Apoteke Apoteke
daiichi
Apoteke

Tobradex

kapi za oči, suspenzija; 1 mg/mL+3 mg/mL; ukupno 5 mL, bočica sa kapaljkom, 1x5 mL
CENA: 452,50 din.

mast za oči; 1mg/g+3mg/g; ukupno 3.5g, tuba, 1x3.5g
CENA: 508,73 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tobradex®, kapi za oči, suspenzija, 1 mg/mL+3 mg/mL

Pakovanje: bočica, 1 x 5 mL


Proizvođač: ALCON-COUVREUR NV


Adresa: Puurs, Rijksweg 14, Belgija


Podnosilac zahteva: ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo


Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN

Tobradex®, 1 mg/mL + 3 mg/mLmL, kapi za oči, suspenzija deksametazon, tobramicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tobradex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tobradex

 3. Kako se upotrebljava lek Tobradex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tobradex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TOBRADEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Tobradex kapi za oči je kombinacija kortikosteroida (deksametazon) koji se koristi za lečenje zapaljenja oka i antibiotika (tobramicin) koji se koristi za lečenje infekcije oka.


  Tobradex kapi za oči se koriste u prevenciji (sprečavanju) i lečenju zapaljenja i prevenciji infekcije posle operacije katarakte kod odraslih i dece starije od 2 godine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOBRADEX


  Lek Tobradex ne smete koristiti:

  - Ukoliko ste preosetljivi (alergični) na tobramicin, deksametazon ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka Tobradex kapi za oči (videti deo 6. Šta sadrži lek Tobradex).

  kontroliše.


  Deca mlađa od 2 godine ne bi trabalo da koriste Tobradex budući da efikasnost i bezbednost primene u ovoj populaciji nije utvrđena.


  U slučaju preranog prekuda terapije. Ako se lečenje visokim dozama kortikosteroida ili antibiotika za oko naglo prekine, stanje se može pogoršati.


  Ako ste preosetljivi na druge aminoglikozidne antibiotike, moguća je pojava unakrsne preosetljivosti na tobramicin.


  U slučaju produžene upotrebe antibiotika. Kao i kod drugih antibiotika, produžena uptreba može dovesti do preteranog stvaranja mikroorganizama koji nisu osetljivi na tobramicin.


  Pacijentima se savetuje da ne nose sočiva (tvrda ili meka) dok imaju infekciju ili zapaljenje oka, odnosno dok traje lečenje kortikosteroidima ili antibioticima jer im se stanje može pogoršati.


  Ukoliko se bilo koje od navedenih stanja odnosi na vas, potražite savet lekara.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Ukoliko upotrebljavate druge lekove za oči, morate da napravite pauzu deset minuta između dve primene leka.


  Primena leka Tobradex u periodu trudnoće i dojenja


  Ako ste trudni, želite da ostanete trudni ili dojite, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da koristite Tobradex kapi za oči.


  Uticaj leka Tobradex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Može da se dogodi da Vam vid bude zamućen neko vreme nakon primene Tobradex kapi. Ne smete da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama sve dok ovo dejstvo ne prođe.


  Važne informacije ukoliko nosite kontaktna sočiva


  Benzalkonijum hlorid, konzervans u ovim kapima može da dovede do iritacije i obezbojavanja kontaktnih sočiva Ukoliko nosite meka kontaktna sočiva, nemojte da stavljate kapi dok su vam sočiva na očima, skinite ih pre ukapavannja Tobradex kapi za oči i sačekajte najmenje 15 minuta nakon ukapavanja kapi pre nego što vratite sočiva na oči.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TOBRADEX


Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Tobradex kapi za oči, suspenziju.


Uobičajena doza

Jednu kap ukapati u konjuktivalnu kesicu obolelog oka/očiju na svakih četiri do šest sati dok je pacijent budan. Tokom prvih 48 sati lečenja, vaš doktor može povećati dozu na jednu kap na svaka dva sata.


Nemojte koristiti Tobradex duže od 24 dana.


Tobradex se može koristiti kod dece uzrasta od 2 godine na isti način kao kod odraslih.

Kada prvi put otvorite bočicu, skinite plastični prsten koji se nalazi na vratu bočice, ispod zatvarača. Uvek koristite Tobradex po uputstvu lekara. Ukoliko niste sigurni kako da koristite lek, posavetujte se sa

lekarom ili farmaceutom.


