FISKocr

PROPRANOLOL


UPUTSTVO ZA LEK


PROPRANOLOL; 40 mg, tablete

Pakovanje: blister; 5 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Propranolol, 40 mg, tablete INN: propranolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PROPRANOLOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PROPRANOLOL

 3. Kako se upotrebljava lek PROPRANOLOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PROPRANOLOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROPRANOLOL I ČEMU JE NAMENJEN


  PROPRANOLOL sadrži aktivnu supstancu propranolol-hidrohlorid i pripada grupi lekova koji se nazivaju beta blokatori. Ovi lekovi se koriste za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROPRANOLOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergiju na neke od njih.


  Lek PROPRANOLOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROPRANOLOL


  Lek PROPRANOLOL uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  PROPRANOLOL tablete se uzimaju sa čašom vode.


  Odrasli

  Deca

  U nekim slučajevima lek PROPRANOLOL se može koristiti za lečenje aritmija kod dece. Dozu će odrediti lekar

  u skladu sa uzrastom i težinom deteta.


  Ako ste uzeli više leka PROPRANOLOL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću količinu leka PROPRANOLOL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ponesite kutiju leka kako bi ste najlakše objasnili lekaru koji ste lek popili.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek PROPRANOLOL


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu leka PROPRANOLOL, uzmite je čim se setite. Ukoliko je vreme za uzimanje sledeće doze blizu, sačekajte i nastavite sa uobičajenom primenom leka.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek PROPRANOLOL


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa lekarom. U nekim slučajevima , prestaćete sa uzimanjem leka postepeno.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek PROPRANOLOL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Česta neželjena dejstva (<1/10):

 5. KAKO ČUVATI LEK PROPRANOLOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju (radi zaštite od svetlosti i vlage). Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PROPRANOLOL


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži 40 mg propranolol-hidrohlorida.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

skrob, kukuruzni; lakoza, monohidrat; skrob, preželatinizirani; boja Carmoisine lake (20%-26%) CI 14720:1 (E122); magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek PROPRANOLOL i sadržaj pakovanja


Izgled:

okrugle tablete ravnih površina bledoružičaste boje, sa naznačenom unakrsnom podelom na jednoj strani.


Pakovanje:

Pet blistera od ALU/PVC – PVC sa po 10 tableta (50 tableta) u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-0562-12-001 od 27.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z