinase mogu imati pozitivan doping test.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CLARINASE


  Uvek uzimajte lek Clarinase tačno onako kako Vam je preporučio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Nemojte uzimati lek Clarinase u većoj dozi, ili češće, nego što Vam je lekar propisao.


  Odrasli i deca starija od 12 godina


  Uzmite jednu Clarinase tabletu sa produženim oslobađanjem dva puta dnevno s čašom vode, bez obzira na vreme obroka. Progutajte celu tabletu; nemojte je drobiti, lomiti ili žvakati pre gutanja.


  Ukoliko Vam lekar to nije preporučio, nemojte uzimati ovaj lek duže od 10 dana.


  Ako ste uzeli više leka Clarinase nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Clarinase nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Pospanost, ubrzan rad srca i glavobolja su prijavljeni kod predoziranja loratadinom, aktivnom supstancom leka Clarinase.

  Konvulzije, ubrzan rad srca, mučnina i nervoza su prijavljeni kod predoziranja pseudoefedrinom, aktivnom

  supstancom leka Clarinase.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Clarinase


  Ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Clarinase


  U slučaju da imate dodatna pitanja o primeni leka Clarinase, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Clarinase, kao i svi drugi lekovi, može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne pojavljuju kod svih pacijenata. Obratite se lekaru ili farmaceutu ukoliko se kod Vas razvije bilo koja reakcija na lek Clarinase koja ne prestaje, neugodna je ili za koju mislite da je ozbiljna.


  Veoma često neželjeno dejstvo (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): nesanica (problemi sa spavanjem).


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): žeđ, nervoza, pospanost, depresija, uznemirenost, anoreksija (gubitak apetita uzrokovan psihičkim poremećajem), vrtoglavica, ubrzan rad srca, upala grla, upala nosne sluznice, zatvor, mučnina, suvoću usta, glavobolja i umor.


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): zbunjenost, tremor, pojačano znojenje, naleti vrućine, promena ukusa, abnormalno suzenje očiju, zujanje u ušima, osećaj lupanaj srca, krvarenje iz nosa, učestalo ili poremećeno mokrenje, svrab.


  Nakon stavljanja leka Clarinase u promet, veoma retko su prijavljeni slučajevi ozbiljne alergijske reakcije uključujući osip, koprivnjaču i oticanje lica, vrtoglavice, konvulzija, nepravilnog srčanog ritma, visokog krvnog pritiska, kašlja, suženja disajnih puteva, problema u radu jetre, otežanog mokrenja i gubitka kose.


  Drugi neželjeni efekti, koji su prijavljeni u kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja u promet loratadina, uključuju pojačan apetit, osip i smetnje u želucu.


  Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko se pojavi neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CLARINASE


  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage. Ne zamrzavati. Nemojte koristiti Clarinase tablete ako primetite bilo kakvu promenu u izgledu tableta.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Clarinase


Aktivne supstance leka Clarinase su pseudoefedrin-sulfat i loratadin. Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 120 mg pseudoefedrin-sulfata i 5 mg loratadina.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete sadrži: laktozu, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; magnezijum-stearat.


Omotač tablete sadrži: saharozu; kalcijum-sulfat bezvodni; kalcijum-sulfat, dihidrat; talk; kolofonijum; akacija; zein; titan-dioksid; oleinsku kiselinu; medicinski sapun; celulozu, mikrokristalnu; karnauba vosak; vosak beli.


Kako izgleda lek Clarinase i sadržaj pakovanja


Clarinase tablete su okrugle, bikonveksne, sjajne, bele, obložene tablete.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PCTFE/Al blister koji sadrži 10 tableta sa produženim oslobađanjem.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 1 blister (ukupno 10 tableta sa produženim oslobađanjem).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač

SCHERING-PLOUGH LABO N.V.

Heist-op-den-Berg, Industriepark 30 - Zone A, Belgija


Nosilac dozvole za lek

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Novi Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03949-13-001 od 13.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org