Uputstvo za primenu:


 1. Uzmite bočicu leka Tobradex i ogledalo.

 2. Operite ruke.

 3. Dobro promućkajte bočicu.

 4. Odvrnite zatvarač.

 5. Držite bočicu okrenutu nadole, između palca i srednjeg prsta (slika 1).

 6. Zabacite glavu unazad. Čistim prstom povucite donji kapak nadole, sve dok se između donjeg kapka i oka ne stvori ‘džep’. U taj prostor ćete ukapati lek (slika 2).

 7. Prinesite vrh bočice blizu oka. Koristite ogledalo ukoliko Vam je tako lakše.

 8. Nemojte dodirivati oko, očni kapak, okolna tkiva niti bilo koje druge površine vrhom bočice, da se kapi ne bi kontaminirale.

 9. Blag pritisak kažiprstom na telo bočice okrenute naopako istisnuće jednu po jednu kap leka Tobradex (slika

  3).

 10. Nakon ukapavanja leka Tobradex pustite donji kapak, zatvorite oko i blago pritisnite unutrašnji ugao (kod nosa) oka prstom (slika 4). Ovim postupkom sprečavate Tobradex da uđe u druge

  delove tela.

 11. Ukoliko lek ukapavate u oba oka, ponovite isti postupak i za drugo oko.

 12. Čvrsto vratite zatvarač na bočicu odmah nakon upotrebe.

 13. Upotrebljavajte jednu po jednu bočicu.


Ukoliko kap ne upadne u oko, pokušajte ponovo.


Ako ste uzeli više leka Tobradex nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tobradex nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


Ukoliko je neophodno, možete da isperete Tobradex iz oka/očiju mlakom vodom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Tobradex


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ukoliko zaboravite da ukapate Tobradex kapi, ukapajte ih čim se setite. Ukoliko se vreme za sledeću dozu približilo, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa redovnim rasporedom primene.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Tobradex


Ukoliko prekinite lečenje pre vremena može se javiti zapanjenje ili infekcija. Ne prekidajte naglo lečenje bez saveta lekara. Možda je potrebno postepeno smanjenje doze koju koristite kako bi ste smanjili verovatnoću nastanka neželjenih dejstava.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Tobradex može da izazove neželjena dejstva.


  Mogu se javiti neka ili sva od navedenih neželjenih dejstava:


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  iritacija, bol, svrab u očima, crvenilo očiju, vodnjikave oči, nelagodnost, osećaj stranog tela u oku, zamućen vid, suvo oko, povećan očni pritisak koji može da izazove glavobolju i poremećaj vida.

  Mogu da se jave i otok i crvenilo očnih kapaka i preosetljivost na svetlost. Mogu se javiti i dejstva na drugim delovima tela:

  Povremena neželjena dejstva: glavobolja, curenje iz nosa, stezanje u grlu.


  Ukoliko se Tobradex koristi duže od 24 dana, može se desiti da postanete podložniji infekcijama, kao i da je je usporeno zarastanje rana.


  Ukoliko i jedno od ovih dejstava postane ozbiljno ili ako primetite neko dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK TOBRADEX

  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne smete da upotrebljavate kapi van isteka roka trajanja utisnutog na bočici i pakovanju.


  Nakon prvog otvaranja proizvod se mora iskoristiti u roku od 28 dana. Upišite datum kada ste otvorili bočicu u prazan prostor niže (Otvoreno:).


  Čuvanje

  Držati lek Tobradex van domašaja dece!


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Ne držati u frižideru.

  Držati van domašaja dece. Držati bočicu čvrsto zatvorenu.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republici Srbiji.


Šta sadrži lek Tobradex

Aktivne supstance: 1 mL suspenzije sadrži 1 mg deksametazona i 3 mg tobramicina


Pomoćne supstance: benzalkonijum hlorid; dinatrijum-edetat; natrijum-hlorid; natrijum-sulfat, bezvodni (E514); tiloksapol; hidroksietilceluloza; natrijum hidroksid i/ili sumporna kiselina (za podešavanje pH); prečišćena voda.


Kako izgleda lek Tobradex i sadržaj pakovanja


Tobradex je bela do skoro bela suspenzija

Pakovanje sadrži plastičnu, posebno zaštićenu bočicu od 5 mL (sa kapaljkom) sa posebno zaštićenim zatvaračem sa navojem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo Vladimira Popovića 40, 11070 Beograd


ALCON-COUVREUR NV, Puurs, Rijksweg 14, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-4305-12-001 od 21.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines