FISKocr

Isoprinosine


UPUTSTVO ZA LEK


ISOPRINOSINE®, sirup, 50 mg/mL Pakovanje: ukupno1kom,boca,1x150mLProizvođač:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.


Adresa: Estrada Consiglieri Pedroso, 69 - B, Queluz, Barcarena, Portugalija Podnosilac zahteva: Ewopharma doo Beograd

Adresa: Gospodara Vučića 3/9, 11000 Beograd, Republika Srbija


ISOPRINOSINE®, 50 mg/mL, sirup

(inozin acedoben dimepranol)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Isoprinosine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Isoprinosine sirup

 3. Kako se upotrebljava lek Isoprinosine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Isoprinosine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ISOPRINOSINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Isoprinosine sadrži aktivnu supstancu inozin acedoben dimepranol, koja se koristi za lečenje pojedinih virusnih infekcija. Veruje se da je način na koji lek deluje stimulacija imunog sistema u borbi protiv virusa. Vaš doktor će propisati lek Isoprosine da stimuliše Vaš imuni sistem u borbi protiv virusnih infekcija kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ISOPRINOSINE


  Ne treba da uzimate lek Isoprinosine ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ISOPRINOSINE® SIRUP


  Uvek uzimajte lek Isoprinosine onako kako Vam je Vaš doktor rekao. Potrebno je da proverite sa Vašim doktorom ukoliko niste sigurni kako se ovaj lek primenjuje.


  Odrasli

  Mukokutani herpes simpleks: 1 g četiri puta dnevno (4 g dnevno), tokom 7 - 14 dana.

  Genitalne bradavice: 1 g tri puta dnevno (3 g dnevno), tokom 14 – 28 dana, kao dopuna standardnoj lokalnoj terapiji.

  Subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE): 50-100 mg/kg/dan, u podeljenim dozama, na svaka 4 sata.

  Deca:

  Nema adekvatnih podataka.


  Jedna puna kašika za doziranje (5 mL) sirupa sadrži 250 mg leka Isoprinosine.


  Ako ste uzeli više leka Isoprinosine nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja ovim lekom do danas. Ukoliko niste sigurni ili se ne osećate dobro, pozovite Vašeg doktora što je pre moguće.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Isoprinosine


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite, osim ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu leka kako biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Isoprinosine


  Ukoliko prekinete terapiju željeni efekat možda neće biti postignut ili će se simptomi bolesti ponovo pogoršati. Konsultujte Vašeg doktora pre nego što prekinete sa terapijom.


  Ukoliko imate dodatna pitanja o primeni ovog leka porazgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, lek Isoprinosine može uzrokovati neželjena dejstva, iako ih ne dobiju svi pacijenti. Svi lekovi mogu izazvati alergijsku reakciju, iako su ozbiljne alergijske reakcije vrlo retke.

  Odmah recite Vašem doktoru ako dobijete:

 5. KAKO ČUVATI LEK ISOPRINOSINE


  Držati izvan vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju kada je boca dobro zatvorena.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja iznosi 6 meseci kada se lek čuva na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Isoprinosine


Aktivna supstanca ovog leka je inozin acedoben dimepranol. 1 mL sirupa sadrži 50,0 mg inozin acedoben dimepranola.


Ostali sastojci su: Saharoza Metilparahidroksibenzoat Propilparahidroksibenzoat Natrijum-hidroksid

Aroma šljive

Natrijum-dihidrogencitrat


Kako izgleda lek Isoprinosine i sadržaj pakovanja


Lek Isoprinosine je bistar, svetložut do svetlosmeđ sirup sa aromom šljive. U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi:

1 boca x 150 mL sirupa, kašika za doziranje zapremine 5 mL i Uputstvo za lek.

Kašika za doziranje je graduisana, odnosno na njoj su prikazane zapremine: 1,25 mL; 2,5 mL i 5 mL (puna kašika).


Nosilac dozvole


EWOPHARMA DOO BEOGRAD

Gospodara Vučića 3/9 11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 - B, Queluz, Barcarena, Portugalija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7079-10-001 od 02.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z