Moozeeck

Levoksacin


UPUTSTVO ZA LEK


Levoksacin®, film tablete, 250 mg Pakovanje: blister, 1 x 5 film tableta Pakovanje: blister, 2 x 5 film tableta


Levoksacin®, film tablete, 500 mg Pakovanje: blister, 1 x 5 film tableta Pakovanje: blister, 2 x 5 film tableta


Proizvođač: Ivančić i sinovi d.o.o.


Adresa: Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija


Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o.


Adresa: Palmotićeva 13, 11000 Beograd, Srbija


Levoksacin®, 250 mg, film tableta Levoksacin®, 500 mg, film tableta


INN: levofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Levoksacin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Levoksacin

 3. Kako se upotrebljava lek Levoksacin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Levoksacin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEVOKSACIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Levoksacin sadrži aktivnu supstancu levofloksacin, koja pripada grupi hinolonskih antibiotika. Deluje tako što uništava bakterije koje su izazvale infekciju u organizmu.


  Levoksacin tablete se primenjuju u lečenju infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEVOKSACIN


  Lek Levoksacin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEVOKSACIN

  Lek Levoksacin uzimajte uvek tačno kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Levoksacin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost neželjenih dejstava se definiše koristeći sledeće dogovorene odrednice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LEVOKSACIN


  Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe 3 godine

  Nemojte koristiti lek Levoksacin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Ovaj proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Levoksacin


Aktivna supstanca je: levofloksacin.

Levoksacin250mgfilmtablete: Jedna film tableta sadrži 250 mg levofloksacina, u obliku levofloksacin, hemihidrata.

Levoksacin500mgfilmtablete: Jedna film tableta sadrži 500 mg levofloksacina, u obliku levofloksacin, hemihidrata.

Ostali sastojci su: Tabletno jezgro:


Kako izgleda lek Levoksacin i sadržaj pakovanja


Levoksacin250mg filmtablete: Duguljaste film tablete oblika kapsule, svetlo narandžaste boje, sa podeonom linijom na obe strane i utisnutim oznakama „J“ i „250“ na istoj strani tablete, sa različitih strana podeone linije.


Levoksacin500mgfilmtablete: Duguljaste film tablete oblika kapsule, svetlo narandžaste boje, sa podeonom linijom na obe strane i utisnutim oznakama „J“ i „500“ na istoj strani tablete, sa različitih strana podeone linije.


Sadržaj pakovanja: U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 (pakovanje od 5 film tableta), odnosno 2 Al/PVC blistera sa po 5 film tableta (pakovanje od 10 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Ivančić i sinovi d.o.o.

Palmotićeva 13, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač

Ivančić i sinovi d.o.o.

Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Levoksacin, 250 mg, 5 film tableta: 515-01-0918-12-001 od 5.06.2013.

Levoksacin, 250 mg, 10 film tableta: 515-01-0917-12-001 od 5.06.2013.

Levoksacin, 500 mg, 5 film tableta: 515-01-0919-12-001 od 5.06.2013.

Levoksacin, 500 mg, 10 film tableta: 515-01-0920-12-001 od 5.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z