Moozeeck

KATENA


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Katena®, kapsula, tvrda, 300mg Pakovanje: blister, 5 x 10 kapsula, tvrdih Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetka d.d.


Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

∆ KATENA®, 300 mg, kapsula tvrda


INN

gabapentin


Za lekove koji se izdaju samo na lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek KATENA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KATENA

 3. Kako se upotrebljava lek KATENA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KATENA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KATENA I ČEMU JE NAMENJEN


  KATENA pripada grupi lekova koji se koriste za lečenje različitih vrsta epilepsija i perifernog neuropatskog bola (bol koji dugo traje usled oštećenja nerava).


  KATENA sadrži aktivnu supstancu gabapentin. KATENA se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KATENA

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  KATENA kapsule ne smete da upotrebljavate:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KATENA

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek KATENA. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Uvek uzimajte lek KATENA tačno kako Vam je Vaš lekar propisao. Vaš lekar će Vam odrediti dozu leka koju treba da uzimate.


  Kapsule treba progutati cele, sa dosta vode.

  Ukoliko imate osećaj da je dejstvo leka KATENA previše jako ili previše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu što je pre moguće.


  Ukoliko ste starija osoba (stariji od 65 godina), treba da uzimate uobičajene doze leka KATENA, osim ako imate problema sa bubrezima.


  Vaš lekar Vam može propisati drugačiji režim doziranja i/ili drugačije doze ukoliko imate problema sa bubrezima.


  Nastavite sa uzimanjem leka KATENA, sve dok Vam Vaš lekar ne kaže da prestanete sa primenom.


  Epilepsija


  Odrasli i adolescenti


  Uzimajte onoliko kapsula koliko Vam je propisao Vaš lekar. Vaš lekar će Vam postepeno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 i 900 mg/dan. Posle će Vam lekar postepeno povećavati dozu do najviše 3600 mg/dan, a ukupnu dnevnu dozu morate uzimati podeljenu u 3 jednake doze (npr. jedna doza ujutro, jedna doza popodne i jedna doza uveče).


  Deca starija od 6 godina


  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vaše dete na osnovu njegove telesne težine. Lečenje se obično započinje manjom dozom koja se postepeno povećava u periodu od 3 dana. Uobičajena doza za kontrolu epilepsije je 25-35 mg/kg/dan, a primenjuje se podeljena u 3 jednake doze (npr. jedna kapsula ujutro, jedna kapsula popodne i jedna kapsula uveče).


  Ne preporučuje se uzimanje leka KATENA kod dece mlađe od 6 godina.


  Perifernaneuropatskabol Odrasli:

  Uzimajte onoliko kapsula koliko Vam je propisao Vaš lekar. Vaš lekar će Vam postepeno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 i 900 mg/dan. Posle će Vam lekar postepeno povećavati dozu do najviše 3600 mg/dan, a ukupnu dnevnu dozu morate uzimati podeljenu u 3 jednake doze (npr. jedna doza ujutro, jedna doza popodne i jedna doza uveče).


  Ako ste uzeli više leka KATENA nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja mogu da se pojačaju neželjena dejstva i da se jave gubitak svesti, vrtoglavica, dupli vid, problem sa govorom, pospanost i blagi proliv.

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka KATENA nego što je trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili se javite u

  najbližu zdravstvenu ustanovu! Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekari znali koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek KATENA

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.

  Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka, uzmite je čim se setite, osim ako nije već vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako prestanete da uzimate lek KATENA

  Nemojte prestati da uzimate lek KATENA sve dok Vam to Vaš lekar ne kaže. U slučaju prekida lečenja, Vaš lekar će Vam savetovati da postepeno smanjujete dozu leka najmanje tokom jedne nedelje. Ako naglo prekinete uzimanje leka KATENA ili pre nego što Vam Vaš lekar kaže, povećava se rizik od ponovne pojave epileptičkih napada.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i KATENA kapsule mogu prouzrokovati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Veoma česta (više od 1 na 10 ljudi):


 5. KAKO ČUVATI LEK KATENA


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju (3 godine).


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 250C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KATENA


Aktivna supstanca je gabapentin.


Jedna KATENA kapsula, tvrda sadrži 300 mg gabapentina.


Pomoćne supstance:


Sadržaj kapsule: laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni; talk.


Sastav kapsule, telo i kapa: titan-dioksid (E171); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); želatin.


Kako izgleda lek KATENA i sadržaj pakovanja


Kapsula tvrda.


Izgled: tvrde želatinske kapsule No.1, žutog tela i žute kape, koje sadrže beli kristalni prašak.


Pakovanje: blister od Al/PVC folije. U kutiji se nalazi 5 blistera sa po 10 kapsula, tvrdih (ukupno 50 kapsula, tvrdih).

Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole:

515-01-5302-11-001 od 09.02.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z