FISKocr

DuoPlavin


UPUTSTVO ZA LEK


DuoPlavin® film tableta 75 mg+100 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: Sanofi Winthrop Industrie


Adresa: 1 rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, Carbon Blanc cedex, Francuska


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Vladimira Popovića 40/IV, 11070 Beograd, Srbija


DuoPlavin® 75 mg+100 mg, film tableta INN: klopidogrel,acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DuoPlavin® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DuoPlavin®

 3. Kako se upotrebljava lek DuoPlavin®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DuoPlavin®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DuoPlavin I ČEMU JE NAMENJEN


  DuoPlavin sadrži klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu i spada u grupu lekova koji se nazivaju inhibitori agregacije trombocita. Trombociti (krvne pločice) su veoma sitne tvorevine u krvi koje se pri zgrušavanju krvi međusobno slepljuju. Sprečavajući to slepljivanje u određenim vrstama krvnih sudova (koji se nazivaju arterije), inhibitori agregacije trombocita smanjuju mogućnost stvaranja ugrušaka krvi (proces koji se naziva aterotromboza).


  DuoPlavin se uzima u cilju sprečavanja nastajanja ugrušaka krvi u otvrdnulim krvnim sudovima, koji mogu da dovedu do pojave aterotrombotičkih događaja (kao što su moždani udar, srčani udar ili smrti).


  DuoPlavin Vam je propisan umesto dva zasebna leka, klopidogrela i acetilsalicilne kiseline, da bi se sprečilo stvaranje ugrušaka krvi, a zbog toga što ste doživeli jak bol u grudima, poznat kao „nestabilna angina“ ili srčani udar (infarkt miokarda). U okviru lečenja tog oboljenja Vaš lekar Vam je možda ugradio stent u začepljenu ili suženu arteriju, kako bi se ponovo uspostavio pravilan protok krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DuoPlavin

  Lek DuoPlavin ne smete koristiti:



  Dok uzimate DuoPlavin, morate prestati da uzimate klopidogrel.


  Povremena upotreba acetilsalicilne kiseline (nikad više od 1.000 mg u periodu od 24 sata), po pravilu ne bi trebalo da izaziva probleme, ali o produženoj upotrebi ovog leka, u drugim okolnostima, treba da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka DuoPlavin sa hranom ili pićima


  DuoPlavin se može uzimati sa hranom ili bez nje.


  Primena leka DuoPlavin u periodu trudnoće i dojenja


  DuoPlavin se ne sme uzimati u toku trećeg timestra tudnoće.

  Najbolje je ovaj lek ne uzimati ni u toku prvog i drugog timestra trudnoće.


  Ako ste trudni ili mislite da ste trudni, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta pre nego što počnete da uzimate DuoPlavin. Ako u toku terapije lekom DuoPlavin zatrudnite, odmah o tome obavestiti svog lekara, pošto se ne savetuje uzimanje leka DuoPlavin u toku trudnoće.


  Dok uzimate ovaj lek ne bi trebalo da dojite.

  Ako dojite ili nameravate da dojite, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek posavetujte se sa svojim

  lekarom.


  Pre uzimanja bilo kog leka posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka DuoPlavin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek DuoPlavin ne bi trebalo da utiče na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka DuoPlavin

  DuoPlavin sadrži laktozu. Ako vam je lekara rekao da ne podnosite neke vrste šećera (npr. laktozu), pre uzimanja ovog leka obratite se svom lekaru.


  DuoPlavin takođe sadrži hidrogenizovano ricinusovo ulje koje može da izazove stomačne tegobe ili proliv.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DuoPlavin


  DuoPlavin uzimajte uvek tačno prema savetu svog lekara. Ako imate nedoumica, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajena doza je jedna tableta leka DuoPlavin dnevno, uzeta oralno sa čašom vode, uz obrok ili na prazan stomak.


  Lek bi trebalo da uzimate svakog dana u isto vreme.


  Vaš lekar će, u zavisnosti od Vašeg stanja, odrediti koliko dugo treba da uzimate lek DuoPlavin. Ako ste imali srčani udar, trebalo bi da propisanu terapiju uzimate najmanje četiri nedelje. U svakom slučaju, lek treba da uzimate sve dok Vaš lekar smatra da je potrebno.


  Ako ste uzeli više leka DuoPlavin nego što je trebalo

  Obratite se svom lekaru ili najbližem urgentnom centru zbog povećanog rizika od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DuoPlavin


  Ako ste zaboravili da popijete DuoPlavin, ali ste se setili unutar 12 sati od uobičajenog vremena kada ga pijete, odmah uzmite jednu tabletu i nastavite sa uzimanjem leka u uobičajeno vreme.


  Ako je prošlo više od 12 sata od kada ste popili poslednju dozu leka DuoPlavin, jednostavno popijte sledeću tabletu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili da popijete.


  Ako imate pakovanje od 28 tablete, pomoću kalendara odštampanog na blisteru možete da proverite kad ste uzeli poslednju tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DuoPlavin


  Terapiju nemojte prekidati sve dok Vam lekar to ne naloži. Pre nego što prestanete da uzimate lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ako Vam lekar kaže da privremeno prekinete terapiju, obavezno ga pitajte kada treba da nastavite sa terapijom.


