Moozeeck

Eglonyl


UPUTSTVO ZA LEK


Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde ukupno 30 kom.; blister, 3 x 10 kom.


Proizvođač: ALKALOID AD-Skopje u saradnji sa Sanofi-Aventis


ALKALOID AD-Skopje: Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje


Adresa: Podnosilac

Sanofi-Aventis : 174 avenue de France, Pariz, Francuska

zahteva: ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd


Adresa:

R. Srbija


Broj rešenja: 515-01-04512-13-001 od 28.11.2013. za lek Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde


Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde INN sulpirid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Eglonyl i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Eglonyl

 3. Kako se upotrebljava lek Eglonyl

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Eglonyl

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-04512-13-001 od 28.11.2013. za lek Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde


 1. ŠTA JE LEK Eglonyl I ČEMU JE NAMENJEN


  Eglonyl kapsule sadrže sulpirid koji pripada grupi lekova koji se zovu benzamidi. Deluje tako što blokira dejstvo hemijskih supstanci u mozgu.

  Eglonyl kapsule se koriste kao kratkotrajno simptomatsko lečenje stanja teskobe (anksioznosti) kod odraslih pacijenata posle neuspeha uobičajene terapije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Eglonyl


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Lek Eglonyl ne smete koristiti: Ne uzimajte Eglonyl ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EGLONYL


  Ukoliko mislite da lek Eglonyl suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Eglonyl.

  Uvek uzimajte lek Eglonyl onako kako Vam je lekar rekao. Možete proveriti sa lekarom i farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Upotreba ovog leka

  Ovaj lek se uzima oralno.

  Kapsulu treba progutati celu sa vodom ili nekom drugom tečnošću.

  Ukoliko osetite da je dejstvo Vašeg leka suviše slabo ili suviše jako, ne menjajte dozu bez konsultacije sa Vašim lekarom.

  Odrasli

  Za lečenje teskobe doza za odrasle je 50 do 150 mg dnevno ne duže od 4 nedelje.


  Ako ste uzeli više leka Eglonyl nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Eglonyl nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ukoliko ste uzeli više kapsula leka Eglonyl nego što bi trebalo, recite Vašem lekaru ili idite odmah u bolnicu. Ponesite kutiju leka sa sobom da bi lekar znao šta ste uzeli. Simptomi predoziranja uključuju: nemir, zbunjenost ili uznemirenost, suženi nivo svesti, drhtanje, mišića ukočenost ili grč, teškoće u kretanju, nekontrolisane pokrete (na primer oči, vrat, ruke i noge), stvaranje pljuvačke više nego obično. U nekim slučajevima mogu se pojaviti vrtoglavica, nesvestica (zbog niskog krvnog pritiska) i koma.


  Broj rešenja: 515-01-04512-13-001 od 28.11.2013. za lek Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Eglonyl


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete redovnu dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko je skoro vreme za sledeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Eglonyl

  Ukoliko naglo prekinete da uzimate kapsule možete dobiti simptome obustave (naglog prekida terapije), koji uključuju mučninu, povraćanje, znojenje i poteškoće da zaspite. Možete takođe da primetite neobične pokrete tela, glave, vilice, očiju, lica i jezika, nekontrolisane pokrete mišića i nemir. Zbog toga treba postepeno da prekinete uzimanje kapsule, kao što Vam Vaš lekar odredi.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i lek Eglonyl može izazvati neželjene efekte.

  Prestanite da uzimate Eglonyl kapsule i obratite se lekaru, ili idite u bolnicu, hitno, ako:

 5. KAKO ČUVATI LEK Eglonyl


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek Eglonyl posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Eglonyl


natrijum-laurilsulfat, kapsula, tvrda.

Sastav tvrde kapsule: titan-dioksid; želatin; metilparahidroksibenzoat (E218); propilparahidroskibenzoat (E216).


Kako izgleda lek Eglonyl i sadržaj pakovanja

Eglonyl su tvrde, neprovidne dvodelne kapsule bele boje, koje sadrže beli do svetložućkasti granulat.

Kapsule su pakovane u blistere (PVC/Al folije). Svaki blister sadrži 10 kapsula. Kartonska kutija sadrži 30 kapsula (3 blistera) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Broj rešenja: 515-01-04512-13-001 od 28.11.2013. za lek Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD – Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, R. Makedonija

u saradnji sa Sanofi-Aventis 174 avenue de France, Pariz, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04512-13-001 od 28.11.2013.


Broj rešenja: 515-01-04512-13-001 od 28.11.2013. za lek Eglonyl 50 mg kapsule, tvrde

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z