Moozeeck

Fosamax


UPUTSTVO ZA LEK


Fosamax® tableta, 70 mg,

ukupno 4 tablete; blister, 1x4 tablete


Proizvođač: Merck Sharp & Dohme B.V.


Adresa: Waarderweg 39, Haarlem, Holandija

Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD

PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 90a/1400, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Fosamax® , 70 mg, tableta


INN

alendronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fosamax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fosamax

 3. Kako se upotrebljava lek Fosamax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fosamax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Fosamax I ČEMU JE NAMENJEN


  Fosamax pripada grupi nehormonskih lekova koji se nazivaju bisfosfonati. Fosamax sprečava gubitak koštane mase koji nastaje kod žena nakon poslednje menstruacije i pomaže ponovnu izgradnju kostiju. Smanjuje rizik od nastanka preloma kičmenih pršljenova i kuka.


  Čemu je Fosamax namenjen?


  Vaš lekar vam je propisao Fosamax za lečenje osteoporoze. Fosamax smanjuje rizik od nastanka preloma kičmenih pršljenova i kuka.


  Fosamax se uzima jednom nedeljno. Šta je osteoporoza?

  Osteoporoza je smanjenje gustine kostiju i njihovo slabljenje. Uobičajena je kod žena posle menopauze. U menopauzi jajnici prestaju da proizvode ženski hormon, estrogen, koji pomaže da kosti žene budu zdrave. Zbog toga dolazi do gubitka koštane mase pri čemu kosti postaju slabije. Žene kod kojih se menopauza pojavi ranije imaju veći rizik od nastanka osteoporoze.


  Na početku je osteoporoza obično bez simptoma. Međutim, ukoliko se ne leči, može da dovede do preloma kostiju. Iako su obično bolni, prelomi kičmenih pršljenova mogu da prođu nezapaženo sve dok ne dovedu do smanjenja visine. Do preloma može da dođe tokom običnih svakodnevnih aktivnosti kao što je na primer podizanje tereta, ili usled manjih ozleda koje ne bi izazvale prelom kod normalne kosti. Najčešća mesta preloma su kuk, kičma ili ručni zglob i oni izazivaju ne samo bol, već i ozbiljne probleme poput pogrbljenog držanja (grbavost) i gubitka pokretljivosti.


  Kako se leči osteoporoza?


  Osteoporoza može da se leči i nikada nije kasno za početak terapije. Fosamax ne samo da sprečava gubitak koštane mase već pomaže da se ponovo izgradi izgubljena koštana masa i time smanjuje rizik od nastanka preloma kičmenih pršljenova i kuka.


  Pored lečenja lekom Fosamax vaš lekar će vam preporučiti promenu načina života radi poboljšanja vašeg opšteg stanja, a to je:


  Prestanak pušenja Pušenje ubrzava gubitak koštane mase pa time povećava i rizik za nastanak preloma.


  Vežbanje Kao i mišićima, i kostima je neophodno redovno vežbanje da bi ostale čvrste i zdrave. Posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete program vežbanja.


  Uravnotežena ishrana Vaš lekar će vas posavetovati šta treba da promenite u svojoj ishrani i da li treba da uzimate neku dopunu ishrani (posebno kalcijum i vitamin D).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Fosamax


  Lek Fosamax ne smete koristiti:


  1. Ako ste alergični (preosetljivi) na natrijum-alendronat, trihidrat ili bilo koji drugi sastojak leka.

  2. Ako imate neki problem sa jednjakom (cevasti organ koji povezuje usta sa želucem) kao što su suženje jednjaka ili otežano gutanje.

  3. Ako niste u mogućnosti da stojite, ili sedite uspravno (ispravljenih leđa) barem 30 minuta.

  4. Ukoliko vam je vaš lekar rekao da imate nizak nivo kalcijuma u krvi.


   Ukoliko smatrate da se nešto od gore navedenog odnosi na vas, nemojte da uzimate Fosamax tablete. Prvo porazgovarajte sa svojim lekarom i pridržavajte se dobijenih uputstava.


