FISKocr

Aerius


UPUTSTVO ZA LEK


Aerius® film tablete, 5mg, 10 kom


Proizvođač: Schering-Plough Labo N.V.


Adresa: Industriepark 30, Zone A, Heist-op-den-Berg, Belgija Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11000 Beograd, Republika Srbija


Aerius®, 5 mg, film tableta INN desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aerius i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aerius

 3. Kako se upotrebljava lek Aerius

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aerius

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Aerius I ČEMU JE NAMENJEN


  Aerius je lek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.


  Aerius ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva izazvana alergijom, na primer, polenska groznica i alergija na grinje) kao što su kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.


  Aerius se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promene na koži usled alergije). Ti simptomi uključuju koprivnjaču i svrab kože.


  Simptomi su ublaženi tokom celog dana, što Vam pomaže da nastavite sa normalnim dnevnim aktivnostima, i da normalno spavate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AERIUS


  Lek Aerius ne smete koristiti:


Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe leka Aerius ukoliko se ovo odnosi na Vas, ili ukoliko niste sigurni.


Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Nisu poznate interakcije leka Aerius sa drugim lekovima.


Uzimanje leka Aerius sa hranom ili pićima


Lek Aerius se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.


Primena leka Aerius u periodu trudnoće i dojenja


Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka za vreme trudnoće i dojenja. Ne preporučuje se uzimanje leka Aerius u toku trudnoće i dojenja.


Uticaj leka Aerius na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Ako se uzme u preporučenoj dozi, lek Aerius ne bi trebalo da izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, vrlo retko neke osobe mogu osetiti pospanost, koja može uticati na njihovu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Aerius


Aerius tablete sadrže laktozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se svom lekaru pre uzimanja leka.


2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AERIUS


Odrasli i adolescenti (uzrast 12 godina i stariji): Uzeti jednu tabletu jednom dnevno. Progutati celu tabletu uz čašu vode, bez obzira na vreme obroka.


Lekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek Aerius.


Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili manje od 4 nedelje), lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene Vaše istorije bolesti. Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje), lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.


Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato sledite uputstva svog lekara.


Ako ste uzeli više leka Aerius nego što je trebalo


Uzimajte lek Aerius samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka Aerius nego što Vam je propisano, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Aerius


Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.


U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Aerius, obratite se svom lekaru ili


farmaceutu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Aerius


O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Aerius tablete mogu izazvati neželjena dejstva. Kod odraslih, neželjena dejstva su bila otprilike ista kao neželjena dejstva prijavljena kod pacijenata koji su koristili placebo. Međutim, umor, suva usta i glavobolja su bila neželjena dejstva koja su ćesće prijavljivana kod upotrebe leka Aerius nego placeba. Kod adolescenata, najćešće prijavljeno neželjeno dejstvo je glavobolja.


  U postmarkentiškom periodu praćenja leka Aerius, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija (otežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, urtikarija i otok) i osipa. Takođe, veoma retko su prijavljeni slučajevi kao što su: lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, naduvenost stomaka, proliv, vrtoglavica, pospanost, nemogućnost spavanja, bol u mišićima, halucinacije, epileptični napadi, uznemirenost sa nevoljnim pokretima tela, zapaljenje jetre i poremećaj funkcije jetre.


  Ako se bilo koje gore navedeno neželjeno dejstvo pojača ili primetite bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Aerius


  Lek čuvajte van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30°C. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aerius


Jedna tableta sadrži 5 mg desloratadina.

Jezgro tablete sadrži: kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; mikrokristalna celuloza; kukuruzni skrob; talk. Film tablete sadrži:

Opadry II Blue 32B 10817 (sadrži laktozu monohidrat; hipromelozu; titan-dioksid (E171), makrogol 400, Indigo karmin lake (E132));

Opadry Clear YS-1-19025A (sadrži hipromelozu; makrogol 400); beli pčelinji vosak,

karnauba vosak.


Kako izgleda lek Aerius i sadržaj pakovanja


Aerius tablete su svetloplave, okrugle, film tablete sa utisnutim slovima „S“ i „P“ na jednoj strani.


Aerius tablete su pakovane u PVC/PCTFE aluminijumske blistere koji obuhvataju laminatni blister film obložen folijom.Blister se sastoji od polihlorotrifluoroetilen (PCTFE)/polivinilhlorid (PVC) filma (kontaktna površina) koja je obložena aluminijumskom folijom koja je presvučena slojem vinila (kontaktna površina). Aerius tablete su dostupne u pakovanju od 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd Omladinskih brigada 90a, 11070, Beograd

Srbija


Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30, Zone A, Heist-op-den-Berg Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5737-12-001 od 26.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z