FISKocr

ClindaTopic


UPUTSTVO ZA LEK


ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 30 mL


ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 100 mL


Proizvođač: Weimer Pharma GmbH

Adresa: Im Steingerust 30, 76437 Rastatt, Nemačka

Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd

Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Srbija


ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), bočica sa kapaljkom, 30 mL

ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), bočica sa kapaljkom, 100 mL


Klindamicin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ClindaTopic i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ClindaTopic

 3. Kako se upotrebljava lek ClindaTopic

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ClindaTopic

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ClindaTopic I ČEMU JE NAMENJEN


  ClindaTopic je lek koji sadrži antibiotik klindamicin-fosfat u obliku rastvora za kožu. Lek se koristi u terapiji akni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ClindaTopic

  Lek ClindaTopic ne smete koristiti:

  Ukoliko ste hipersenzitivni (preosetljivi) na klindamicin, linkomicin ili na bilo koji drugi sastojak lek (videti odeljak „Šta sadrži lek ClindaTopic“).

  Ukoliko ste nekada imali zapaljensko oboljenje creva ili zapaljenje debelog creva (kolitis) usled primene antibiotika.

  Kada uzimate lek ClindaTopic, posebno vodite računa:

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre nego što počnete da primenjujete lek ClidaTopic, obavezno upoznajte vašeg lekara ukoliko trenutno imate dijareju (proliv) ili inače dobijete dijareju pri upotrebi lekova iz grupe antibiotika.

  Ukoliko se za vreme primene ili nakon primene leka ClidaTopic razvije ozbiljna dijareja, dijareja koja traje duže vremena, ili dijareja praćena krvarenjem iz debelog creva, odmah obavestite Vašeg lekara, jer verovatno će biti potrebno da se prekine terapija ovim lekom. Ovo može da bude znak zapaljenja creva (pseudomembranozni kolitis), koje može da se javi nakon terapije antibioticima.


  ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), sadrži alkohol, koji može da dovede do peckanja ili iritacije očiju. Pri primeni treba izbegavati kontakt leka sa očima, ustima, primenu leka na posekotine ili oguljene delove kože. Kada lek dođe u kontakt sa ovim osetljivim delovima tela, odmah isprati zahvaćenu površinu sa puno hladne vode. Vodite računa kada koristite rastvor za kožu u predelu oko usta, jer lek ima neprijatan ukus. ClindaTopic lek je zapaljiv. Ne treba koristiti rastvor za kožu u blizini otvorenog plamena ili u toku pušenja cigarete.

  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru ukoliko koristite bilo koji drugi lek koji se primenjuje na kožu, a koji sadrži benzoil peroksid. Ove lekove ne treba primenjivati istovremeno sa lekom ClindaTopic.

  Ako ćete u bolnici biti podvrgnuti hirurškom postupku, kažite svom lekaru i/ili anesteziologu ukoliko uzimate lekove koji mogu prouzrokovati paralizu mišića (neuromuskularni blokatori).


  Kažite svom lekaru ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka ClindaTopic sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka ClindaTopic u periodu trudnoće i dojenja


  Period trudnoće

  Ukoliko ste trudni, ili mislite da ste trudni, obavestite Vašeg lekara pre primene leka ClindaTopic.


  Period dojenja

  Obavestite Vašeg lekara ukoliko planirate da dojite u toku primene leka ClindaTopic, jer se aktivna supstanca leka može izlučiti u majčinom mleku. Vaš lekar će proceniti da li je lek ClindaTopic pogodan za Vas. Iako je malo verovatno da će beba putem majčinog mleka uneti veću količinu leka, ukoliko Vaša beba dobije krvavu dijareju ili pokaže bilo koji znak bolesti, tada odmah obavestite Vašeg lekara. Ukoliko se ovo dogodi, prestanite da dojite.


  Uticaj leka ClindaTopic na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije zapaženo da lek ClindaTopic utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka ClindaTopic


  ClindaTopic, rastvor za kožu, sadrži propilenglikol koji može da dovede do iritacije kože.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ClindaTopic

  Lek ClindaTopic upotrebljavajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni kako da primenite lek, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajna primena leka je dva puta dnevno. Pre primene leka, lice i druge delove zahvaćene aknama oprati mlakom vodom i naneti tanak sloj rastvora za kožu. Bočica u kojoj se nalazi rastvor za kožu poseduje kapaljku.

  Ako ste uzeli više leka ClindaTopic nego što je trebalo

  Nije primenljivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ClindaTopic


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste zaboravili da nanesete rastvor leka ClindaTopic na kožu, učinite to čim se setite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ClindaTopic

  Ne prekidajte lečenje lekom ClindaTopic čim uočite poboljšanje površina zahvaćenih aknama. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi načina korišćenja i primene rastvora za kožu, obratite se Vašem lekaru ili

  farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se

  ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Ukoliko se javi ozbiljna, uporna ili krvava dijareja (često može biti povezana sa bolovima u stomaku ili groznicom), odmah se obratite Vašem lekaru. Ovo je povremeno neželjeno dejstvo, koje se može javiti posle


  terapije antibioticima i može biti znak ozbiljnog zapaljenja creva.


  Neželjena dejstva koja su zabeležena pri primeni rastvora za kožu su: Veoma česta: mogu se ispoljiti kod više od 1 od 10 osoba koje primenjuju lek

 5. KAKO ČUVATI LEK ClindaTopic Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  2 godine (24 meseca).


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


  Nemojte koristiti lek ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba uklanjati putem kanalizacije ili kućnog otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ClindaTopic


Aktivna supstanca je klindamicin-fosfat. 1 mL ClindaTopic, rastvora za kožu, 1%, sadrži 10 mg klindamicina u obliku klindamicin-fosfata.


Ostali sastojci su: izopropilalkohol; propilenglikol; voda, prečišćena; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina.


Kako izgleda lek ClindaTopic i sadržaj pakovanja


ClindaTopic, rastvor za kožu, 1% (10 mg/mL), je bistar, bezbojan, vodeni rastvor, koji se nalazi u staklenoj bočici sa kapaljkom. Veličina pakovanja leka je 30 mL i 100 mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ADOC d.o.o. Beograd Milorada Jovanovića 11

11 147 Beograd, Srbija


Proizvođač

Weimer Pharma GmbH

Im Steingerust 30, 76437 Rastatt, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


ClindaTopic, rastvor za kožu, 30 mL, (1%): 515-01-7768-11-001 od 30.01.2013.

ClindaTopic, rastvor za kožu, 100 mL, (1%): 515-01-7769-11-001 od 30.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z