   Kada uzimate lek Fosamax, posebno vodite računa:


   Pre nego što uzmete Fosamax važno je da obavestite vašeg lekara o sledećem:


   • ako imate problem sa bubrezima,

   • ako imate problem sa gutanjem ili varenjem

   • ako vam je lekar rekao da imate Baretov ezofagus (stanje koje nastaje usled promena u ćelijama koje izgrađuju donji deo jednjaka)

   • ako imate nizak nivo kalcijuma u krvi,

   • ako imate problema sa zubima, bolesne desni, zakazano vađenje zuba ili ukoliko ne idete redovno kod zubara

   • ako imate rak

   • ako ste podvrgnuti hemoterapiji ili radioterapiji

   • ako uzimate koritkosteroide (kao što je prednizon ili deksametazon)

   • ako ste ili ste bili pušač (jer ovo može povećati rizik od pojave problema sa zubima).

    Možete biti posavetovani da odete na pregled kod zubara pre nego što počnete sa terapijom lekom Fosamax. Jako je važno da odražavate oralnu higijenu tokom terapije lekom Fosamax. Trebali biste da idete na redovne

    stomatološke preglede tokom tretmana i da kontaktirate odmah vašeg lekara ili stomatologa ukoliko primetite bilo koji problem sa ustima ili zubima kao što je klimanje zuba, bol ili otok.


    Nadražaj sluznice jednjaka, zapaljenje ili čirevi na jednjaku obično su praćeni bolom u grudima, gorušicom, otežanim ili bolnim gutanjem, a naročito ako pacijent ne popije Fosamax tabletu sa punom čašom vode i/ili ukoliko legne ne sačekavši da prođe 30 minuta posle uzimanja leka. Ove neželjene reakcije mogu da se pogoršaju ako pacijent nastavi da uzima Fosamax i nakon pojave ovih simptoma.


    Primena drugih lekova

    Dopune kalcijuma, antacidi i neki lekovi koji se piju mogu da smanje apsorpciju leka Fosamax ukoliko se primene istovremeno. Iz tog razloga je važno da postupate prema uputstvima datim u delu 3 - KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Fosamax.


    Određeni lekovi za reumatizam ili hronični bol koji se zovu NSAIL (npr. aspirin ili ibuprofen) mogu prouzrokovati digestivne probleme. Stoga treba biti na oprezu kada se ovi lekovi uzimaju u isto vreme kada i Fosamax.


    Molimo vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste u skorije vreme uzimali neke druge lekove, uključujući lekove koji se kupuju bez lekarskog recepta.


    Uzimanje leka Fosamax sa hranom ili pićima

    Ako uzimate Fosamax zajedno sa hranom i pićem (uključujući i mineralnu vodu) možete da očekujete da njegovo delovanje bude umanjeno. Iz tog razloga je važno da postupate prema uputstvima datim u delu 3 – KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Fosamax..


    Primena kod dece i adolescenata

    Fosamax ne sme da se daje deci i adolescentima.


    Primena leka Fosamax u periodu trudnoće i dojenja


    Fosamax je namenjen isključivo za primenu kod žena u postmenopauzi. Ne smete da uzimate Fosamax ako ste trudni ili mislite da ste trudni ili ukoliko dojite.


    Uticaj leka Fosamax na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

    Prijavljene su neželjene reakcije (uključujući zamagljen vid, nesvestica i jak bol u kostima, mišićima i

    zglobovima) pri primeni leka Fosamax koje mogu uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Individualne reakcije na upotrebu leka Fosamax mogu biti različite (Videti deo 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA).


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Fosamax

    Fosamax sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Fosamax


  Uzmite jednu Fosamax tabletu jednomnedeljno.


  Pažljivo pratite sledeća uputstva da biste imali korist od leka Fosamax:


  1. Izaberite jedan dan u nedelji koji najviše odgovara vašim uobičajenim aktivnostima. Svake nedelje uzmite jednu Fosamax tabletu na taj izabrani dan.


   Veoma je važno da pratite uputstva data pod brojevima 2), 3), 4) i 5) koja će pomoći da Fosamax tableta brzo stigne do vašeg želuca i da se smanji mogućnost nadražaja jednjaka (cevasti organ koji povezuje usta sa


   želucem).


  2. Ujutru, posle ustajanja, a pre uzimanja prvog dnevnog obroka, napitka ili nekog drugog leka, progutajte Fosamax tabletu sa punom čašom obične vode (ne mineralne vode) (količina vode ne sme da bude manja od 200 ml).


   • Ne uzimajte lek sa mineralnom vodom (negaziranom ili gaziranom).

   • Ne uzimajte lek sa kafom ili čajem.

   • Ne uzimajte lek sa sokom ili mlekom.