  Ako imate bilo kakavih dodatnih pitanja o upotrebi leka, kontaktirajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi ostali lekovi, i DuoPlavin može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava u nastavku teksta definisana je uz pomoć sledećih usvojenih merila:


  Odmah se obratite svom lekaru u slučaju da se kod vas javi:


  Neželjeno dejstvo koje se najčešće javlja pri primeni leka DuoPlavin je krvarenje. Krvarenje se može javiti kao krvarenje u želucu ili crevima, u obliku modrica, podliva, (neuobičajeno krvarenje ili modrice ispod kože), krvarenja iz nosa, pojava krvi u urinu.U malom broju slučajeva zabeležena su i krvarenja u oku, u glavi, plućima ili zglobovima.


  Ako se tokom uzimanja leka DuoPlavin javi produženo krvarenje

  Ako se posečete ili povredite, za zaustavljanje krvarenja može biti potrebno nešto više vremena. Ova pojava je vezana za način delovanja leka, s obzirom da on sprečava formiranje ugrušaka krvi. Kada su u

  pitanju manje posekotine ili povrede, na primer kad se posečete prilikom brijanja, obično nema razloga za brigu. Ipak, ako Vas vaše krvarenje zabrinjava, odmah se obratite svom lekaru (pročitajte „Kada uzimate lek DuoPlavin posebno vodite računa“).


  Ostala neželjena dejstva uočena tokom primene leka DuoPlavin:

  Neželjenadejstvakojasejavljajučesto: proliv, bol u trbuhu, otežano varenje, gorušica.


  Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno: glavobolja, čir na želucu, povraćanje, mučnina, zatvor, gasovi u želucu ili crevima, ospa, svrab, omaglica, osećaj peckanja i utrnulosti.


  Neželjenadejstvakojasejavljajuretko: vrtoglavica.


  Neželjena dejstva koja se vrlo retko javljaju: žutica, jak bol u trbuhu praćen bolom u leđima ili bez njega, povišena telesna temperatura, problemi sa disanjem ponekad praćeni kašljem, generalizovane alergijske reakcije, oticanje u usnoj duplji, plikovi po koži, kožne alergijske reakcije, zapaljenje usne duplje (stomatitis), pad krvnog pritiska, konfuzija, halucinacije, bol u zglobovima, bol u mišićima, poremećaji čula ukusa, zapaljenje malih krvnih sudova.


  Neželjenja dejstva nepoznate učestalosti: perforacija čira, zujanje u ušima, gubitak sluha, iznenadne alergijske reakcije opasne po život, oboljenje bubrega, nizak nivo šećera u krvi, giht (bolna otečenost zglobova kao posledica nakupljanja kristala mokraćne kiseline), pogoršanje alergija na hranu.


  Osim toga, Vaš lekar može da utvrdi i promene u rezultatima laboratorijskih analiza krvi i mokraće.


  Ako neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako uočite ma kakva neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom tekstu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DuoPlavin


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne upotrebljavajte lek DuoPlavin posle isteka roka upotrebe, navedenog na kutiji i blisteru.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  DuoPlavin nemojte uzimati ukoliko primetite bilo kakve znake promene izgleda tablete.


  Lekove nemojte bacati sa otpadnom vodom niti sa otpacima iz domaćinstva. Posavetujte se sa svojim farmaceutom o tome kako da odbacite lekove koji vam više nisu potrebni. Na taj način ćete doprineti zaštiti okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DuoPlavin


Aktivni sastojci leka su klopidogrel i acetilsalicilna kiselina. Jedna tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrel-hidrogensulfata) i 100 mg acetilsalicilne kiseline.


Ostali sastojci leka su:


Jezgro tablete: manitol (E421), makrogol 6000, celuloza, mikrokristalna, hidroksipropil celuloza, nisko supstituisana, skrob, kukuruzni, ricinusovo ulje, hidrogenizovano, stearinska kiselina i silicijum dioksid, koloidni, bezvodni.


Obloga tablete: laktoza, monohidrat, hipromeloza (E464), titan dioksid (E171), triacetin (E1518), gvožđe oksid, crveni (E172).


Sredstvozapoliranje: karnauba vosak.


Kako izgleda lek DuoPlavin i sadržaj pakovanja


DuoPlavin 75 mg/100 mg tablete, film tablete (tablete) su duguljaste, bikonveksne film tablete,


svetloružičaste boje; sa jedne strane tablete je utisnuta oznaka "C75", a sa druge "A100".


DuoPlavin se pakuje u kartonske kutije koje sadrže 4 aluminijumska blistera sa po 7 film tableta (ukupno 28 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o.

Vladimira Popovića 40, 11070 Beograd, Srbija

Br. tel. 011/2225921


Proizvođač:

Sanofi Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge Ambarès et Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Francuska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek DuoPlavin®, 28 x (75mg+100mg): 515-01-3351-10-001 od 25.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org