Moozeeck

Fortrans


UPUTSTVO ZA LEK


Fortrans®, prašak za oralni rastvor, 64 g + 1,46 g + 0,75 g + 1,68 g + 5,7 g

Pakovanje: kesica, 4 x 74 g


Proizvođač: Beaufour Ipsen Industrie

Adresa: Rue Ethe Virton, 28109 Dreux, Francuska Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Fortrans®; prašak za oralni rastvor; 64 g + 1,46 g + 0,75 g + 1,68 g + 5,7 g


INN: makrogol, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fortrans i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fortrans

 3. Kako se upotrebljava lek Fortrans

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fortrans

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FORTRANS I ČEMU JE NAMENJEN


  Fortrans je prašak za pripremu oralnog rastvora.

  Fortrans se upotrebljava kao sredstvo za pražnjenje sadržaja debelog creva (lavaža kolona) prilikom:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FORTRANS


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, imate hronično oboljenje, poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi (alergični) na lekove.


  Lek Fortrans ne smete koristiti ukoliko imate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FORTRANS


  Doziranje

  LEK JE NAMENJEN ISKLJUČIVO ODRASLIMA.

  Prosečna doza je 3 do 4 litra rekonstituisanog rastvora.


  Način primene

  Oralna primena.

  Sadržaj svake kesice treba da se rastvori u jednom litru vode. Po dodavanju praška odmerenoj zapremini vode, meša se do potpunog rastvaranja praška.

  Rastvor može da se popije kao pojedinačna doza ili u vidu dve podeljene doze, obezbeđujući da se uzme

  ukupna količina rastvora (u proseku 3-4 litra rastvora u zavisnosti od telesne mase pacijenta):


  Lekar može da prilagodi preporučenu brzinu primene leka Vašem kliničkom stanju.


  Ako ste uzeli više leka Fortrans nego što je trebalo


  Nije primenljivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fortrans


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fortrans


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Fortrans može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


 5. KAKO ČUVATI LEK EFFERALGAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Fortrans posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Neotvoreni lek čuvati na temperaturi do 30°C.

  Nakon rastvaranja lek je potrebno iskoristiti u skladu sa načinom primene leka. Neupotrebljeni lek ili ostatke leka treba odbaciti u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fortrans

Aktivna supstanca:

Jedna kesica (73,69 g praška) sadrži:

makrogol 4 000......................................... 64,00 g

natrijum-sulfat, bezvodni ............................ 5,70 g

natrijum-hidrogenkarbonat..........................1,68 g natrijum-hlorid........................................... 1,46 g

kalijum-hlorid.............................................0,75 g

Pomoćne supstance:

saharin-natrijum..................................0,10 g


Kako izgleda lek Fortrans i sadržaj pakovanja


Kesica (od polietilena, aluminijuma i papira) sa 73,69 g praška. Kesica sadrži beli prašak, lako rastvorljiv u vodi.

Kesice su upakovane u kartonsku kutiju. Jedna kutija leka sadrži 4 kesice.


Nosilac dozvole:

PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Beaufour Ipsen Industrie, Rue Ethe Virton, 28109 Dreux, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06314-13-001 od 08.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z