    Nemojte da žvaćete tabletu niti da dozvolite da vam se otopi u ustima.


  3. Ne smete da legnete – morate da ostanete u uspravnom položaju (sedeći, stojeći ili hodajući) najmanje 30 minuta posle uzimanja tablete. Ne smete da legnete sve dok ne uzmete svoj prvi dnevni obrok.


  4. Ne uzimajte Fosamax uveče pre spavanja ili ujutru pre ustajanja.


  5. Prestanite da uzimate Fosamax i obratite se svom lekaru ako osetite bol ili teškoće prilikom gutanja, bol u grudima, novonastalu gorušicu ili pogoršanje postojeće gorušice.


  6. Nakon što progutate Fosamax tabletu potrebno je da sačekate najmanje 30 minuta pre nego što uzmete svoj prvi dnevni obrok ili napitak ili neki drugi lek, uključujući antacide, dopune kalcijuma i vitamine. Fosamax deluje samo ako se uzima na prazan želudac.


  Ako ste uzeli više leka Fosamax nego što je trebalo

  Ukoliko greškom uzmete više tableta nego što bi trebalo, popijte punu čašu mleka i odmah se obratite vašem lekaru. Ne smete da sami izazivate povraćanje i ne smete da legnete.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fosamax

  Ako propustite dozu, popijte samo jednu Fosamax tabletu sledećeg jutra kada se setite. Nikada ne smete da uzmete dve tablete u istom danu!

  Nastavite da uzimate jednu tabletu jednom nedeljno prema uobičajenom rasporedu na odabrani dan.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fosamax

  Važno je da uzimate Fosamax onoliko dugo koliko vam je lekar propisao. Fosamax može da leči osteoporozu samo ukoliko ga neprekidno uzimate.


  Ukoliko imate dodatna pitanja o ovom leku molimo vas da se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Fosamax može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Sledeći termini se koriste da opišu učestalost neželjenih reakcija:


  Veoma česte (javljaju se kod najmanje 1 od 10 lečenih pacijenata).

  Česte (javljaju se kod najmanje 1 od 100 i kod manje od 1 od 10 lečenih pacijenata). Povremene (javljaju se kod najmanje 1 od 1000 i kod manje od 1 od 100 lečenih pacijenata). Retke (javljaju se kod najmanje 1 od 10.000 i kod manje od 1 od 1000 lečenih pacijenata). Veoma retke (javljaju se kod manje od 1 od 10.000 lečenih pacijenata).


  Veoma česte:


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko se kod vas pojave ovi ili neki drugi neuobičajeni simptomi.


  Bilo bi dobro da zabeležite koju vrstu tegoba ste imali, kada su počele i koliko dugo su trajale.


  Ukoliko se bilo koja od neželjenih reakcija pogorša ili postane ozbiljna, ili ukoliko se pojavi neka neželjena reakcija koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Fosamax


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Ne smete da koristite lek Fosamax nakon datuma isticanja koji je naznačen na kutiji leka i na blisteru u produžetku reči Važi do:. Važnost leka ističe na zadnji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje


  Za ovaj lek nije potrebno da se obezbede posebni uslovi za čuvanje. Lek ne sme da se vadi iz blistera sve do trenutka upotrebe.


  Lekovi se ne smeju da se bacaju u kanalizaciju ili u kantu za đubre u kući. Pitajte vašeg farmaceuta na koji način da se oslobodite leka koji vam više nije potreban. Tako ćete pomoći u zaštiti čovekove sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fosamax


Aktivni sastojak


Aktivni sastojak je natrijum-alendronat, trihidrat. Jedna tableta sadrži 70 mg alendronske kiseline u obliku natrijum-alendronat, trihidrata.

Ostali sastojci


Celuloza, mikrokristalna (E460), laktoza, bezvodna, kroskarmeloza-natrijum i magnezijum-stearat (E572).


Kako izgleda lek Fosamax i sadržaj pakovanja


Fosamax tablete su ovalne tablete bele boje koje sa jedne strane imaju utisnut crtež kosti, a sa druge strane broj

«31».


Blister pakovanje sa četiri tablete. Zapakovano u spoljašnju kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD - PREDSTAVNIŠTVO


Omladinskih brigada 90A/1400 11070 Beograd

Republika Srbija


Proizvođač:


Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, Haarlem, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lelarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-5945-11-001 od 03.05.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z