FISKocr

Allergodil sprej za nos


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ALLERGODIL®sprejzanos,rastvor, azelastin-hidrohlorid 0.1%(1 mg/ml),

Pakovanje: ukupno 1 kom; bočica sa sprej pumpom; 1x10ml rastvora


Proizvođač: MEDA Pharma GmbH & Co. KG


Adresa: Benzstrasse 1, D-61352 Bad Homburg, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo


Adresa: Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Allergodil® 0.1% (1 mg/ml), sprej za nos, rastvor Azelastin-hidrohlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Allergodil sprej za nos i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Allergodil sprej za nos

 3. Kako se upotrebljava lek Allergodil sprej za nos

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Allergodil sprej za nos

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALLERGODIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Allergodil pripada grupi lekova koji se zovu antihistaminici. Ovi lekovi deluju tako što sprečavaju efekte histamina koga organizam proizvodi tokom alergjiske reakcije.


  Allergodil se koristi za terapiju alergijskog rinitisa. To je alergija koja Vam se može javiti samo tokom određenog godišnjeg doba (naprimer, alergija na polen nazvana polenska groznica), ili tokom cele godine (naprimer, alergija na kućnu prašinu i grinje ili na dlake psa ili mačke)


  Obično ova alergija izaziva curenje nosa, kijanje, svrab u nosu ili zapušen nos. Allergodil treba da Vam pomogne u kontoli ovih simptoma. Ukoliko niste sigurni da imate alergiju, molimo Vas da kosultujete svog farmaceuta pre upotrebe ovog leka. Nemojte upotrebljavati ovaj lek za ublažavanje simptoma prehlade ili gripa.


  Ovaj lek mogu koristiti odrasli i deca starosti od 5 godina i naviše.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALLERGODIL

  Lek Allergodil ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALLERGODIL


  Odrasli i deca starosti od 5 godina i naviše Koliko leka uzetiKako da uzmete Allergodil sprej za nos?


 1. Prvo izduvajte nos

 2. Uklonite zaštitnu kapicu (Slika 1)

 3. Pre prve upotrebe, pritisnite pumpu nekoliko puta dok se mlaz spreja ne ujednači (Slika 2)

 4. Prsnite po jedanput u svaku nozdrvu držeći glavu uspravno. Ne zabacujte glavu unazad (Slika 3)

 5. Obrišite brizgalicu pumpe i vratite zaštitnu kapicu


Slika 1 Slika 2 Slika 3

Ako ste uzeli više leka Allergodil nego što je trebalo


Ne očekuje se da ćete imati ikakvih problema, ako ste prsnuli u nos previše leka Allergodil sprej za nos. Obavestite Vašeg lekara ako ste zabrinuti.


Ako se desi da bilo ko, a posebno neko dete, slučajno popije Allergodil sprej za nos, momentalno se javite Vašem lekaru ili odeljenju hitne pomoći najbliže bolnice.


Ako Vam slučajno Allergodil sprej za nos dospe do očiju, isperite oči sa dosta vode. Možda ćete, nakon toga, osetiti peckanje u očima.


Allergodil sprej za nos ne bi trebalo upotrebljavati u kontinuitetu duže od četri nedelje. Konsultujte Vašeg lekara, ako i dalje imate simptome alergije.


Jedna bočica Allergodil spreja za nos će Vam potrajati do 17 dana u slučaju standardnog doziranja.


Ako posećujete lekara ili morate na bolničko lečenje iz bilo kog razloga, obavestite lekare o tome koje sve lekove uzimate.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Allergodil

Uzmite lek Allergodil sprej za nos, čim ste se setili, a sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako imate bilo kojih drugih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, molimo Vas da konsultujete Vašeg lekara ili farmaceuta.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Allergodil


Nije relevantno


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Allergodil sprej za nos, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva mogu biti:

 2. KAKO ČUVATI LEK ALLERGODIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek Allergodil sprej za nos posle isteka roka upotrebe naznačenog kako na spoljašnjem pakovanju tako i na etiketi bočice. Ovaj rok upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru

  Lek ne treba bacati u kanalizaciju ili u kućno đubre. Vratite sav lek koji Vam preostane Vašem farmaceutu.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Allergodil


Aktivna supstanca je azelastin-hidrohlorid. Jedan ml rastvora sadrži 1mg azelastin-hidrohlorida


1 doza spreja sadrži 0.14 mg azelastin-hidrohlorida. Ostali sastojci su: hipromeloza; dinatrijum-edetat; limunska kiselina, bezvodna; natrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat; natrijum-hlorid; voda prečišćena.


Kako izgleda lek Allergodil i sadržaj pakovanja


Allergodil sprej za nos je bistar, bezbojan do skoro bezbojan rastvor. Originalno pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu od tamnog stakla tip III i sprej pumpom sa 10 ml rastvora, spreja za nos.


Nosilac dozvole


MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo, Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Proizvođač


MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1, 61352, Bad Homburg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za puštanje u promet leka Allergodil sprej za nos, rastvor, 1mg/ml: 515-01-2544-10-001 od 23.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z