Apoteke Apoteke
astellas
Apoteke

Tussavit


UPUTSTVOZA LEK


Tussavit, sirup, 7,53g/100g + 7,53g/100g Pakovanje: ukupno 1 kom, boca, 1 x 125 g


Tussavit, sirup, 7,53g/100g + 7,53g/100g Pakovanje: ukupno 1 kom, boca, 1 x 250 g


Proizvođač: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges m.b.H.


Adresa: Salzbergstrasse 96, Tirol, 6067 Absam, Austrija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges m.b.H.


Adresa: Lipovački put 390, Beograd – Barajevo, Srbija


Tussavit, 7,53g/100g + 7,53g/100g, sirup


INN: Timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe; muška bokvica (Plantago lanceolata L.), tečni ekstrakt lista.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Tussavit, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


Ovo uputstvo sadrži ;

  1. Šta je lek Tussavit i čemu je namenjen

  2. Šta treba znati pre upotrebe leka Tussavit

  3. Kako upotrebljavati lek Tussavit

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Tussavit

  6. Dodatne informacije


Nosilac dozvole i prozvođač


Nosilac dozvole:

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H. Predstavništvo

Lipovački put 390

Beograd – Barajevo, Srbija


Proizvođač:

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Salzbergstrasse 96

Tirol, 6060 Absam, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole


Tussavit, 125 g: 515-01-5618-11-001 od 04.03.2013.

Tussavit, 250 g: 515-01-5619-11-001 od 04.03.2013.


Broj rešenja: 515-01-5618-11-001 od 04.03.2013. za lek Tussavit, sirup, 1 x 125g, (7.53g + 7.53g)/100g Broj rešenja: 515-01-5619-11-001 od 04.03.2013. za lek Tussavit, sirup, 1 x 250g, (7.53g + 7.53g)/100g

7 od 7

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines